Przejdź do treści

Misja i wartości

We bring people and technology together to change things for the better.

Naszym celem jest zjednoczenie naszej siły napędowej, która płynie z różnych stron. To wskazuje nam drogę, tak jak Gwiazda Polarna.

Jesteśmy firmą, która sprawia, że innowacyjne i złożone technologie oraz rozwiązania są proste i ułatwiają codzienność w przemyśle.

Wszystko, co projektujemy, budujemy i rozwiązujemy, musi zmieniać świat na lepsze. Wymaga to odwagi oraz wspólnej pracy ponad granicami. Dla nas lepsze oznacza zmianę statusu quo.

Nasza praca, którą wkładamy w projekty, realnie wpływa na działalność naszych klientów. Sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

Tworzymy inteligentne rozwiązania dla biznesu.

  • MISJA

Wspólnie z naszymi klientami budujemy świat, którego pragniemy. Świat, w którym każdy system, proces i produkt może być bardziej inteligentny, wydajny i zrównoważony. Aby ten świat mógł się rozwijać, potrzebujemy różnorodnych ludzi, ich wiedzy oraz współpracy między nimi. Praca w różnych obszarach pozwoliłam nam zdobyć bogate doświadczenie i nabrać szerszej perspektywy. Właśnie dlatego stale stawiamy sobie wyzwania jako firma świadcząca usługi technologiczne.

Nasze wartości stanowią fundament naszej kultury.

Forward focus

Jesteśmy dumni z naszej pracy oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Dla nas nowe technologie to możliwości do budowania przewagi konkurencyjnej. Dzięki naszemu dalekowzrocznemu i proaktywnemu nastawieniu przyczyniamy się do sukcesu zarówno naszych klientów, jak i firmy Etteplan.

Bold thinking

Badamy nowe horyzonty, kwestionujemy pomysły i aktywnie proponujemy innowacyjne rozwiązania. Promujemy środowisko otwartego dialogu, w którym mamy swobodę wyrażania naszych opinii - szczerze i głośno, bez obawy przed osądem.

Smarter together

Dzielimy się pomysłami, nie tylko z naszymi najbliższymi współpracownikami, ale także z przedstawicielami różnych dyscyplin i obszarów usług. Razem rozwijamy zróżnicowaną społeczność, w której wiedza przepływa swobodnie, gdzie współpraca nie zna granic i gdzie każdy człowiek może poczuć się ważną częścią tej społeczności.