Gå til indhold

Ef­ter­mar­kedsløs­nin­ger

At tilbyde eftermarkedsløsninger som teknisk support, vedligeholdelsestjenester, reservedele, opgraderinger i produktets levetid og asset management, er i dag afgørende for både OEM'er, teknologileverandører og specialiserede serviceorganisationer. Sådanne tjenester muliggør øgede indtægtsstrømme, stærkere kunderelationer og dermed en stærkere markedsposition for virksomheden. Minimering af driftstop bliver stadig vigtigere for vores kunder.

Forstå den reelle omkostning ved driftstop 

Når industrielt udstyr er solgt og installeret, kræver kunderne forskellige eftermarkedsløsninger i udstyrets levetid. I et konkurrencedygtigt marked kan eftermarkedstjenester differentiere en virksomhed og styrke kundeloyaliteten. Værdifuld feedback fra markedet, kan også bidrage til strategiske produktforbedringer.

Hos Etteplan erkender vi vigtigheden af at minimere driftstop. Afgørende faktorer såsom tilgængelighed af reservedele og sliddele, arbejdsstyrkens kompetencer, samt adgangen til teknisk support er nogle af de ting, der skal evalueres i dette arbejde. Allerede under research- og udviklingsprocessen bør producenter også følge princippet "Design for Serviceability" (DFS) for at muliggøre smidig reparation og service.

Betydningen af en serviceminded tilgang 

At drage fordel af ny teknologi og vedtage en serviceminded strategi, kan transformere en servicevirksomhed. Tekniske innovationer fremmer nye forretningsmodeller, der skaber øget kundeværdi og genererer nye indtægtsstrømme. Digital overvågning og analyse af data giver mulighed for tidlig identifikation af potentielle problemer. Dette medfører en overgang fra forebyggende til prædiktiv vedligeholdelse. Adgang til digital, brugervenlig teknisk information letter selvdiagnose og reducerer arbejdsbyrden for serviceholdet.

Augmented Reality (AR), digitale tvillinger og simulationer letter træningen af servicedeskmedarbejdere og minimerer gennemsnitlig reparationstid (MTTR). Effektivitet ved reparationer understøttes også af brugervenlige og velorganiserede kataloger over reservedele og sliddele, hvilket sikrer hurtig og problemfri logistik.

Optimering af eftermarkedstjenester

Et partnerskab med Etteplan sikrer effektive eftermarkedsløsninger, der reducerer uventede driftstop og skaber merværdi for alle interessenter.

  • Med et proaktivt synspunkt og ny teknologi, hjælper vi med at identificere og forebygge problemer med driftstop. Dette gør vi gennem hele F&U-processen og leveringsprocessen i udstyrets levetid.
  • Ved at bruge dataanalyse til hurtigt og effektivt at identificere og løse problemer, hjælper vi med forebyggende og prædiktiv vedligeholdelse.
  • Vi forstår, at teknisk information af høj kvalitet er afgørende for at opretholde kundetilfredshed, øge serviceniveauet og sikre overholdelse af regulativer.

Etteplans tjenester til effektive ef­ter­mar­kedsløs­nin­ger

Serviceudbud

En kundeorienteret forretningsmodel og serviceudbud er nødvendig for succes indenfor servicebranchen og for at skabe en god kundeoplevelse. Beherskelse og udvikling af veldesignede reservedelskataloger, reservedelsspecifikationer, serviceinstruktioner og opdaterede driftsrutiner er centralt for en serviceorganisation.

Kundeleverancer

Serviceorganisationer skal samarbejde med distributionsteam for at gennemføre leverancer af produkter til kunderne. Dette kan omfatte installation, igangsættelse, kvalificering og introduktion af kundens eget personale. Serviceorganisationen skal håndtere garantiperioden, samt yde supporttjenester og andre kontraktbaserede forpligtelser.

Uddannelse

At sikre optimal og hensigtsmæssig brug af produkter og udstyr er af største vigtighed. Vores træningsløsninger, herunder digitale tvillinger eller simulatorer, skaber et brugercentreret uddannelsesmiljø. Vores uddannelsesmateriale omfatter indhold af høj kvalitet, såsom e-læringsmoduler, online-uddannelse, klasseundervisning, infografik, virtual reality og meget mere.

Teknisk support

Teknisk dokumentation af høj kvalitet er afgørende for at opretholde kundetilfredshed og sikre overholdelse af gældende regulativer. Leveringsportaler, tekniske rapporter, instruktioner til fejlfinding og brugersupport er nøglefaktorer for at sikre vedligeholdelseskapaciteten i produktets levetid og opretholde produktsikkerhed, cybersikkerhed og pålidelighed.

Ved­li­ge­hol­del­sest­je­nes­ter

Forebyggende vedligeholdelsestjenester og prædiktiv analyse udgør kernen i resultatbaserede forretningsmodeller, hvor SLA'er (service level agreements) og serviceaftaler anvendes. Etteplan leverer effektiv dataanalyse, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner, service- og reparationsvejledninger, samt quick guides, til at imødekomme ethvert tænkeligt behov hos en kunde eller serviceorganisation.

Re­ser­ve­dels­ser­vice

Etteplan tilbyder et bredt udvalg af tjenester indenfor reservedelsinformation, med henblik på at optimere vedligeholdelses- og reparationsprocesser. Vi anvender delhåndtering og dataanalyse for at sikre korrekt information om ældre produkter og OEM-detaljer for at harmonisere dit udvalg af reservedele. Vores ekspertteam specialiserer sig i at skabe skræddersyede løsninger, såsom online reservedelskataloger, servicekits og 3D-illustrationer for maksimal brugervenlighed.

Modernisering og opgraderinger

Nøglen til at optimere levetiden for et produkt, ligger i muligheden for opgradering og modernisering i produktets levetid. Vi hjælper dig med at sikre kundesupport gennem hele produktets levetid, ved at tilbyde Application Lifecycle Management, softwareopdateringer og teknisk ekspertise til opgraderinger. Vi kan også tilbyde vores kunder at udføre sikkerhedskontroller, samt levere formularer og tjeklister, der anvendes til stedundersøgelser og tekniske revisioner.