Przejdź do treści

Równowaga między życiem prywatnym, a zawodowym

Dbamy o Twój rozwój osobisty obok rozwoju zawodowego, promując ergonomię miejsca pracy w celu regeneracji fizycznej i psychicznej. Znajdź równowagę między pracą a czasem wolnym, aby osiągnąć harmonię w życiu.

Znalezienie równowagi między pracą, a życiem prywatnym jest niezbędne dla Twojego dobrego samopoczucia i produktywności. W Etteplan rozumiemy to i staramy się wspierać naszych pracowników w jej osiąganiu.

Co rozumiemy przez równowagę między życiem prywatnym, a zawodowym w Etteplan?

Priorytetowo traktujemy życie prywatne naszych pracowników. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest zapewnienie rozsądnego obciążenia pracą. Wierzymy, że zaangażowanie pracowników w pracę w dużym stopniu zależy od ich dobrego samopoczucia. Ma to bezpośredni wpływ na rozwój naszej firmy.

Elastyczność to kolejny aspekt, który przyczynia się do równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. Praca u nas odbywa się w trybie hybrydowym, umożliwiając naszym pracownikom pracę z różnych lokalizacji i w elastycznych godzinach. Dzięki temu lepiej zarządzają swoim czasem i obowiązkami poza pracą.

Wspieranie naszych pracowników w różnych sytuacjach życiowych również ma dla nas kluczowe znaczenie. Jako miejsce pracy przyjazne rodzinie, zachęcamy naszych pracowników do korzystania z urlopów rodzicielskich oraz innych. Zapewniamy narzędzia i zasoby, które pomagają priorytetowo traktować potrzeby rodzinne.

Jak wspieramy naszych pracowników w praktyce?

W Etteplan stosujemy różne praktyki wspierające work-life balance. Nasi pracownicy mają dostęp do placówek sportowych i kulturalnych, w zależności od kraju ze względu na lokalne przepisy i zwyczaje. Ponadto wspieramy poczucie wspólnoty poprzez działania takie jak drużyny sportowe, od piłki nożnej po e-sport.

Regularnie oceniamy satysfakcję pracowników za pomocą wewnętrznych ankiet, takich jak FuturETTE. Informacje zwrotne pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób przełożeni mogą lepiej wspierać swoje zespoły, oferując ambitne projekty dostosowane do osobistego wzrostu i celów rozwojowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy są w Etteplan bardzo ważne. Nieustannie dążymy do harmonizacji procesów, narzędzi i metod w biurach i firmach klientów w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy. Opieka zdrowotna w miejscu pracy jest zorganizowana zgodnie z lokalnymi przepisami i zwyczajami w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność.

Wyzwanie Etteplan GO! promuje ducha zespołu i dbanie o siebie

Etteplan GO! to kampania zorientowana na budowanie społeczność wokół aktywności fizycznej. Inicjatywa ta nie tylko zachęca do ruchu, ale także wspiera poczucie przynależności i wspólnoty wśród naszych pracowników.

W Etteplan wierzymy, że równowaga między pracą, a życiem prywatnym jest niezbędna dla ogólnego dobrego samopoczucia i sukcesu naszych pracowników. Zapewniając wsparcie, elastyczność i możliwości rozwoju osobistego, dbamy o naszych pracowników w firmie i poza nią.

W trakcie pracy dbamy o rozsądne rozłożenie obowiązków naszych pracowników. Dobre samopoczucie, regeneracja i rozwój idą ze sobą w parze. Ergonomia miejsca pracy i komunikacja wewnętrzna, która wspiera budowanie społeczności w miejscu pracy, są dla nas również ważnymi tematami. Aktywnie wspieramy modele pracy, w tym hybrydowy tryb, które ułatwiają zachowanie równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Dbałość o te dwie strefy - zawodową i prywatną - przekłada się na nasz wspólny rozwój i sukces.