Przejdź do treści

Certyfikowane badania bezpieczeństwa i kompleksowe doradztwo

Czy znasz dyrektywy Unii Europejskiej, takie jak Dyrektywa w sprawie Niskiego Napięcia (LVD)? Czy biegle poruszasz się po wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa produktu, które są niezbędne dla Twojego konkretnego sprzętu? Zapewne nie, jest ich bowiem sporo. Nie martw się, możemy Ci pomóc.

Usługi w zakresie bezpieczeństwa produktu

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów często są pomijane na etapie badań i rozwoju, co wychodzi na jaw podczas testów. W Etteplan bezpieczeństwo produktu traktujemy priorytetowo.  Przy dostarczaniu produktów na rynki krajów unijnych ważne jest zrozumienie dyrektyw i rozpoznanie odpowiednich dla nich norm zharmonizowanych. 

 Wskażemy, które normy dotyczące produktu są dla Ciebie niezbędne z perspektywy określonych wymagań bezpieczeństwa. Zapewniając zgodność z odpowiednimi standardami, gwarantujemy, że Twoje produkty zostaną dopuszczone na rynek i na nim pozostaną.  

Certyfikowane badania bezpieczeństwa produktu

 Etteplan Embedded Finland Oy posiada akredytację komercyjnego laboratorium do badania bezpieczeństwa produktów o kodzie T298 zgodnie z wymaganiami normy SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akredytacja ta umożliwia nam świadczenie certyfikowanych usług badania bezpieczeństwa produktu dla naszych klientów. Możesz sprawdzić zakres akredytacji Etteplan Embedded Finland Oy na stronie FINAS.  

Wprowadzenie do wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów

Zawiłości prawne mogą wydawać się przerażające, ale zrozumienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów nie jest tak skomplikowane, na jakie wygląda. Projektanci, programiści i inżynierowie R&D powinni być świadomi norm wynikających z tych dyrektyw już od samego początku. W Etteplan pracują eksperci, którzy mogą przeszkolić Twój zespół tak, aby istotne przepisy prawne były uwzględniane na wczesnym etapie porcesu rozwoju produktu.   

 Bezpieczeństwo produktu jest kluczowe, ponieważ organy nadzoru rynku aktywnie kontrolują produkty, które znajdują się na półkach i magazynach. Gdy zostanie znaleziony podejrzany produkt, mają oni prawo do pobrania próbek do badań pod kątem bezpieczeństwa. Niespełnienie istotnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do ograniczenia sprzedaży, a w poważnych przypadkach importer lub producent może być zmuszony do wycofania swoich produktów. Może to zaszkodzić reputacji marki i wiązać się ze znaczącymi kosztami. Uniknij koszmaru z zapasem produktów, których nie będziesz mógł sprzedać na terenie UE. Wystarczy, że Twój sprzęt spełni wszystkie niezbędne normy dotyczące bezpieczeństwa. 

Zakres naszych badań bezpieczeństwa:

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu audio/wideo, informacyjnego oraz technologii komunikacyjnej:  

 • IEC 62368-1, EN 62368-1 
 • IEC 62949, EN 62949 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego stosowanego w pomiarach, kontroli i laboratorium 

 • IEC/EN 61010-1 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla sprzętu IVD 

 • IEC/EN 61010-2-101 

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla sprzętu do pomiaru zużycia energii elektrycznej 

 • IEC/EN 62052-31  

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla przełączników pomiarowych i sprzętu ochronnego 

 • IEC/EN 60255-27  
 • IEC/EN 60255-1 

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla sprzętu gospodarstwa domowego i podobnego sprzętu elektrycznego 

 • IEC 60335-1, IEC 60335-x (Non-accredited) 

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla sprzętu elektronicznego do użytku na statkach 

 • IACS UR E10 
 • DNVGL-CG-0339 
 • DNV standard certyfikacji No. 2.4 

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego maszyn 

 • IEC/EN 60204-1 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa przekazu energii stałej za pomocą kabli i portów komunikacyjnych 

 • IEC/EN 62368-3 

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla systemu ładowania przewodowego pojazdów elektrycznych 

 • IEC/EN 61851-1  

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu HBES & BACS 

 • IEC/EN 63044-3  

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla sprzętu medycznego 

 • IEC/EN 60601-1 (częściowe) 

Zadaj pytanie

Łukasz Pieróg

Department Manager, Software Testing and Cyber Security

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.