Gå til indhold

Services til af­faldshånd­te­ring

Etteplans tjenester inden for affaldshåndtering forbedrer den cirkulære økonomi og hjælper affaldshåndteringsselskaber med at opbygge en bæredygtig fremtid, samtidig med at der ofte opnås besparelser. Med vores eksperter, der har omfattende ekspertise og årtiers erfaring inden for forskellige udviklingsprojekter i affaldshåndteringssektoren, sikrer vi en førsteklasses og effektiv gennemførelse af skræddersyede undersøgelser der passer præcis til dine behov.

Vores tjenester inden for affaldshåndtering omfatter modeller for separat indsamling, beregning af kulstofaftryk på organisationsniveau for affaldshåndteringsselskaber, samt vurdering af forskellige metoder til at undgå emissioner. Derudover hjælper vi med andre undersøgelser inden for affaldshåndtering og cirkulær økonomi.

Modeller for separat indsamling af affald hjælper med at identificere miljøpåvirkninger

Ved hjælp af modeller for separat indsamling leverer vi information om akkumuleringen af forskellige affaldstyper, omkostninger og miljømæssige påvirkninger i et ønsket område. Resultater kan beregnes for den nuværende situation samt alternative scenarier. Denne information kan bruges til at:

1. Planlægge udvidelsen af separat indsamling af forskellige affaldstyper til mindre ejendomme og at vurdere dens indvirkning på omkostninger og emissioner.

2. Optimere indsamlingsmetoder til forskellige typer af affald: Hvad er et rimeligt service niveau for affaldssortering, som stadig er berettiget ud fra omkostninger og miljøeffekter? Hvordan påvirker f.eks. flerkammer-indsamling, lokal- og blokindsamling eller skift til vedvarende brændstof omkostningerne og de miljømæssige konsekvenser for affaldshåndteringssystemet?

Vi har udviklet JEKO™ - et værktøj til at udarbejde modeller for separat affaldsindsamling

JEKO™ bruge til at udarbejde modeller for affaldsindsamling med hensyn til alle indsamlingstrin, såsom overførsler, tømning af containere og vejtransport. Vi bruger data og parametre, der er specifikke for regionen, og som er bestemt ud fra resultaterne af adskillige affaldsstudier. JEKO™ kombineret med LCA for Experts Software (tidligere GaBi) gør det muligt at foretage en omfattende undersøgelse af de miljømæssige påvirkninger af affaldsindsamling og behandling på regional skala. Vores modeller dækker forskellige typer affald, deres behandlingskæder, emissioner og emissionskreditter opnået ved genanvendelse.

Vores eksperter har lavet modeller for affaldsindsamling over størstedelen af Finland og dækker håndteringen af husholdningsaffald for over 60% af den samlede befolkning. Vi har også været involveret i reformen af affaldslovgivningen ved at levere baggrundsstudier og information til Miljøministeriet, om virkningerne af lovmæssige ændringer på genanvendelsesrater, miljø, omkostninger og beskæftigelse.

Vi tilbyder også en kortbaseret service til affaldshåndteringsselskaber. Den software, vi har udviklet, kan bruges til planlægning af separat affaldssamling, i kundeservice og for at hjælpe myndighederne i deres arbejde. Softwaren muliggør forskellige undersøgelser og giver information, f.eks. om antallet af ejendomme, lejligheder og beboere.

Beregning af CO2-aftryk hjælper med at identificere CO2-aftrykket for din virksomheds aktiviteter

Beregning af CO2-aftryk er en vej til bedre forståelse af drivhusgasudledningerne i forbindelse med dine aktiviteter. Resultaterne af beregningen af CO2-aftryk giver årlig information både om klimaaftrykket fra din virksomheds egne, samt værdikædens aktiviteter. Vi beregner dit firmas klimaaftryk i henhold til organisationens retningslinjer for CO2-aftryksberegning (GHG-protokollen).

Med en beregning af dit klimaaftryk, hjælper vi dig med at overvåge og reducere de CO2-udledninger, som genereres i din drift og forskellige affaldsbehandlingsprocesser. Ved at identificere de mest betydningsfulde emissionsskilder i den nuværende tilstand, kan udviklingsinitiativer målrettes på en fornuftig måde. Den årlige overvågning af klimaatrykket bekræfter effektiviteten af disse handlinger.

Andre studier og services

Vi tilbyder også andre studier og services indenfor affaldshåndtering og cirkulær økonomi.

Disse inkluderer blandt andet:
• Studier om potentialet for emissionsreduktion på facilitets- og handlingsniveau.
• Livscyklusvurderinger af foranstaltninger til emissionsreduktion (emissionsreduktionsprogrammer).
• Konsulenttjenester til udvikling af værktøjer til beregning af CO2-aftryk.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vores tjenester inden for affaldshåndtering kan hjælpe dit affaldshåndteringsselskab med at opnå en bæredygtig og omkostningseffektiv fremtid.

Stil et spørgsmål til vores ekspert

Sabine Lærke

Sales Manager

Påkrævet felt

Når du indsender denne formular, vil vores specialist tage kontakt til dig via e-mail eller telefon. Ved at indsende formularen accepterer du vores privatlivspolitik.