Fortsätt till innehåll

Teknisk pro­duk­tin­for­ma­tion

Vi levererar omfattande lösningar för att skapa och kommunicera teknisk produktinformation under hela produktens livscykeln. Från innehållsskapande och hantering till leverans täcker vi alla aspekter av teknisk kommunikation för att säkerställa att dina krav och målgruppens behov uppfylls. Vårt strukturerade tillvägagångssätt, våra metoder enligt branschstandard och erfarna team garanterar enhetlighet, tydlighet och sömlös leverans.

Framgång genom exceptionell teknisk produktinformation.

Vårt team av erfarna tekniska kommunikatörer levererar omfattande lösningar som effektivt skapar och kommunicerar teknisk produktinformation för användning under hela produktens livscykel. Från innehållsskapande och hantering till innehållsleverans täcker vi alla aspekter av teknisk kommunikation för att möta de specifika behoven hos din målgrupp.

Med ett strukturerat tillvägagångssätt för informationsutveckling använder vi standardmetoder för att säkerställa enhetligt innehåll och tydlighet. Våra skickliga informationsarkitekter utformar noggrant strukturer och tillämpar en enhetlig struktureringsmetod som följer vår stilguide, vilket garanterar enhetlighet och möjliggör sömlös publicering från en enda källa. Detta möjliggör effektiv innehållsleverans över olika kanaler.

Optimera dina informationsprodukter med våra professionella tjänster

Våra tjänster omfattar en bred uppsättning processer relaterade till innehåll. Från skapande och redigering till hantering och återanvändning av innehåll strömlinjeformar vi informationsutvecklingsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Våra experter bidrar till riskhanteringsprocessen genom att säkerställa korrekthet, fullständighet och konsekvens för all din tekniska information.

Vi förstår vikten av exakt och enhetlig terminologi. Vårt team hanterar och väljer terminologi för att förbättra översättbarheten och upprätthålla precision i ditt innehåll. Detta underlättar smidiga översättnings- och lokaliseringsprocesser, vilket gör det möjligt för din tekniska produktinformation att effektivt nå en global publik.

Vi fokuserar på att förbättra tillgänglighet, användbarhet, sökbarhet och läsbarhet. Genom att dra nytta av system för hantering av komponentinnehåll (CCMS), författarverktyg och plattformar för leverans av innehåll (CDP) optimerar vi strukturen och presentationen av visuella och textuella element i ditt innehåll.

Utforska möjligheterna inom teknisk kommunikation med Etteplan

Vårt omfattande utbud av tjänster täcker olika typer av teknisk dokumentation, bland annat manualer, utbildningsmaterial, produktsäkerhetsmärkning, krav- och produktspecifikationer, tekniska specifikationer, tekniska datablad för produkter, säkerhetsdatablad och leverantörsdokumentation. Vi tillhandahåller monterings- och installationsinstruktioner, snabbstartsguider, installationsinformation, bruksanvisningar, underhållsguider, felsökningsinformation, reparationsinstruktioner, produktkataloger och reservdelskataloger.

På Etteplan förstår vi vikten av att leverera pålitlig och omfattande teknisk produktinformation. Våra tjänster säkerställer att dina kunder och användare har tillgång till korrekt och relevant information under hela produktlivscykeln, från montering och installation till drift, underhåll och återvinning.

Kontakta oss idag för att diskutera hur våra tekniska kommunikationstjänster kan förbättra effektiviteten, kvaliteten, tillgängligheten och användbarheten av din tekniska produktinformation. Det ger dig möjlighet att effektivt möta dina egna behov samt behoven hos dina kunder.

Relaterade referenscase

Teknisk dokumentation och förberedelse av animation för Endress+Hauser

Kombinering av in­struk­tion­sin­nehåll med CGI-animationer för en mer engagerande lä­ran­deupple­velse

Sulzers uppnår strukturerad dokumentation med stöd från Etteplan

Etteplan hjälper Meyn Food Processing att förbättra sin tekniska dokumentation

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Ställ en fråga till vår expert

Erik Sundström

Head of Product Information

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.