Fortsätt till innehåll

Grön design

I en värld som alltmer förlitar sig på teknologi är behovet av miljömässig hållbarhet mer påtagligt än någonsin. Den ökande integrationen av tekniska lösningar inom industrin kan medföra ytterligare påverkan på vår planet genom resursanvändning, energikonsumtion och avfall. Att förstå och hantera dessa påverkansfaktorer blir avgörande för att säkerställa att teknikens framtid också präglas av ansvarsfullhet gentemot miljön. På Etteplan är vi medvetna om vikten av grön design och våra experter stöttar ditt företag i att uppnå sina hållbarhetsmål.

Vikten av grön design

I en tid präglad av växande miljöbekymmer och det brådskande behovet av att hantera klimatförändringar finns flera faktorer som driver på utvecklingen av grön design. Behovet att bevara knappa resurser, uppfylla EU-förordningar som Taxonomy Regulation och Ecodesign Directive samt möta intressenternas förväntningar driver företag till att minska sin koldioxidavtryck. Uppfyllandet går bortom en laglig skyldighet; det fungerar även som en konkurrensfördel som främjar kostnadsbesparingar och stärker varumärket. 

Hur vi driver förändring

Etteplan driver förändringar mot grön teknik på tre sätt: 

 • Minimering av energiförbrukning och utsläpp: 
  Våra ingenjörs- och programvaruexperter arbetar flitigt för att optimera energianvändningen i enheter, produkter och utrustning. Vi designar system som minimerar energiförbrukningen samtidigt som vi bibehåller optimal prestanda, vilket minskar både kostnader och koldioxidutsläpp. Genom datadrivna insikter och IoT-lösningar hjälper vi våra kunder att optimera sin verksamhet och effektivt fördela resurser. Vi stödjer också våra kunder i deras elektrifieringsresor för att minska utsläppen under produkten livscykel, från tillverkning och transport till dess driftsfas. 

  Vi förstår att grön kod och mjukvarudesign är lika viktiga. Energieffektiv mjukvara förlänger hårdvarans livslängd, medan regelbundna uppdateringar säkerställer säkerhet och prestanda. Hardware-in-the-loop-simuleringar under utvecklingen kan identifiera och korrigera energiineffektiviteter i ett tidigt skede.  

 • Optimering av materialval och förbrukning: 
  Vi hjälper våra kunder att välja material som inte bara är funktionella utan också miljövänliga. Detta inkluderar användning av återvunna eller nedbrytbara material, vilket minskar den miljömässiga påverkan av den slutliga produkten. 

  Vi erbjuder en rad tjänster för att optimera materialval och förbrukning. Våra tekniska kommunikationslösningar fokuserar på att minska pappersförbrukningen, CO2-utsläppen och digitalisera processer. Inom tekniska lösningar specialiserar vi oss på additiv tillverkning, optimering och design, vilket hjälper till att minska användningen av material och delar. 

  Vi förstår att hårdvarans livslängd påverkas av val av komponenter, design och användarbeteende. Lätt utbytbara batterier och utbytbara komponenter är nyckeln. Att balansera enkelhet med funktionalitet är avgörande för att minimera koldioxidutsläppet. De val som görs idag påverkar de resurser som finns tillgängliga i morgon. 

  Vi betonar också vikten av återvinning av värdefulla komponenter och data efter användning. Våra analytiska förmågor kan informera framtida design, samtidigt som uppgradering av äldre enheter kan minska elektronikavfall. Det handlar inte bara om bortskaffande; det handlar om att skapa nya möjligheter med det gamla. 

 • Förlänga livslängden för lösningar: 
  Även om innovation är viktigt kan optimeringen av befintliga enheter och mjukvara vara en kraftfull hållbarhetsstrategi. Vårt team genomför livscykelbedömningar för produkter och anläggningar för att ge insikter om koldioxidutsläpp och vägledande handlingsplaner för en grönare framtid. Vi tror på att få ut mesta möjliga av det du redan har, genom att minska avfall och utsläpp längs vägen. Servicebarhet är viktigt för att förlänga en produkts livslängd, särskilt inom hårdvarudesign och mekanik. Vårt fokus på modulär design säkerställer enkel åtkomst till delar för reparationer eller ersättningar. Vi prioriterar också användningen av standardkomponenter som är lättillgängliga för att hantera den globala bristen på komponenter. Vår komponentteknikservice letar efter komponenter och redesignar produkter vid behov. 

  Våra tekniska kommunikationslösningar med användarfokuserat tänkande i åtanke hjälper till att främja ekoeffektivitet, säkerhet och tillförlitlighet hos produkterna. Vi erbjuder också prediktivt underhåll och underhållstjänster för applikationers livscykel, vilket säkerställer rätt användning av enheten och förlänger hårdvarans livslängd. 

  Dessutom kan energieffektiva standardinställningar, användarmanualer och maskininlärningsbaserad optimering betydligt minska energiförbrukningen och förlänga enheters livslängd. Vi tror att makten att göra skillnad ligger i användarnas händer. 

Samarbete för framgång

Gröna designlösningar kräver ofta specialiserad expertis. Genom att samarbeta med erfarna specialister som Etteplan kan du minska risker, förbättra kvaliteten och få resursflexibilitet, och på så vis bana väg mot en hållbar framtid. Vi förstår komplexiteten i grön design och med över 40 års erfarenhet av tekniklösningar har vi kunskapen och kapaciteten att hjälpa dig navigera mot en grönare och mer hållbar morgondag. 

Forma en ljusare, miljömedveten framtid för din bransch och världen, tillsammans med oss. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster inom grön design och hur vi kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en hållbar morgondag. 

Ställ en fråga till vår expert

Johan Dahlström

Department Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.