Przejdź do treści

Rozwój zasobów

W firmach przemysłowych dokonywanie realnych inwestycji w duże zakłady produkcyjne wiąże się z poważnymi wyzwaniami i sporym ryzykiem. Uniknięcie rozczarowań wymaga dojrzałych rozwiązań na rzecz rozwoju zasobów i zarządzania nimi w oparciu o solidne podstawy stosowanych technologii.

Optymalizacja dużych inwestycji przemysłowych

Projekty inwestycyjne w branżach takich jak branża chemiczna, celulozowo-papiernicza oraz metalurgiczna i wydobywcza są znane ze swojej ogromnej skali i złożoności. Planowanie, rozwój, modernizacja lub utrzymanie fizycznych zasobów i obiektów w tych branżach jest niezwykle wymagające. Kluczem do sukcesu jest dostosowanie się do potrzeb wszystkich interesariuszy, dynamicznej sytuacji rynkowej, przepisów i wymogów zielonej transformacji. 

W Etteplan specjalizujemy się w prowadzeniu klientów przez zawiłości inwestycji przemysłowych, oferując bogatą specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami i ich rozwoju. Dysponujemy niezbędnym know-how, które przyczynia się do ograniczenia ryzyka związanego z plant engineering , jak również pozwala na optymalizację działań na każdym etapie.

Od planowania strategicznego po studia wykonalności i zaopatrzenie

Czy odniesiesz sukces, czy polegniesz_ to zależy od wielu czynników już na  wczesnym etapie opracowywania podstawowej koncepcji, uzasadnienia biznesowego i harmonogramu. Integracja działań w całym cyklu życia, staranne i strategiczne planowanie oraz zdecydowane podejście do zarządzania ryzykiem projektu mają kluczowe znaczenie. Same fazy planowania i inżynierii mogą stanowić do 80% całkowitego kosztu cyklu życia danego zasobu.

Przy ocenie potencjału biznesowego należy wziąć pod uwagę całe środowisko biznesowe. Proces musi obejmować studia wykonalności, inżynierię wstępną i inżynierię podstawową, definiowanie wymagań IT/OT, a także skrupulatne zamówienia z proaktywnym zapewnieniem jakości. 

Unikalne możliwości w zakresie plant engineeringu 

Etteplan obejmuje wszystkie obszary wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania instalacji i obiektów. Jest to możliwe dzięki synchronizacji inżynierii, informacji technicznych, oprogramowania i możliwości automatyzacji. Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu zasobami, w tym w przypadkach związanych z koncepcją inteligentnej fabryki i zielonej transformacji. Dzięki naszemu wachlarzowi możliwości jesteśmy w stanie pomóc Ci na każdym etapie.  

Współpracuj z nami - dzięki temu masz pewność, że Twoja inwestycja odpowiada na potrzeby rynkowe oraz spełnia cele zielonej transformacji. Nasze usługi w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą dają gwarancję, że przejdziesz przez projekt inwestycyjny płynnie i zwieńczysz go sukcesem.

Nasze usługi w zakresie rozwoju zasobów

Studia wykonalności i inżynieria wstępna

Etteplan pomaga w przeprowadzeniu wstępnych studiów wykonalności, a także tych w celu oceny rentowności projektu. Zajmujemy się także przygotowaniem koncepcji inżynierii procesowej i wychwycenia potencjalnych zagrożeń. Świadczymy skuteczne usługi inżynierii wstępnej w celu uzyskania niezbędnych informacji technicznych i doprecyzowania wymagań projektowych jako podstawy propozycji inwestycyjnej. Działamy w zakresie m.in. technologii budowlanej, plant engineering’u sterowania procesami, technologii IT/OT i bezpieczeństwa.

Basic engineering i zarządzanie ryzykiem

W inżynierii podstawą jest dobrze i szczegółowo opracowany plan inżynieryjny. Wspieramy Cię w zakresie obliczeń, elektrycznej, HVAC, hydraulicznej i mechanicznej, a także ochrony przeciwpożarowej oraz automatyki i oprzyrządowania. Podczas podstawowej fazy inżynieryjnej zapewniamy zarządzanie informacjami o zasobach w celu zorganizowania fazy inwestycyjnej, a także fazy eksploatacji i obsługi zakładu. Ponadto, nasze usługi obejmują definiowanie wymagań IT/OT, projektowanie usług, rozwój aplikacji, IoT, analitykę danych i usługi integracyjne.

Projekt i zaopatrzenie

Nasz zespół to doświadczeni kierownicy projektów, którzy skutecznie zarządzają projektami. Możemy wziąć odpowiedzialność zarówno za cały projekt lub podprojekt. Świadczymy również usługi inżynieryjne dla właścicieli projektów, w celu zapewnienia wykonania ich zgodnie z specyfikacjami, normami i oczekiwaniami, w tym koordynację AIM. Wspieramy zespoły ds. zaopatrzenia poprzez zarządzanie jakością dostawców i usługi przyspieszające, stosując proaktywne zapewnianie jakości (QA), a także planowanie i inżynierię w celu kontrolowania wszystkich istotnych aspektów produkcji u dostawcy.

Detail engineering

Zajmujemy się wszystkimi dyscyplinami inżynieryjnymi. Rezultaty z fazy inżynierii szczegółowej są wykorzystywane, w razie potrzeby, do zamawiania i kontraktowania wszystkich prac na miejscu u Klienta, gdzie będzie zamontowana maszyna. Tworzone są szczegółowe harmonogramy, których przestrzegamy. Nasz zakres inżynierii zakładu obejmuje np. sprzęt procesowy, inżynierię lądową, dystrybucję energii, automatyzację, FAT (fabryczne testy akceptacyjne), mechanikę, elektrykę, hydraulikę (obiekty MEP, w tym HVAC).

Zarządzanie zasobami

Wspieramy implementację modelu zarządzania zasobami i podstawowych praktyk (koordynacja AIM), które umożliwiają planowanie, zarządzanie oraz uzyskiwanie aktualnych i precyzyjnych informacji o zasobach od dostawców czy interesariuszy projektu. Skupiamy się na zarządzaniu dokumentacją, podstawowymi danymi dotyczącymi sprzętu oraz planami i harmonogramami konserwacji.

Zarządzanie budową, uruchomienie i rozruch

Nasi eksperci wspierają klientów w zakresie nadzoru nad budową i instalacją, aby zapewnić ukończenie prac mechanicznych, informacje zwrotne, informacje powykonawcze i kwalifikację dostaw od dostawców. Pomagamy w uruchomieniu i rozruchu, w tym w testach SAT (Site Acceptance Testing). Zapewniamy również szkolenia i rozwiązania e-learningowe w zakresie wdrażania, aby zapewnić płynne przejęcie inwestycji.

Zadaj pytanie

Johan Ehrnrooth

Vice President, Smart Factory

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.