Fortsätt till innehåll

Vår historia

Etteplan har satt standarden inom ingenjörsdesign i 40 år. Vi har varit en pionjär inom utvecklingen av design och metod samt nya affärsmodeller. Till exempel förutsåg vi behoven hos våra kunder genom att vara den första nordiska aktören inom branschen att öppna kontor i Kina. De första produktifierade tjänsterna inom design förbättrar effektiviteten i våra kunders verksamheter och konkurrenskraften hos deras produkter. Vi har vuxit från en liten ingenjörsfirma i en liten stad i södra Finland till ett globalt teknikserviceföretag med exceptionell kompetens och de mest konkurrenskraftiga servicelösningarna inom branschen.

 • 2024

  Nytt varumärke och nya värderingar

  Nytt varumärke och nya värderingar

  Vi har fortsatt växa och expandera till nya områden och marknader. Vidare har vi även lanserat en ännu bredare portfölj av lösningar och tjänster. Det har genom detta blivit tydligt för oss att företaget är i behov av en ny, uppdaterad visuell identitet, ny vision, nytt syfte och nya värderingar för att bättre kunna återspegla vilka vi faktiskt är idag.

  2024 lanserar vi vårt nya, uppdaterade varumärke och våra nya värderingar är: Forward focus, Bold thinking, and Smarter together.

 • 2023

  Etteplan firar 40 år

  Etteplan firar 40 år

  Den 15 september 2023 firade vi vårt 40-årsjubileum.

  Under 40 år har vi utvecklats från ett ingenjörskontor i en liten stad i södra Finland till en global leverantör av tekniska tjänster med förstklassig expertis och de mest konkurrenskraftiga servicelösningarna i branschen.

 • 2023

  Förvärv av High Vision Engineering AB i Sverige och LAE Engineering GmbH i Tyskland

  Förvärv av High Vision Engineering AB i Sverige och LAE Engineering GmbH i Tyskland

  Under 2023 fortsatte vi vår internationella tillväxtresa med strategi och ambition för att att utöka vårt fullserviceerbjudande till alla aktuella marknader. Våra förvärv av High Vision Engineering AB i Sverige och LAE Engineering GmbH i Tyskland stärker vår position inom fordons- och tillverkningsindustrin samt inom automation.

 • 2022

  Vi är nu 4 000 medarbetare!

  Vi är nu 4 000 medarbetare!

  Som en global organisation och ett tillväxtföretag har Etteplan nu totalt över 4 000 anställda i åtta länder. Nästan hälften av Etteplans anställda finns utanför Finland. Tillsammans skapar vi lösningar som banar väg för framtiden.

 • 2022

  Etteplan tar ett stort steg i riktning mot hållbarhet – förvärvar LCA Consulting

  Etteplan tar ett stort steg i riktning mot hållbarhet – förvärvar LCA Consulting

  Etteplan utökar sin kompetens inom hållbarhet genom förvärvet av LCA Consulting Oy i Finland. Genom förvärvet går vi mot en mer hållbar framtid för oss själva och våra partners. "Vår mest betydande klimatpåverkan uppstår genom våra värdekedjor och kundrelationer," berättar Outi Torniainen, SVP för marknadsföring och kommunikation.

 • 2022

  Juha Näkki når en milstolpe: 10 år som VD på Etteplan!

  Juha Näkki når en milstolpe: 10 år som VD på Etteplan!

  Juha berättar:

  “Over the years Etteplan has developed and renewed itself in a way which has allowed me to continue to find new things to experience and learn.”

 • 2022

  Etteplan gör sitt hittills största förvärv – välkomna Cognitas

  Etteplan gör sitt hittills största förvärv – välkomna Cognitas

  Etteplan förvärvar Cognitas GmbH från Canon och blir därmed marknadsledande inom teknisk dokumentation i Tyskland, och adderar också 200 specialister till företaget. Förvärvet stärker Etteplans position i Tyskland och i vår fortsatta strategiska investeringar i Centraleuropa.

 • 2021 - 2022

  Förvärv av Syncore Technologies AB i Sverige och Skyrise.tech S.A. i Polen

  Förvärv av Syncore Technologies AB i Sverige och Skyrise.tech S.A. i Polen

  Etteplan utökar sin kapacitet inom mjukvara och inbäddade system internationellt genom förvärven av Syncore Technologies AB i Sverige (2022) och Skyrise.tech S.A. i Polen (2021). Förvärven är en fortsättning på satsningar på digitalisering och mjukvaruutveckling Etteplan har gjort under de senaste åren.

 • 2021

  Etteplan går in i Danmark och förvärvar TekPartner

  Etteplan går in i Danmark och förvärvar TekPartner

  Genom förvärvet av detta teknik- och IT-företag, specialiserat på elektronik och mjukvara, öppnas nya tillväxtmöjligheter för Etteplan.

