Fortsätt till innehåll

TanaConnect® möjliggör datadrivna beslut för Tanas intressenter

Tana är en av världens ledande tillverkare av maskiner och utrustning för mekanisk hantering av fast avfall. Företaget är en föregångare inom användning av elektriska styrsystem och intelligenta lösningar i sin utrustning. Tana bedriver en helt datadriven verksamhet som företaget kontinuerligt utvecklar i nära samarbete med sina kunder.

Som en av världens ledande tillverkare av maskiner och utrustning för mekanisk bearbetning av fast avfall strävar Tana efter att ligga i framkant vad gäller digitalisering. För att behålla sin ledande ställning ville företaget ta ännu ett steg framåt inom digitalisering och samtidigt revolutionera sitt informationsflöde med kunder och intressenter.

För att dessa mål skulle kunna uppnås krävdes en modern digital serviceportal med en enhetlig användarupplevelse och användarvänlighet, både för företaget självt och dess distributörer och kunder. Man ville ha en lösning som kunde förse användare med realtidsdata om användning och status för Tanas maskiner runt om i världen samt möjliggöra datadrivna beslut och leverera mervärde som grundar sig i digitaliserade förfaranden för företagets intressenter.

Som förstklassigt märke sökte Tana efter en förstklassig partner som kunde bidra med sin expertis inom detta projekt. Tana valde Etteplan som huvudleverantör på grund av våra horisontella kunskaper om IoT-enheter, styrsystem och systemintegrationer. Allt Tana behövde kunde i huvudsak levereras från en och samma plats.

TanaConnect®– en lösning, många insikter

I nära samarbete utvecklade Tana och Etteplan det centrala systemet TanaConnect®. På portalen till TanaConnect® har Tana, dess distributörer och framtida kunder tillgång till en skräddarsydd vy med insikter om maskiner och enheter. Systemet levererar plats-, status- och användningsdata samt individuella maskindata på ett mycket detaljerat sätt, men även bilder och rapporter som kan användas som underlag för beslutsfattande.

– I det första utvecklingsstadiet betjänar TanaConnect® huvudsakligen våra distributörer världen över. Via en enda inloggningsportal får våra distributörer tillgång till alla digitala system och verktyg, till exempel biljetter, eSpares, e‑utbildningar samt allmän information och delat material. Det gör det dagliga samarbetet smidigare, förklarar Teemu Lintula, VP of Services & Digital Solutions på Tana.

Vissa av våra distributörer betjänar stora maskinparker och TanaConnect hjälper dem att ytterligare förbättra sin serviceverksamhet. Några exempel på fördelarna är exaktare och snabbare felsökning samt bättre underhållsplanering och förebyggande underhåll. För kommande versioner av TanaConnect planerar vi att skapa ännu större förutsägbarhet i tjänsteverksamheten.

Etteplan hanterade större delen av projektet, bland annat skapandet av användargränssnittet, kedjan från IoT‑sidan till portalen samt integreringen av andra leverantörers system i TanaConnect®.

"För kunder möjliggör TanaConnect® fjärranslutning till maskiner och åtkomst till data om maskinens funktioner. Dessutom gör till exempel aviseringar om nästa schemalagda underhåll och kritiska larm att maskinernas drifttid kan upprätthållas eftersom underhåll kan planeras och maskinhaverier i bästa fall förhindras. Rapporter om bland annat drift, maskinanvändning och belastning hjälper maskinägare att optimera sin verksamhet. Det gör naturligtvis även att maskinägare kan känna sig extra trygga i vetskap om att service och fabrikssupport finns nära till hands."

Teemu Lintula

VP of Services & Digital Solutions på Tana

Under projektet har Etteplan proaktivt rekommenderat funktioner som kan implementeras i systemet. En av dessa är en enhetlig termdatabas som möjliggör harmonisering av tekniska termer. Detta är ett bevis på det djupa samarbetet och förståelsen mellan de två företagen.

Ett digitalt språng för Tana

Systemet erbjuder en mängd funktioner på ett användarvänligt sätt, och möjliggör även kontinuerliga förbättringar för framtida behov.  Detta förbättrar självbetjäningsnivån för Tanas distributörer och kunder och kommunikationen mellan Tana och deras distributörsekosystem. Resultatet blir en bättre övergripande kundservice. Värdet som lösningen tillför Tanas varumärke är ovärderligt, eftersom det kommer att stödja företagets digitala språng under många år framöver.

"TanaConnect® samlar in information från ett halvt dussin olika Tana-system och en mängd olika Tana-processer. Etteplan har haft en avgörande roll i planeringen och samordningen av utvecklingsprojektet samt i integreringen av data från olika system i ett enda holistiskt och användarvänligt system. Vi har delvis byggt upp lösningen genom att prova oss fram och Etteplan har varit en utmärkt professionell partner som hjälpt oss göra lösningen framgångsrik."

Teemu Lintula

Relaterade referenscase

Applikations- och mobilutveckling 

Effektiv trans­portför­valt­ning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Applikations- och mobilutveckling 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Applikations- och mobilutveckling 

Den finska ben­sins­ta­tions­ked­jan SEO tar ett stort steg i sin digitalisering med Etteplan

Applikations- och mobilutveckling 

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av två mobilappar och förbättring av kundupplevelsen för ABAX

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av en SaaS-par­ke­rings­lös­ning tillsammans med Hi Tech Mobility

Ställ en fråga till vår expert

Max Falenius

VP Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.