Przejdź do treści

Rozwiązania w zakresie usług posprzedażowych

Dostarczanie rozwiązań w zakresie usług posprzedażowych, takich jak wsparcie techniczne, konserwacja, części zamienne, modernizacja cyklu życia i informacje o zasobach, ma zasadnicze znaczenie dla producentów OEM, dostawców technologii i dostawców wyłącznie usług. Rozwiązania te umożliwiają budowanie dobrych relacji z klientami i zdobycie pozycji lidera na rynku, a tym samym zwiększenie przychodów. Nie można zapomnieć o minimalizacji przestojów, która jest kluczowa dla sprawnej produkcji.

Zrozumienie źródła prawdziwych kosztów przestojów

Po zakupie i montażu sprzętu przemysłowego klienci stają się odbiorcami usług posprzedażowych w trakcie trwania całego cyklu życia produktu.  Świadczenie usług posprzedażowych na wysokim poziomie może wyróżnić firmę na konkurencyjnym rynku. Dzięki temu klienci pozostają lojalni i można łatwiej wprowadzać udoskonalenia produktów na podstawie cennych informacji zwrotnych.  

W Etteplan zdajemy sobie sprawę, że minimalizacja przestojów ma kluczowe znaczenie. Liczą się tutaj m.in.  dostępność części zamiennych, umiejętności pracowników i wsparcie techniczne. Już w procesie badawczo-rozwojowym producenci muszą projektować z myślą o późniejszej łatwej obsłudze produktu. 

Znaczenie podejścia skoncentrowanego na usługach

Wykorzystanie nowych technologii zgodnie z podejściu zorientowanym na usługi pozwala na budowanie konkurencyjności. Innowacje wspierają nowe modele biznesowe, które zwiększają wartość dla klienta i generują przychody. Cyfrowe monitorowanie i analiza danych umożliwiają wczesne rozpoznawanie problemów, dzięki czemu  konserwację zapobiegawczą zastępuje konserwacja predykcyjna. Dostęp do przyjaznych dla użytkownika informacji technicznych w formie cyfrowej ułatwia autodiagnostykę, odciążając zespół serwisowy.

Szkolenie personelu serwisowego usprawniają rozszerzona rzeczywistość, cyfrowe bliźniaki, a także symulacje, co skraca średni czas naprawy (MTTR). Wydajność naprawy dodatkowo wspierają kompleksowe, dobrze zorganizowane katalogi części zamiennych, zapewniające szybką reakcję logistyczną. 

Optymalizacja usług posprzedażowych

Dzięki wypółpracy z Etteplan korzystasz ze skutecznych usług posprzedażowych, które ograniczają nieoczekiwane przestoje i generują wartość dodaną dla wszystkich zainteresowanych stron.

  • Proaktywne podejście i najnowocześniejsza technologia umożliwiają nam wspomaganie procesu identyfikowania przestojów i zapobiegania im, począwszy od procesów badawczo-rozwojowych i przekazania aż do końca cyklu życia zasobów.
  • Pomagamy w przeprowadzaniu konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej, wykorzystując analizę danych do szybkiego i skutecznego identyfikowania i rozwiązywania problemów.   
  • Rozumiemy, że  do budowania satysfakcji klienta, zapewnienia zgodności z przepisami, a tym samym zwiększenia zysków niezbędne są wysokiej jakości informacje techniczne.  

Oferta usług w zakresie rozwiązań usług posprzedażowych

Oferta usług

Aby odnieść sukces w branży usługowej i zadbać o łatwość użytkowania oraz korzystania z zasobów przez klienta, niezbędne są zorientowany na klienta model działania i oferta usług w formie produktu. Sprawna organizacja katalogów części zamiennych, danych części OEM, instrukcji serwisowych, rozwiązań w zakresie cyklu życia i procedur operacyjnych należą do kluczowych obszarów rozwoju przedsiębiorstwa usługowego.

Do rąk klienta

Organizacje usługowe muszą współpracować z zespołami dostarczającymi produkty, aby dokonać przekazania do klienta. Może to obejmować instalację i uruchomienie wyposażenia, a także kwalifikację i wdrożenie personelu klienta. Organizacja usługowa musi również zadbać o okres gwarancyjny, zapewniać wsparcie i realizować inne zobowiązania umowne.

Szkolenia

Zapewnienie optymalnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktów i sprzętu ma kluczowe znaczenie. Nasze materiały szkoleniowe obejmują najwyższej jakości treści edukacyjne, w tym moduły e-learningowe, szkolenia online, materiały szkoleniowe, infografiki, rzeczywistość wirtualną i wiele innych.

Wsparcie techniczne

Do utrzymania satysfakcji klienta i zapewnienia zgodności z przepisami niezbędna jest wysokiej jakości dokumentacja techniczna. Portale dostarczania treści, biuletyny techniczne, instrukcje rozwiązywania problemów i wsparcie użytkowników końcowych to kluczowe czynniki, które pozwalają na pomyślne utrzymywanie cyklu życia produktu, oraz zachowanie jego cyberbezpieczeństwa, wydajności i bezpieczeństwa.

Usługi konserwacji

Usługi konserwacji zapobiegawczej i analizy predykcyjnej znajdują się w centrum modeli biznesowych opartych na wynikach, które wykorzystują umowy SLA i umowy serwisowe. Etteplan dostarcza skuteczną analizę danych, instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje serwisowe i naprawcze oraz skrócone przewodniki, aby zaspokoić wszelkie potrzeby klienta lub organizacji usługowej.

Usługi w zakresie części zamiennych

Etteplan oferuje szeroką gamę usług w zakresie informacji o częściach zamiennych, mających na celu optymalizację procesów konserwacji i napraw. Stosujemy zarządzanie elementami i analitykę w celu uporządkowania danych dotyczących części zamiennych, starszych produktów i informacji od producentów oryginalnego wyposażenia, dzięki czemu oferta części zamiennych jest spójna. Nasze zespoły ekspertów specjalizują się w tworzeniu niestandardowych rozwiązań, takich jak internetowe katalogi części zamiennych, zestawy serwisowe i ilustracje 3D w celu maksymalizacji użyteczności.

Modernizacje i aktualizacje

Kluczem do optymalizacji cyklu życia produktu są aktualizacje i modernizacje. Zapewniamy wsparcie klienta, dostarczając usługi zarządzania cyklem życia aplikacji, wydania oprogramowania i wiedzę inżynierską w zakresie aktualizacji cyklu życia. Ponadto, wspieramy naszych klientów za pomocą kontroli bezpieczeństwa, formularzy i list kontrolnych, które wykorzystuje się przy przeglądach na miejscu i audytach technicznych.

Podobne referencje

Zwiększenie dostępności punktów ładowania pojazdów elektrycznych z Neste

Zadaj pytanie

Risto Pukki

VP TCS Service Solutions

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.