Fortsätt till innehåll

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Etteplan ingick i ett produktutvecklingsprojekt för att maximera prestandan hos Valmets marina skrubbrar. Närmare bestämt tillhandahöll vi vår specialkompetens inom CFD (Computational Fluid Dynamics) till Valmets produktutvecklingsteam med det gemensamma målet att säkerställa att avgasrenarens prestanda och kvalitet maximeras. En marin skrubber är placerad högt upp i fartygets skorsten där den använder havsvatten för att rena fartygets avgaser. Liknande teknik används också i kraftverk där Etteplan tidigare har samarbetat med Valmet.

– En stor del av SOx -utsläppen runtom i världen kommer från fartyg inom sjöfarten. Att vidta mått och steg för att utveckla hållbar teknik för sjöfartsindustrin kommer att bidra till att minska fartygens miljöpåverkan. SOx-skrubbning är ett attraktivt sätt att uppfylla kraven från Internationella sjöfartsorganisationen och minimera fartygens driftskostnader. Valmet har utvecklat en skrubberteknik med unika egenskaper som möjliggör en mer hållbar driftmiljö för sjöfartsindustrin, säger Anssi Mäkelä, Senior Manager för Marine Scrubber Systems hos Valmet.

Utmanande driftmiljö simulerad med CFD

Valmet ville utveckla sina marina skrubbrar så att de skulle bli mer effektiva och tillförlitliga. Havet innebär en mycket utmanande driftsmiljö för marina skrubbrar, särskilt med tanke på att havsvatten är en viktig beståndsdel. Utmaningarna för en marin skrubber är bland annat korrosion från havsvattnet, temperaturförändringar och fartygets rörelser. Behovet av underhåll och reparation av utrustningen leder naturligtvis till fler kostnader, särskilt när fartyget måste komma till hamn för underhåll. Dessutom var det viktigt att lösningen skulle vara lämplig för alla storlekskategorier och helst även för både sido- och botteninloppslösningar.

Utvecklingen av Valmets marina skrubbrar var ett modernt produktutvecklingsprojekt. Tidsramen var bara ett år, vilket kunde klaras genom Etteplans expertis inom Computational Fluid Dynamics (CFD).

– Med simuleringar testades funktionaliteten hos olika idéer och konstruktioner på kort tid, och till både relativt låga kostnader och med tillräcklig säkerhet. Simuleringar möjliggör kontinuerliga virtuella experiment där innovativa idéer snabbt kan testas och sedan antingen accepteras eller förkastas. Olika idéer kan odlas utifrån den information som samlas in av Valmet. I slutändan visade metoden på potentiella risker i den marina miljön, berättar Arttu Kalliovalkama, Director för Service Solutions på Etteplan.

– Samarbetet gav en positiv känsla. Trots de snäva tidsramarna klarades alla hinder och utmaningar av, säger Hannu Karema, Senior Specialist på Etteplan. – Tack vare ett aktivt samarbete med veckomöten kunde vi förbli synkade under hela utvecklingsprojektet.

En bättre produkt med tillförlitlighet och skalbarhet

"Med Etteplans hjälp kommer Valmets marina skrubbrar att fortsätta göra det möjligt för kunderna att efterleva miljöförordningar, minimera driftskostnaderna för sina fartyg och, viktigast av allt, visa vägen för en hållbar sjöfart."

Anssi Mäkelä

Senior Manager för Marine Scrubber Systems hos Valmet

Detta produktutvecklingsprojekt ingick i ett större projekt för modularisering av produkten, med potentialen att sänka de produktspecifika kostnaderna. Trots att projektet var komplicerat genomfördes det på kort tid och till låga kostnader jämfört med ett traditionellt utvecklingsprojekt. Sammantaget bidrog simuleringarna till att identifiera risker och prioriteringar i utvecklingsprojektet. Det ledde till ett utvecklingsprojekt med lägre risk och en bättre förståelse för produkten hos kunden.

Relaterade referenscase

Industriella maskiner och komponenter

Förenkla int­ra­lo­gis­ti­kut­ma­nin­gar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Industriella maskiner och komponenter

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Industriella maskiner och komponenter

TanaConnect® möjliggör datadrivna beslut för Tanas intressenter

Industriella maskiner och komponenter

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

Ställ en fråga till vår expert

Arttu Kalliovalkama

Vice President, Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.