Fortsätt till innehåll

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Vointys applikation samlar in data om medarbetarnas hälsa och omvandlar siffrorna till ett format som kallas Vointy Wellness Index. Indexet ger användare och personalavdelningar värdefull information för att kunna följa och förbättra medarbetarnas hälsa. Applikationen har också en social dimension: medarbetarna kan skapa aktivitetsutmaningar åt varandra och publicera sina upplevelser i företagets interna sociala flöde.

Modellera verksamheten med designmetoder

Samarbetet inleddes med en förstudie där deltagarna utgick från ett utkast till en plattform som skulle ge företag möjlighet att utveckla personalens allmänna välbefinnande. Medarbetarnas välbefinnande avspeglar också hur nöjda och produktiva de är, vilket i sin tur har direkt inverkan på företagets resultat.

”Vi började med att diskutera olika idéer och tillvägagångssätt”, säger Hanna Remula, Head of Design, Cloud and Applications på Etteplan. ”Vi bestämde oss tidigt för att använda metoder baserade på designtänkande och ta reda på slutanvändarnas behov av hälso- och friskvårdstjänster”, fortsätter hon.

Vointy använde också sitt eget nätverk för att kartlägga personalavdelningens behov och önskemål. När affärsidén och behoven var kartlagda genomförde Hanna Remula en workshop med Vointy för att få en mer detaljerad uppfattning om deras tilltänkta produkt.

Workshopen klargjorde viktiga krav på lösningen, som anpassningsmöjligheter, ett vänligt tilltal, en inlärningsalgoritm och möjlighet att interagera socialt. Detta var de vägledande principerna under planeringen och framtagningen av huvudfunktionerna för den första applikationsversionen.

Element från spelvärlden användes också i utformningen av användarupplevelsen för att hitta detaljer och mönster som kunde ge användarna en känslomässig koppling till applikationen. Resultatet utformades genom en iterativ designprocess, något som är typiskt vid förstudier.

På grund av användargruppens demografiska variation behövde applikationens utseende och känsla också uppfylla vissa mål. Även om det var en applikation för att spåra användarprestationer så fick den visuella designen inte vara alltför avancerad för att tilltala mindre teknikvana personer.

”Vänlig, varm och inkluderande var viktiga egenskaper för designen”, förklarar Janne Suontaus, Senior Visual Designer på Etteplan. ”Applikationen skiljer sig från de flesta andra hälsoapplikationer med sin lekfulla och lättillgängliga utformning”, fortsätter han.

Vointy var så nöjd med resultatet av förstudien att de ville fördjupa samarbetet med Etteplan och lansera den nya plattformen på marknaden.

Agil projektmodell för agil utveckling

Utvecklingsprojektet utgick från förstudieresultaten som minimikrav för en gångbar produkt.

”Projektmodellen anpassades till uppgiften att skapa en helt ny verksamhet och till Vointys krav på utvecklingsmodellen”, förklarar Anni Janger, Project Management Lead på Etteplan. Produktägaren Riina Manner från Vointy håller med.

”Projektledningen har skötts med precision, och alla moment, från prioritering till tidplaner, har varit kristallklara."

Riina Manner

Produktägaren på Vointy

Applikationen byggs med hjälp av Flutter, ett ramverk med öppen källkod från Google. Flutter-baserade appar är kända för sin smidiga funktion, vilket ger en fantastisk användarupplevelse. Programutveckling går också mycket snabbt och effektivt i Flutter.

”Men den största fördelen med Flutter är att det är en multiplattform med en enda kodbas”, säger Jussi Huhtala, Software Designer på Etteplan. ”Testning och kvalitetssäkring går mycket snabbbare tack vare denna kodbas”, fortsätter han.

Applikationen är nu lanserad och återkopplingen från marknaden observeras noggrant. ”Det är viktigt att lyssna på användarna och identifiera vad som behöver utvecklas så att produkten verkligen uppfyller användarnas behov”, förklarar Anni Janger. Användarnas omdömen har varit mycket positiva, och såväl appens funktioner som utseende och känsla har rönt stor uppskattning.

Målet är den internationella marknaden

”Vårt mål är att på sikt få grepp om den internationella marknaden. Plattformen är skalbar och påverkas inte av några geografiska gränser.”

Riina Manner

Produktägaren på Vointy

Skalbarhet har varit ett huvudtema under hela design- och utvecklingsprocessen eftersom målet var att lansera applikationen på den internationella marknaden. Applikationen finns nu till försäljning och Riina Manner har stora förhoppningar inför framtiden.”Förvisso är applikationen fortfarande under ständig utveckling, men den uppfyller vår ursprungliga vision i alla avseenden och vi är mycket nöjda med resultatet”, säger Riina. Efter ett lyckat projekt är alla teammedlemmar rörande överens. ”Det som har varit anmärkningsvärt med den här projektgruppen är den exceptionella lagandan, och samspelet har fungerat utmärkt”, avslutar Anni Janger.

Relaterade referenscase

Applikations- och mobilutveckling 

Effektiv trans­portför­valt­ning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Applikations- och mobilutveckling 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Applikations- och mobilutveckling 

Den finska ben­sins­ta­tions­ked­jan SEO tar ett stort steg i sin digitalisering med Etteplan

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av två mobilappar och förbättring av kundupplevelsen för ABAX

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av en SaaS-par­ke­rings­lös­ning tillsammans med Hi Tech Mobility

Ställ en fråga till vår expert

Hanna Remula

Head of Design, Cloud and Applications

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.