Siirry sisältöön

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­giaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Etteplan oli mukana tuotekehitysprojektissa, jonka tavoitteena oli maksimoida Valmetin merenkulkualalle suunnattujen rikkipesureiden suorituskyky. Tarjosimme Valmetin tuotekehitystiimin käyttöön virtauslaskennan (Computational Fluid Dynamics, CFD) erikoisosaamista. Yhteisenä tavoitteena oli varmistaa pesurin maksimaalinen suorituskyky ja laatu. Rikkipesuri sijaitsee korkealla aluksen savupiipussa, ja se käyttää merivettä pakokaasujen puhdistukseen. Vastaavaa teknologiaa käytetään myös voimalaitoksissa, joiden parissa Etteplan ja Valmet ovat aiemmin tehneet yhteistyötä.

”Suuri osa maailman SOx-päästöistä on peräisin laivoista. Kestävien teknologioiden kehittäminen merenkulkualalle auttaa pienentämään laivojen ympäristöjalanjälkeä. Rikkipesurit ovat varteenotettava vaihtoehto Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n määräysten täyttämiseen ja laivojen käyttökustannusten minimointiin. Valmet on kehittänyt ainutlaatuisen pesuriteknologian, joka mahdollistaa laivojen kestävämmän operoinnin”, kertoo Valmetin laivapesurijärjestelmistä vastaava Anssi Mäkelä.

Haastavan toimintaympäristön CFD-simulointi

Valmetin tavoitteena oli parantaa Marine Scrubber -rikkipesureidensa tehokkuutta ja luotettavuutta. Meriympäristö, etenkin merivesi, aiheuttaa suuria haasteita rikkipesureille. Näitä ovat esimerkiksi meriveden aiheuttaman korroosio, lämpötilavaihtelut ja laivan liikkeet. Laitteiden kunnossapito- ja korjaustyöt kasvattavat käyttökustannuksia, etenkin jos kunnossapitotyöt vaativat satamakäynnin. Lisäksi ratkaisun tuli olla skaalattavissa eri kokoluokkiin, ja syöttö pesuriin pitäisi mieluiten olla järjestettävissä sekä sivun että pohjan kautta.

Valmetin rikkipesureiden kehitysprojektia voi luonnehtia moderniksi kehitysprojektiksi. Aikaa projektille oli varattu vain vuosi, mikä oli mahdollista Etteplanin virtauslaskentaosaamisen ansiosta.

”Simulointia hyödyntämällä eri ideoiden ja ratkaisujen toimivuus voitiin testata erittäin nopeasti ja suhteellisen alhaisilla kustannuksilla sekä riittävällä varmuudella. Simuloinneilla innovatiivisia ideoita voidaan testata virtuaaliympäristössä nopeasti, ja sen perusteella joko hyväksyä tai hylätä. Pystyimme kehittelemään Valmetin keräämien tietojen pohjalta erilaisia ideoita ja tunnistamaan meriympäristöstä mahdollisesti aiheutuvat riskit,” kertoo Etteplanin palveluratkaisuista vastaava johtaja Arttu Kalliovalkama.

”Yhteistyöstä jäi erittäin positiivinen mielikuva. Tiukasta aikataulusta huolimatta ratkaisimme jokaisen esteen ja haasteen”, sanoo Etteplanin CFD-asiantuntija Hannu Karema. ”Aktiivinen yhteistyö ja viikoittaiset tapaamiset auttoivat meidän ja Valmetin tiimejä pysymään samalla sivulla koko kehitysprojektin ajan.”

Parempi, luotettavampi ja skaalattavampi tuote

”Etteplanin tuen ansiosta Valmet Marine Scrubber -rikkipesurit auttavat asiakkaitamme jatkossakin täyttämään ympäristömääräykset, minimoimaan laivojen käyttökustannukset ja ennen kaikkea pyrkimään kohti kestävää merenkulkua.”

Anssi Mäkelä

Valmetin laivapesurijärjestelmistä vastaava

Tuotekehitysprojekti oli osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena oli kehittää tuotteen modulaarisuutta tuotekustannusten pienentämiseksi. Vaikka projekti oli haastava, se vietiin läpi nopeassa aikataulussa ja lisäksi kustannukset olivat perinteiseen kehitysprojektiin verrattuna alhaiset. Simuloinnit auttoivat muun muassa tunnistamaan kehitysprojektin riskit ja prioriteetit. Näin projektin riskejä saatiin pienennettyä ja asiakas pystyi muodostamaan paremman käsityksen tuotteesta.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Tekninen laskenta

UPCAST® parantaa valulinjansa jääh­dy­tys­te­hok­kuutta AM-teknologian avulla

Kysy asiantuntijaltamme

Arttu Kalliovalkama

Vice President, Service Solutions

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.