Przejdź do treści

Ślad węglowy pozostawiony przez przed­się­biorstwo

Dzięki obliczeniom śladu węglowego, który generuje całe przedsiębiorstwo, możesz zidentyfikować czynniki, które przyczyniają się do największej emisji gazów cieplarnianych i określić sposoby jej redukcji. Wyniki obliczeń śladu węglowego pozostawionego przez przedsiębiorstwo mogą być wykorzystane jako element komunikacji i raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju, wspierając ustalanie celów redukcji emisji oraz służąc jako miara monitorowania emisji.

Ślad węglowy pozostawiony przez przedsiębiorstwo opisuje roczne oddziaływanie na klimat, spowodowane działalnością Twojej firmy lub organizacji. Obejmuje wszystkie rodzaje emisji gazów cieplarnianych spowodowane bezpośrednio przez działalność własną organizacji oraz działalnością powiązaną, niezależnie od wielkości firmy lub organizacji. Obliczenia są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Protokołu dotyczącego gazów cieplarnianych (GHG Protocol) lub normy ISO 14064, która wspiera raportowanie taksonomii. 

Ustalanie i monitorowanie celów klimatycznych są niezbędne dla udanych i zrównoważonych działań biznesowych

Ustalenie celu klimatycznego konkretyzuje i dodaje wiarygodności pracy Twojej organizacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego przy utrzymaniu skutecznych działań biznesowych. Cele klimatyczne mogą obejmować m.in. cele oparte na naukowych podstawach, które odnoszą się do redukcji emisji zgodnych z najnowszymi badaniami naukowymi dotyczącymi klimatu (porozumienie paryskie). Cele oparte na naukowych podstawach dla organizacji są ustalane i zgłaszane zgodnie z kryteriami inicjatywy Science Based Targets (SBTi). 

Wspieramy i ułatwiamy postęp oraz komunikację dotyczącą działań na rzecz ochrony klimatu w organizacjach za pomocą narzędzi dostosowanych do ich potrzeb. Są to roczne obliczenia śladu węglowego oraz narzędzia monitorowania postępów działań i śledzenia kluczowych wskaźników. Oferujemy również szczegółową analizę scenariuszy w celu wsparcia prognozowania i sterowania emisją gazów cieplarnianych. Więcej informacji na temat naszych narzędzi można znaleźć tutaj: Narzędzia dostosowane do zrównoważonego rozwoju. Roczne obliczenia organizacyjnego śladu węglowego i narzędzia monitorowania zapewniają podjęcie odpowiednich działań, osiągnięcie jak najniższej emisji i innych ustalonych celów w terminie. 

Jeżeli poszukujesz pomocy w wytyczeniu i realizacji celów klimatycznych, w tym celów opartych na naukowych podstawach, celów związanych z neutralnością węglową lub innymi celami dotyczącymi zmian klimatycznych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc. 

Klimatyczna mapa drogowa pomoże określić działania zmniejszające śladu węglowego pozostawiany przez przedsiębiorstwo

Spersonalizowana klimatyczna mapa drogowa to rozwiązanie, które oferujemy do przedstawienia działań zmierzających ku redukcji śladu węglowego pozostawionego przez przedsiębiorstwa oraz monitorowania osiąganych postępów. Aby opracować mapę drogową, we współpracy z kluczowymi ekspertami organizacji, identyfikujemy i tworzymy propozycje działań za pomocą warsztatów. Następnie określamy harmonogram ich realizacji oraz identyfikujemy czynniki, które przyczynią się do redukcji śladu węglowego.  

Aktualizacja mapy drogowej, razem z monitorowaniem emisji, wspiera pracę Twojej organizacji nad ochroną klimatu, ukazując zarówno osiągnięcia, jak i obszary do poprawy. 

Jeśli jesteś zainteresowany określeniem śladu węglowego Twojej firmy oraz możliwości jego redukcji, skontaktuj się z nami. Chętnie omówimy szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób możemy wesprzeć Twoje wysiłki na rzecz klimatu. 

Zadaj pytanie

Tomasz Badowski

Sales Director

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.