Ga naar inhoud

Ontwikkeling van activa

In de industrie staan bedrijven voor aanzienlijke uitdagingen en risico's bij het nemen van haalbare investeringsbeslissingen voor grootschalige productiefaciliteiten. Om grote teleurstellingen te voorkomen, is volwassen ontwikkeling en beheer van bedrijfsmiddelen vereist, gebaseerd op een solide basis van toegepaste technologieën.

Optimaliseren van grootschalige industriële investeringen

Investeringsprojecten in sectoren zoals chemie, pulp & papier, metaalindustrie en mijnbouw staan bekend om hun enorme omvang en complexiteit. Het plannen, ontwikkelen, upgraden of onderhouden van fysieke activa en faciliteiten binnen deze sectoren is een zeer veeleisende onderneming. Om succesvol te zijn in deze inspanningen is afstemming met belanghebbenden, marktschommelingen, regelgeving en de eisen van de groene transitie vereist.

Bij Etteplan zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van jou door de complexiteiten van industriële investeringen. We beschikken over een schat aan gespecialiseerde expertise op het gebied van asset management en ontwikkeling. Met onze knowhow kunnen we risico's bij plant engineering verminderen en geoptimaliseerde investeringen gedurende hun hele levenscyclus realiseren.

Van strategische planning tot haalbaarheidsstudies en inkoop

Het fundament voor succes of falen bij een investeringsproject wordt meestal al vroeg gelegd tijdens de ontwikkeling van het basisconcept, business case en tijdschema. Integratie van activiteiten gedurende de hele levenscyclus, zorgvuldige en strategische planning, evenals een sterke benadering van projectrisicomanagement zijn cruciaal. De plannings- en engineeringsfasen alleen kunnen tot 80% bepalend zijn voor de totale levenscycluskosten van een activum.

Bij het evalueren van het potentieel van de business case moet de complete zakelijke omgeving worden meegenomen. Het proces moet haalbaarheidsstudies, pre-engineering en basisengineering omvatten, waarbij IT/OT-vereisten worden gedefinieerd, evenals zorgvuldige inkoop met proactieve kwaliteitsborging.

Unieke mogelijkheden op het gebied van installatiebouw

De uitgebreide expertise van Etteplan omvat het ontwerp en de bouw van planten en faciliteiten, dankzij een unieke combinatie van engineering, technische informatie, software en automatisering. Wij hebben ruime ervaring met asset management, inclusief projecten gerelateerd aan smart factories en de groene transitie. Met onze volledige reeks projectmanagementcapaciteiten staan wij je bij in elke fase.

Samenwerken met ons zorgt ervoor dat jouw investering aansluit bij marktdynamiek en voldoet aan de doelstellingen van de groene transitie. Dankzij onze diensten en expertise garanderen wij een probleemloze reis en een succesvol investeringsproject gedurende de gehele levenscyclus van assets.

Etteplan's diensten voor slimme as­se­tontwik­ke­ling

Haal­baar­heidss­tu­dies & voorbereidende engineering

Etteplan ondersteunt je bij het uitvoeren van de eerste haalbaarheidsstudies en voorbereidende engineering om de levensvatbaarheid van het project te beoordelen, procesengineeringconcepten op te stellen en mogelijke risico’s in kaart te brengen. Wij bieden effectieve pre-engineeringdiensten aan om de benodigde technische informatie en verfijnde projectvereisten te verkrijgen als basis voor het investeringsvoorstel. Onze diensten omvatten onder andere gebouwentechnologieën, fabrieksengineering, procesbesturing, IT/OT-technologieën en veiligheid.

Basis engineering en management van activa en risico’s

Tijdens de basis engineering fase worden gedetailleerde engineering plannen ontwikkeld. Wij bieden ondersteuning op het gebied van bouwkundige, elektrische en mechanische engineering naast koel- en ventilatiesystemen, pijpleidingen en brandbeveiliging en automatisering & werktuigkunde. Gedurende deze fase bieden we ook Asset Information Management aan om de investeringsfase en de operationele en onderhoudsfase van de fabriek te organiseren. Daarnaast omvatten onze diensten het definiëren van IT/OT vereisten, het ontwerpen van services, applicatieontwikkeling, IoT, data analyse en integratiediensten.

Project management en inkoop

Je kunt rekenen op onze vaardigheden op het gebied van projectmanagement en onze ervaren projectleiders voor de planning en uitvoering van jouw project. Wij kunnen verantwoordelijkheid nemen voor het gehele project of een deelproject. Daarnaast bieden we engineeringdiensten aan eigenaars om ervoor te zorgen dat de uitvoering voldoet aan jouw specificaties, normen en verwachtingen. Dit omvat ook coördinatie van AIM. We ondersteunen jouw inkoopteam met leverancierskwaliteitsbeheer en versnellingsdiensten, waarbij we proactieve kwaliteitsborging (QA) toepassen gedurende het hele proces. Bovendien controleren we de planning en engineering om alle relevante aspecten van productie bij de leverancier te beoordelen.

Detail engineering

We bieden verschillende vormen van engineering aan. Indien nodig gebruiken we resultaten uit de gedetailleerde engineering fase om werkzaamheden op locatie te bestellen en contracteren. We zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van gedetailleerde schema’s. Onze plant engineering omvat onder andere procesapparatuur, civiele techniek, stroomvoorziening, fabrieksautomatisering, goedkeuringstesten, mechanica, elektriciteit en sanitair (inclusief koel- en ventilatiesystemen).

Beheer van activa

Wij bieden ondersteuning bij het implementeren van een Asset Information Model en belangrijke werkwijzen (AIM-coördinatie) om de planning, beheer en ontvangst van up-to-date en nauwkeurige asset-informatie van leveranciers en projectbetrokkenen te faciliteren. Daarnaast verzorgen wij het documentbeheer, de apparatuurgegevens en de onderhoudsplannen en -schema’s.

Bouwmanagement, in­bedrijfs­tel­ling en opstarten

Onze experts assisteren je bij het toezicht op de site en installatie om te waarborgen dat alles mechanisch gereed is, feedback ontvangt, as-built informatie heeft en de leveringen van de leverancier gekeurd zijn. Daarnaast ondersteunen we je bij het inbedrijfstellen en opstarten, inclusief SAT (Site Acceptance Testing). We bieden ook training en e-learning oplossingen aan om een vlotte overname te verzekeren.

Gerelateerde referenties

Ondersteuning van Henkel bij uitdagingen op het gebied van efficiëntie in projecten op verschillende fronten

Stel onze expert een vraag

Johan Ehrnrooth

Vice President, Smart Factory

Verplicht veld

Na het invullen van formulier neemt onze specialist contact met je op via e-mail of telefoon. Door het formulier in te dienen, ga je akkoord met ons privacy statement.