Fortsätt till innehåll

Flyg och försvar

Etteplan har i nästan 50 år servat organisationer som specialiserar sig på produkter och tjänster inom försvar och säkerhet, samt verk och myndigheter som förser civila och militära organisationer med material och system. Etteplan är ett av de ledande teknikföretagen som är specialiserade inom konstruktionstjänster, strukturanalyser och teknisk dokumentation för både civilt och militärt flyg.

Våra tjänster inom flyg- och försvarsindustrin

Vi servar kunder inom flyg- och försvarsindustrin på flera områden, som mekanisk konstruktion och belastningsberäkningar, utveckling av mjukvara och elektrisk hårdvara, flygmekanik, tekniska genomförbarhetsstudier, systemverifiering och testning. Vi har särskild kunskap inom sammansatta strukturer och obemannade farkoster (UAV). Många av våra kunder har dragit nytta av vår kompetens inom systemteknik, med fokus på systemsäkerhet och kravhantering. Vi har utvecklat styrsystem och elektrokemiska system för energilagring. Vi förser våra kunder med integrerat logistikstöd (ILS), prestandaberäkningar och balansdiagram för kommersiella flygbolag.

Etteplan är vår mångåriga partner inom mekanisk konstruktion och lösningar för teknisk produktinformation. Etteplan är målinriktat och utvecklar hela tiden vårt affärssamarbete. Tack vare Etteplan kan vi bevara vår leveranssäkerhet trots stora variationer på efterfrågan i vår sektor.

Pekka Korhonen

SVP, Product Development Patria Land Systems Oy

Vi är lika strikta som kraven

Våra experter känner väl till de specifikationer och regulatoriska krav som ställs på teknisk dokumentation inom flyg- och försvarsindustrin. Etteplans tjänster inom teknisk dokumentation uppfyller branschspecifikationer som S1000D, S2000M och ATA. Våra tjänster innefattar implementeringen av Simplified Technical English (ASD-STE100) och skapandet av flerspråkiga Interactive Electronic Technical Manuals (IETM), reservdelskataloger, tekniska illustrationer, animeringar och simuleringar.

Våra kompetensområden

Vår mångsidiga kompetens och djupgående kunskaper inom flyg- och försvarsindustrin gör att vi kan tillhandahålla komplexa tjänster inom områden som integrerat logistikstöd (ILS), logistikstödsanalys (LSA), systemverifiering och testning, mekanisk konstruktion och belastningsberäkningar, elektrokemiska system för energilagring, flygmekanik, systemteknik och många andra. Etteplans kompetens innefattar balans- och prestandaberäkningar, liksom även tjänster inom produktutveckling och upphandling av flygsystem. Vårt kunnande inom högpresterande fiberförstärkta kompositmaterial har fått flera användningar inom kommersiellt flyg. 

ILS och LSA för försvarsindustrin

Etteplans kunskap inom försvarsindustrin bygger på långvariga kundrelationer. Den integrerade strategin, även kallad integrerat logistikstöd (ILS), gör att man noggrant kan uppskatta ett flygplans totala livscykelkostnad, inklusive logistik och underhållskrav över livscykeln. Med tanke på att ett flygplan kan vara i bruk i mer än 50 år utgör kostnaden för drift och underhåll förstås en betydande del av den totala livscykelkostnaden. Med ILS-metodologin kan man minska den totala livscykelkostnaden och bevara hög operationell tillgänglighet. Etteplan hjälper kunderna med beräkningar, tillgänglighetsanalyser samt analyser och lösningar för underhåll och säkerhet. ILS-strategin är integrerad i varje fas av produktutvecklingen, och ger tillsammans med logistikstödsanalysen (LSA) ett omfattande tjänstepaket som uppfyller försvarsindustrins behov.

Ställ en fråga till vår expert

Tuomas Uusikauppila

Global Key Account MAnager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.