Gå til indhold

Organisatorisk CO2-aftryk

Ved hjælp af Etteplans beregning af organisatorisk CO2-aftryk kan du identificere de faktorer, der forårsager de mest betydelige drivhusgas-udledninger, og bestemme hvordan CO2-aftrykket kan nedbringes. Resultaterne af beregningen af det organisatoriske CO2-aftryk, kan bruges som en del af kommunikation og -rapportering ift. bæredygtighed, til at støtte fastsættelsen af målet for reduktion af CO2-udledningen, samt til at overvåge udledningerne.

Det organisatoriske CO2-aftryk beskriver den årlige klimapåvirkning forårsaget af aktiviteterne i din virksomhed eller organisation. CO2-aftrykket omfatter alle drivhusgasemissioner forårsaget af din organisations egne operationer, samt aktiviteter direkte relateret til dens værdikæde, uanset virksomhedens eller organisationens størrelse. Beregningen af det organisatoriske CO2-aftryk udføres i overensstemmelse med retningslinjerne fra Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) eller ISO 14064, hvilket understøtter rapporteringen i henhold til taksonomien.

Fastlæggelse og overvågning af klimamål er afgørende for succesfuld og bæredygtig drift af virksomheden

Fastlæggelse af et klimamål konkretiserer og giver troværdighed til din organisations klimaarbejde og muliggør kontinuiteten i en succesfuld virksomhedsdrift. Klimamålene kan f.eks. være videnskabsbaserede mål, der henviser til udslipsreduktionsmål, der er i overensstemmelse med den nyeste klimavidenskab (Paris-aftalen). Videnskabsbaserede mål for organisationer fastsættes og indsendes i overensstemmelse med kriterierne fra Science Based Targets initiative (SBTi).

Vi støtter og faciliterer organisationers fremskridt og kommunikation om klimaarbejdet, ved hjælp af skræddersyede værktøjer: årlig beregning af CO2-aftrykket, samt værktøjer til overvågning af fremskridt i handlingerne og vigtige målemetoder. Derudover tilbyder vi detaljeret scenarieanalyse, for at støtte prognosticering og projektering af fremtidig emissionsudvikling.

Læs mere om vores skræddersyede værktøjer her: Skræddersyede bæredygtighedsværktøjer.

Den årlige beregning af det organisatoriske CO2-aftryk og overvågningsværktøjerne sikrer, at de rette handlinger bliver iværksat og at reduktion af udslip, samt andre fastsatte mål opnås rettidigt.

Når du søger vejledning til fastsættelse og opnåelse af klimamål, om det er videnskabsbaserede mål, mål om kulstofneutralitet eller andre klimamål, er vi her for at hjælpe.

En klimavejledning hjælper med at skitsere veje til reduktion af det organisatoriske CO2-aftryk

En skræddersyet klimavejledning er den løsning, vi tilbyder for at illustrere de handlinger, der fører til reduktioner i det organisatoriske CO2-aftryk og for at vise fremskridt mod det fastsatte klimamål. For at udarbejde en vejledning identificerer og brainstormer vi sammen med organisationens nøgleeksperter mulige tiltag i workshops, definerer en tidsplan for implementering og identificerer ansvar for at reducere CO2-aftrykket. De udledningsreduktioner, der opstår som følge af handlingerne, estimeres numerisk ved brug af scenarieanalyse.

Ved opdatering af vejledningen sammen med overvågning af udslip, støttes din organisations klimaarbejde ved at fremhæve succeser, samt områder med plads til forbedring.

Hvis du er interesseret i at finde frem til din virksomheds CO2-aftryk og kigge på dine muligheder for at reducere det, kan du trygt kontakte os. Vi er altid åbne for en snak omkring, hvad vi kan gøre for at støtte jeres klimaindsats.

Stil et spørgsmål til vores ekspert

Sabine Lærke

Sales Manager

Påkrævet felt

Når du indsender denne formular, vil vores specialist tage kontakt til dig via e-mail eller telefon. Ved at indsende formularen accepterer du vores privatlivspolitik.