Przejdź do treści

Przemysł ciężki i podzespoły przemysłowe

Maszyny wchodzące w skład zaawansowanych systemów przemysłowych stają się same coraz bardziej złożone. Inżynierowie stoją przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia bezpieczniejszych, bardziej zrównoważonych i komunikujących się ze sobą rozwiązań. Ogromne znaczenie ma także tworzenie zaawansowanych funkcji zdalnych. Etteplan jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie rozwoju maszyn i urządzeń przemysłowych, dedykowanych przemysłowi ciężkiemu. Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów poprzez innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania w zakresie inżynierii, oprogramowania, rozwoju systemów wbudowanych oraz dokumentacji technicznej.

Skomplikowane wyzwania wymagają wyszukanych rozwiązań

W procesie rozwoju maszyn i urządzeń przemysłowych dla przemysłu ciężkiego kluczowe znaczenie odgrywa specjalizacja i powiązana z nią kierunkowa ekspertyza. Podnoszenie efektywności produkcji i jakości wyrobów stanowi warunek utrzymania i rozwoju rentowności. Wiele zależy od obranej metody projektowania – firmy muszą być zaangażowane w ciągły proces modernizacji zgodny z wymogami zrównoważonego rozwoju. Najbardziej ambitne przedsiębiorstwa dążą do usprawnienia procesów rozwojowych i projektowych, wykorzystując m.in. symulacje i wirtualne kopie obiektów fizycznych (określane jako „cyfrowe bliźniaki"). Celem wszystkich wspomnianych tu działań staje się skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, a także zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa maszyny w pełnym cyklu użytkowym.

Usługi Etteplan zyskały zaufanie producentów maszyn i urządzeń przemysłowych w branży przemysłu ciężkiego o ogólnoświatowym zasięgu. Naszymi klientami są takie firmy, jak: ABB, Andritz, Ensto, Maillefer, Moventas Gears, Nextrom, Outotec, Rolls-Royce czy Vacon.

Inżynierowie Etteplan mają dużą wiedzę i dostarczają usługi najwyższej jakości. Etteplan zrealizował nasze potrzeby w krótkim czasie, co dało nam możliwość swobodnego dostosowania naszych działań.

Daniel Du

Manager ds. realizacji GTD MECHANIZATION SHANGHAI PHILIPS LIGHTING, Chiny

Przemysł ciężki - nasze rozwiązania

Eksperci Etteplan pozostają do Twojej dyspozycji w procesie rozwoju działań każdego typu. Możesz skoncentrować się na własnej podstawowej działalności – my natomiast wesprzemy Cię we wszystkich newralgicznych kwestiach lub przejmiemy pełną odpowiedzialność za konkretne obszary Twojego biznesu, które warto oddelegować do firmy zewnętrznej. Znajdą się tu m.in. dokumentacja techniczna, inżynieria czy zarządzanie cyklem życia aplikacji. Firmy mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów i aktywów, a informacje techniczne odgrywają w tym aspekcie kluczową rolę. Etteplan sprawia, że baza informacji technicznych jest dostępna i zrozumiała dla każdego potencjalnego użytkownika, bez względu na bariery językowe i pierwotny poziom wiedzy.

Dostawcy systemów. Niezależnie od tego, czy Twoje wyzwania dotyczą rozwoju istniejącego produktu, czy skupiają się na inżynierii od podstaw – Etteplan oferuje skuteczne mechanizmy pomocowe dla przedsiębiorstw. Nasza ekspertyza obejmuje inżynierię systemów, zarządzanie wymaganiami i projektowanie aplikacji. Ogromny nacisk stawiamy także na bezpieczeństwo systemów, poprzez ich weryfikację i walidację. Wielu z naszych partnerów przekazuje nam pełną odpowiedzialność za inżynierię jako usługę o charakterze ciągłym.

Rozwój produktów i urządzeń. Etteplan oferuje unikalny pakiet usługowy dla projektów dotyczących rozwoju produktów zorientowanych na klienta. Wartość dla użytkownika końcowego pozostaje nadrzędnym celem każdej aktywności i myśli technicznej. Nasza oferta obejmuje projektowanie wspomagające doskonałość (Design for Excellence – DFX), symulacje, cyfrowe bliźniaki, druk 3D, inżynierię wariantów produktowych, oprogramowanie, aplikacje użytkownika, łączność, rozwiązania wbudowane, testy i dokumentację techniczną.

Pomożemy Ci w rozwoju efektywnej produkcji seryjnej, dostarczając w pełni zautomatyzowane gniazda i stanowiska robocze. Tworzymy rozwiązania do testów produkcji. Projektujemy oprzyrządowanie optymalizujące automatyzację całej linii produkcyjnej. W celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności, wykorzystujemy na szeroką skalę skanowanie laserowe oraz Digital Twins. Za pomocą tych technologii jesteśmy w stanie tworzyć symulacje wydajności linii produkcyjnej, konfrontując je z rzeczywistymi modelami 3D. W przypadku systemów automatyki przemysłowej i sterowania (IACS), oferujemy przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa na poziomie poszczególnych elementów systemu. Dla naszych klientów przeprowadzamy ciągłe testy pod kątem standardów cyberbezpieczeństwa, starając się uwydatnić potencjalne luki i związane z nimi zagrożenia.

Produkty dla użytkowników końcowych. Podczas tworzenia koncepcji produktów dla użytkowników końcowych skupiamy naszą uwagę na efektywnych modelach rozwoju asortymentu. Możemy pomóc Ci w tworzeniu prototypów dla danego produktu (na przykład za pomocą cyfrowego bliźniaka oraz fizycznej makiety 3D).  Prowadzimy warsztaty innowacyjności produktowej, koncentrując się na sferze konceptualizacji nowych wyrobów.

Usługi cyfrowe. Operacje i usługi cyfrowe odgrywają ważną rolę w tworzeniu rozwiązań przyjaznych dla użytkownika. Nasi projektanci tworzą usługi na zamówienie dla Twojej firmy, rozciągające się co do zakresu od back-endowego silnika aplikacji aż po interfejs użytkownika.

Zadaj pytanie

Iiro Aalto

Vice President, Production Solutions

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.