Fortsätt till innehåll

Pro­duk­tut­veckling

Vi tillhandahåller ingenjörsstöd för alla stadier av produktutveckling och har en hög expertis inom olika områden av ingenjörskonst. Våra tjänster omfattar skapandet av nya koncept och produkter samt vidareutveckling av befintliga. Vi strävar efter att förbättra produkters egenskaper och funktion, förlänga deras livscykel och samtidigt erbjuda mer hållbara alternativ. Med omfattande kunskap om standarder säkerställer vi att vårt designarbete uppfyller efterlevnad av lagar och krav.

På Etteplan förbättrar vi våra kunders konkurrenskraft genom effektiv ingenjörskonst. Med över 40 års erfarenhet har vi arbetat med krävande branscher som exempelvis gruvdrift, högteknologi och klimatteknik. 

Effektiva projekt för produktutveckling

Våra ingenjörer har omfattande branscherfarenhet, vilket gör det möjligt för oss att hitta de bästa lösningarna för dina utmaningar inom produktutveckling. Vi planerar och genomför produktutvecklingsprojekt på ett strukturerat sätt, optimerar resursallokeringen i varje fas och tillhandahåller kostnadsscheman, kvalitet och framstegsdata på ett transparent sätt. Genom att planera projekt i faser erbjuder vi transparens och kostnadseffektivitet samtidigt som du kan fatta informerade beslut baserade på resultatet av varje fas. 

Optimerade system för framgångsrika processer

På Etteplan främjar vi en kultur av teamwork och ger varje projekt tillgång till en bred kunskapsbas. Genom våra långvariga partnerskap inom tillverkningsindustrin kan vi hjälpa dig att effektivt ta din produkt från utveckling till produktion och spara tid vid rutinmässiga stadier. 

Partnerskap för framgång

At Etteplan, we foster a culture of teamwork, granting every project access to a wide range of expertise. Through our long-term partnerships in the manufacturing industry, we can assist you in taking your product from development to production efficiently, saving time during routine stages.

Stöd genom produktlivscykeln

  • Kravställningsfas: Vi konstruerar systemspecifikationer för att möta intressenternas behov och regelkrav. Genom studier för genomförbarhet extraherar, strukturerar, analyserar och hanterar vi kraven enligt valda metoder.
  • Designfas: Vi analyserar tekniska och kommersiella lösningar för att uppfylla dina förväntningar. Vårt team bistår med riskbedömningar, tillförlitlighetsstudier, beräkningar, systemdiagram och specifikationer. Tillsammans väljer vi en optimal lösning som är i linje med affärsmålen. 
  • Produktutvecklingsprojekt: Genom att dra nytta av våra ingenjörers expertis inom olika branscher erbjuder vi innovativa och effektiva lösningar för din produktutveckling. Vår transparenta och kostnadseffektiva verksamhet följer överenskomna tidsscheman och säkerställer snabba resultat.
  • Inköp, förproduktion och produktion: Vi tillhandahåller ingenjörskunskaper och tekniskt stöd till våra kunder för att effektivisera inköp, testning, prototyptillverkning och produktion med hög kvalitet.
  • Underhåll och applikationshantering: Vi övervakar din applikation och åtgärdar eventuella sårbarheter i systemet som kan uppstå. Vi fortsätter också proaktivt att utveckla och ge förslag på förbättringar av ditt system.

Vårt tillvägagångssätt för produktutveckling syftar till att öka konkurrenskraften genom effektiv ingenjörskonst. Oavsett om du behöver hjälp med additiv tillverkning eller omfattande systemhantering är Etteplan här för att stötta din framgångsresa. 

Relaterade referenscase

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

Förenkla int­ra­lo­gis­ti­kut­ma­nin­gar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Kundcase Hy­brid­till­verk­ning: Rosendahl Nextrom

Designcase för additiv tillverkning av hydraulblock åt John Deere

Additiv till­verk­nings­de­sign för optimerad produktion – kundcase

Ställ en fråga till vår expert

Matts Eriksson

Vice President Engineering Solutions Sweden

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.