Ga naar inhoud

CO2-voetafdruk product

Het berekenen van de CO2-voetafdruk van een product helpt bij het optimaliseren van belangrijke factoren in het productieproces, grondstoffen en toeleveringsketen om klimaatverandering tegen te gaan. Deze resultaten kunnen ook worden gebruikt om potentiële en huidige klanten te laten zien hoe het product presteert op het gebied van klimaatverandering.

Een CO2-voetafdruk van een product is de hoeveelheid broeikasgasemissies die het product gedurende zijn levenscyclus produceert. We berekenen meestal de hele levenscyclus, vanaf de productie tot aan het einde van de levensduur. Het is echter ook mogelijk om de berekening te beperken tot bepaalde fasen, zoals de productie en het transport van grondstoffen en het fabricageproces.

In sommige sectoren is het verplicht om klimaatimpactberekeningen uit te voeren, op verzoek van klanten of vanwege wetgeving. We kunnen de omvang van de berekening aanpassen aan de specifieke behoeften en doelen van het onderzoek.

Onze berekeningsmethoden zijn betrouwbaar en gebaseerd op internationale normen, zoals levenscyclusanalyse (ISO 14040 en 14044) en berekening van de CO2-voetafdruk van een product (ISO 14067). Onze experts begeleiden je stap voor stap bij het kiezen van de meest geschikte methoden en richtlijnen, wat resulteert in nauwkeurige resultaten.

Een CO2-handafdruk beschrijft de positieve milieu-impact van producten

Onze CO2-handafdruk-berekening meet de klimaatimpact van je producten in vergelijking met alternatieven die momenteel worden gebruikt. Het berekent hoeveel de CO2-voetafdruk van de gebruiker wordt verminderd door jouw product, bijvoorbeeld door energiebesparing of een langere levensduur.

Onze CO2-handafdruk-berekening meet de klimaatimpact van je producten in vergelijking met alternatieven die momenteel worden gebruikt. Het berekent hoeveel de CO2-voetafdruk van de gebruiker wordt verminderd door jouw product, bijvoorbeeld door energiebesparing of een langere levensduur.

We vergelijken de CO2-voetafdruk van jouw oplossing met die van de basisoplossing om de CO2-handafdruk te bepalen. Deze berekening kan worden gebruikt voor marketing en communicatie, om besluitvormers en belanghebbenden te informeren en adviseren, en om manieren te vinden om de milieuprestaties van producten te verbeteren. Met een CO2-handafdruk-studie kun je laten zien hoeveel emissiereductie klanten kunnen bereiken door jouw product te gebruiken, in plaats van alleen de gegenereerde schade (broeikasgasemissies) te rapporteren zoals normaal gesproken gebeurt.

Berekening CO2-voetafdruk van gebouwen

We berekenen de CO2-voetafdruk van een gebouw om informatie te verstrekken over de klimaatimpact gedurende de levenscyclus. Dit omvat de productie, constructie, gebruik en sloop van het gebouw. We berekenen ook de CO2-handafdruk, die de klimaatvoordelen gedurende de levenscyclus weergeeft.

De resultaten van de CO2-voetafdruk kunnen gebruikt worden om planning en low-carbon constructie te ondersteunen, zoals bij het selecteren van leveranciers, materiaalkeuze en constructiemethoden. Het kan ook worden gebruikt om de meest significante bijdragers aan de milieueffecten te identificeren, zodat low-carbon maatregelen voor die elementen prioriteit kunnen krijgen.

In de projectplanningsfase wordt meestal een voorlopige CO2-voetafdruk berekening gemaakt om een koolstofbudget vast te stellen. In latere ontwerpfases wordt de berekening verder verfijnd om mogelijkheden voor emissiereductie te identificeren en het ontwerpproces te sturen om de gestelde doelen en het koolstofbudget te behalen. Berekeningen tijdens het gebruik en onderhoud maken verificatie van behaalde doelstellingen en het gewenste niveau van de CO2-voetafdruk mogelijk.

We voeren CO2-voetafdruk berekeningen uit volgens verschillende methodologieën, zoals RTS, BREEAM en LEED-certificeringen. We hebben ervaring met de Europese norm EN 15978:2011 en het lage-koolstof beoordelingsmethode voor gebouwen van het Ministerie van Milieu en het Europese LEVEL(S)-raamwerk. We kunnen de CO2-voetafdruk berekening aanpassen aan jouw voorkeuren gedurende de verschillende fasen van het bouwproject.

Stel onze expert een vraag

Frank Zwegers

Business Developer

Verplicht veld

Na het invullen van formulier neemt onze specialist contact met je op via e-mail of telefoon. Door het formulier in te dienen, ga je akkoord met ons privacy statement.