 • 2019 & 2020

  Stärker närvaron genom förvärv

  Stärker närvaron genom förvärv

  Under 2019 och 2020 har Etteplan en stark tillväxt internationellt: två förvärv görs i Sverige, två i Nederländerna, och efter förvärvet av EMP Engineering kan Etteplan även börja erbjuda sina tekniklösningar i Tyskland.

 • 2019

  Stöttar Neste i deras digitalisering

  Stöttar Neste i deras digitalisering

  Etteplan implementerar projektledningsrutiner, systemintegration och en mobil betalapp för Nestes självbetjäningslager samt utvecklar backend-system för Neste Easy Wash.

 • 2019

  Etteplan till Nasdaq Mid Cap-segmentet

  Etteplan till Nasdaq Mid Cap-segmentet

  Sedan 2019 är Etteplan noterat på Nasdaq MidCap, ett segment för bolag med ett marknadsvärde på mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.

 • 2018

  Etteplan förvärvar mju­kva­rufö­re­ta­get Eatech Oy

  Etteplan förvärvar mjukvaruföretaget Eatech Oy

  Förvärvet bidrar till att Etteplans kapacitet att leverera heltäckande digitala lösningar och programvara stärktes avsevärt.

 • 2017

  Geografisk expansion

  Geografisk expansion

  Nya kontor öppnas i Beijing och Xi'an i Kina och Poznan i Polen.

 • 2016

  Förvärv av Espotel och Soikea Solutions

  Förvärv av Espotel och Soikea Solutions

  Ettplan gör två nya förvärv som stärker vår expertis inom Embedded och IoT. Det nya tjänsteområdet Embedded Systems och IoT etableras.

 • 2016

  Framgång i strategiska tillväxtområden

  Framgång i strategiska tillväxtområden

  Andel av funktionsåtaganden (Managed Services) överstiger 50 % och vi börjar se kontinuerlig framgång för Etteplans outsourcing-verksamhet.

 • 2015

  Inträde på den tyska marknaden

  Inträde på den tyska marknaden

  Etteplan tar sig in på den tyska marknaden genom förvärvet av Arvato AG:s verksamhet för teknisk dokumentation.

 • 2015

  Expansion inom an­lägg­nings­tek­nik

  Expansion inom anläggningsteknik

  Förvärven av SAV och Suomen Unit stärker Etteplans marknadsandel inom anläggningsteknik.

 • 2012

  Senaste metoderna och lösningarna inom Engineering Design

  Senaste metoderna och lösningarna inom Engineering Design

  Etteplan är en föregångare i utvecklingen av avancerade tekniska metoder och produktiserade tjänster. Tjänsterna använder den senaste tekniken och verktygen.

 • 2009

  Övergång till lös­ning­so­rien­te­rad verksamhet

  Övergång till lösningsorienterad verksamhet

  Sedan 2009 har Etteplan successivt gått mot tjänste- och lösningsorienterad verksamhet. Förändringen av affärsmodell har möjligggjort tillväxt och lönsamhet.

 • 2004

  Verksamhet i Kina inleds

  Verksamhet i Kina inleds

  Etteplan är det första nordiska ingenjörsföretaget som etablerar ett kontor i Kina. Idag har vi redan betjänat fler än 120 kunder i Kina.

 • 2001

  Ökad kompetens genom förvärv

  Ökad kompetens genom förvärv

  Kompetensbasen har utökas under 2000-talet genom förvärv, särskilt i Finland och Sverige. Företaget blir en betydande partner till bland annat flyg- och försvarsindustrin och tillverkare av medicinsk utrustning.

 • 2000

  In­ter­na­tio­na­li­se­ring och IPO

  Internationalisering och IPO

  Etteplan noteras på NM-listan på Helsingforsbörsen i april 2000. Strax efter noteringen bildas företagets internationella verksamhetsavdelning.

 • 1998

  Outsourcing som ny affärsmodell

  Outsourcing som ny affärsmodell

  En ny affärsmodell introduceras 1998 när Valmet och Etteplan enas om en överföring av 30 designers till Etteplan. Nästan 500 designers har överförts till Etteplan genom outsourcing.

 • 1985

  Första da­to­ras­sis­te­rade programmet

  Första datorassisterade programmet

  Etteplans första lån behövds för att köpa en dator. Den kostar, år 1985, 320 000 finska mark (cirka 54 000 euro).

 • 1983

  Etteplan grundas

  Etteplan grundas

  Etteplan grundas av fyra ingenjörer: Ensio Juotasniemi, Tero Elomaa, Tapani Mönkkönen och Esko Poltto. Den första komponenten i företagsnamnet - Ette - kommer från initialerna i deras förnamn.