Fortsätt till innehåll

Organisations kol­dioxi­davt­ryck

Med hjälp av Etteplans beräkning av organisations koldioxidavtryck kan du identifiera faktorerna som orsakar de mest betydande utsläppen av växthusgaser hos organisationen och bestämma hur koldioxidavtrycket kan minskas. Resultaten från beräkningen av organisations koldioxidavtrycket kan användas som en del av hållbarhetskommunikation och rapportering, för att stödja mål för utsläppsminskningar och som en mätare för att övervaka utsläppen.

Organisationens koldioxidavtryck beskriver den årliga klimatpåverkan som orsakas av verksamheten i ditt företag eller organisation. Koldioxidavtrycket inkluderar alla utsläpp av växthusgaser som orsakas av organisationens egna verksamheter och aktiviteter som är direkt relaterade till värdekedjan, oavsett storlek på företaget eller organisationen. Beräkningen av organisations koldioxidavtrycket utförs enligt riktlinjerna från Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) eller ISO 14064, vilket stöder EU:s rapporteringstaxonomi. 

Att fastställa och övervaka klimatmål är avgörande för framgångsrik och hållbar affärsverksamhet

Att fastställa ett klimatmål konkretiserar och ger trovärdighet åt organisationens klimatarbete och möjliggör kontinuiteten i framgångsrik affärsverksamhet. Klimatmål kan till exempel vara vetenskapligt grundade mål, vilket hänvisar till utsläppsminskningsmål som är i linje med den senaste klimatvetenskapen (Parisavtalet). Vetenskapligt grundade mål för organisationer fastställs och lämnas in i enlighet med kriterierna från Science Based Targets-initiativet (SBTi). 

Vi stödjer och underlättar framsteg och kommunikation av organisationers klimatarbete med anpassade verktyg: årlig beräkning av koldioxidavtryck och verktyg för övervakning av framsteg och väsentliga mätvärden. Dessutom erbjuder vi detaljerad scenarieanalys för att stödja prognoser och projektera framtida utveckling av utsläpp. Läs mer om våra anpassade verktyg här: Anpassade verktyg för hållbarhet. Den årliga beräkningen av organisations koldioxidavtrycket och övervakningsverktygen säkerställer att rätt åtgärder vidtas och att utsläppsminskningar och andra fastställda mål uppnås i tid. 

När du söker vägledning för att fastställa och uppnå klimatmål, vare sig det handlar om vetenskapligt grundade mål, mål om koldioxidneutralitet eller andra klimatmål, är vi här för att hjälpa till. 

En klimatkartläggning hjälper till att skissa vägar för att minska organisationens koldioxidavtryck

En anpassad klimatkartläggning är den lösning vi erbjuder för att illustrera åtgärderna som leder till minskningar av organisations koldioxidavtryck och visa framsteg mot det fastställda klimatmålet. För att utarbeta en kartläggning identifierar och brainstormar vi åtgärder tillsammans med organisationens viktigaste experter i workshops, definierar tidslinjen för genomförande och identifierar ansvarsområden för att minska koldioxidavtrycket. Minskningen av utsläppen som följer av åtgärderna uppskattas numeriskt med hjälp av scenarieanalys. 

Genom att uppdatera kartläggningen, tillsammans med övervakning av utsläppen, stöds organisationens arbete med klimatet genom att belysa framgångar samt områden som kan förbättras. 

Om du är intresserad av att fastställa ditt företags koldioxidavtryck och dina möjligheter att minska det, kontakta oss gärna. Vi diskuterar gärna mer om hur vi kan stödja era insatser för klimatet. 

Ställ en fråga till vår expert

Johan Dahlström

Department Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.