Gå til indhold

Asset Development

Inden for industrielle virksomheder indebærer gennemførelsen af levedygtige investeringer i produktionsanlæg af stor skala, betydelige udfordringer og risici. For at undgå store skuffelser kræves der en moden adgangsudvikling og kapacitet til asset management baseret på en stærk baggrund inden for anvendt teknik.

Optimering af store industri-investeringer 

Typiske investeringsprojekter inden for kemikalier, papir- og pulpindustrien, samt metal- og minedrift er enorme og komplekse både i skala og karakter. På grund af dette er planlægning, udvikling, opgradering eller vedligeholdelse af fysiske aktiver og faciliteter, en meget krævende opgave. Succes kræver også samarbejde med alle interessenter, markedets svingninger, reguleringer og krav fra den grønne omstilling.

Hos Etteplan specialiserer vi os i at guide dig gennem kompleksiteten af industrielle investeringer og tilbyder en bred vifte af specialiseret ekspertise, inden for asset management og udvikling. Vi har den nødvendige viden til at mindske risiciene i anlægsingeniørarbejde og foretage optimerede investeringer gennem hele deres livscyklus.

Fra strategisk planlægning til feasibility studies og udbud

Fundamentet for succes eller fiasko i et investeringsprojekt lægges normalt tidligt i adgangsudviklingen af grundkonceptet, forretningscasen og tidsplanen. Integrationen af aktiviteter gennem hele livscyklussen, omhyggelig og strategisk planlægning, samt en stærk tilgang til projektets risikostyring er afgørende. Selve planlægnings- og ingeniørfaserne kan alene bestemme op til 80% af et assets samlede livscyklusomkostninger.

Hele driftsmiljøet skal overvejes ved vurderingen af potentialet i forretningscasen. Processen skal omfatte feasibility studies, pre-engineering og basic engineering, definition af IT/OT-krav, samt omhyggeligt udbud med proaktiv kvalitetssikring.

Unikke kompetencer inden for anlægs-ingeniørarbejde

Etteplan dækker alle ekspertiseområder inden for anlægs- og facilitetsengineering gennem en unik intern kombination af ingeniør-, teknisk informations-, software- og automationskompetencer. Vi har en dokumenteret track record inden for asset management, herunder sager der involverer smart factory-koncepter og den grønne omstilling. Med vores komplette sæt af projektledelseskompetencer hjælper vi dig i hvert trin.

Samarbejd med os for at sikre, at din investering er i overensstemmelse med markedets dynamik og opfylder målene for den grønne omstilling. Med vores tjenester og ekspertise garanterer vi en problemfri rejse og et succesfuldt investeringsprojekt, der strækker sig gennem hele aktivets livscyklus.

Etteplans tjenester til intelligent Asset Development

Feasibility studies & pre-engineering

Etteplan hjælper dig med at udføre indledende undersøgelser og feasibility studies, for at vurdere projektets levedygtighed, udarbejde process engineering-koncepter og identificere potentielle risici.

Vi leverer effektive pre-engineering-tjenester for at opnå nødvendig teknisk information og velbegrundede projektkrav, som grundlag for investeringsforslaget. Vores tjenester omfatter blandt andet bygningsingeniørarbejde, facilitetsengineering, processtyring, IT/OT-teknologier og sikkerhed.

Basic engineering og risikostyring

Basic engineering-fasen indebærer udvikling af detaljerede ingeniørplaner. Vi understøtter dig med strukturel, elektrisk, VVS-, rørsystem- og mekanisk ingeniørarbejde, samt brandsikring og automatisering & instrumentering. I basic engineering-fasen leverer vi asset information management til at organisere investeringsfasen, samt drifts- og vedligeholdelsesfasen af anlægget.

Derudover omfatter vores tjenester definition af IT/OT-krav, servicetilrettelæggelse, applikationsudvikling, IoT, dataanalyse og integrationstjenester.

Projekt- og udbudsstyring

Du kan stole på vores projektledelseskompetencer og erfarne projektledere i forhold til at planlægge og udføre projektet. Vi kan tage ansvar for hele projektet eller delprojekter og leverer ingeniørtjenester til ejernes implementering for at sikre, at udførelsen sker i overensstemmelse med deres specifikationer, standarder og forventninger, herunder koordinering af asset information. Vi støtter udbudsteams gennem leverandørkvalitetsstyring, anvender proaktiv kvalitetssikring (QA) gennem hele processen, samt planlægnings- og ingeniørarbejde for at kontrollere alle relevante aspekter af produktionen hos leverandøren.

Detail engineering

Vi dækker alle ingeniørmæssige discipliner. Leverancer fra detail engineering-fasen bruges efter behov til indkøb og kontrahering af al arbejdskraft på stedet. Detaljerede tidsplaner oprettes også og vedligeholdes. Vores facilitetsengineering omfatter blandt andet procesudstyr, bygningsengineering, elfordeling, fabriksacceptance-tests (FAT) automatisering samt mekanisk, elektrisk, VVS (inklusive HVAC).

Asset Management

Vi hjælper med at implementere en asset information model og afgørende procedurer (koordinering af asset information) til planlægning, styring og opnåelse af aktuel og korrekt asset information fra leverandører og projektinteressenter. Vi håndterer dokumentstyring, udstyrsstamdata samt vedligeholdelsesplanlægning og -plan.

Byggeledelse, idriftsættelse og opstart

Vores eksperter støtter dig i overvågningen af sitet og installationen, for at sikre mekanisk fuldførelse, tilbagemelding, as-built-information, samt kvalificering af leverancer fra leverandøren. Vi hjælper dig med idriftsættelse og opstart, herunder on-site acceptance tests (SAT). Vi tilbyder også trænings- og e-læringsløsninger, for at sikre en problemfri overtagelse.