Fortsätt till innehåll

Den finska ben­sins­ta­tions­ked­jan SEO tar ett stort steg i sin digitalisering med Etteplan

SEO är ett finskt oljebolag som kontrolleras av sina handlare. SEO-nätverket omfattar mer än 220 distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. SEO-handlarna beslutar självständigt om sin stations tjänster, liksom om sin bränsledistribution och prissättning. Detta utgör grunden för SEO-nätverkets oberoende och självständiga karaktär. Handlarna i SEO:s nät av bensinstationer betjänar kunder runt om i Finland, från Finska vikens stränder hela vägen till Nuorgam i Lappland.

Det finska bensinstationskooperativet SEO tog hjälp av Etteplan för att uppgradera sin digitala miljö. Förnyelseprojektet kommer att resultera i bättre tjänster både internt och för kunderna, ökad lönsamhet och hållbarhet samt stärka kooperativets konkurrenskraft.

Det finska energikooperativet SEO grundades 1978 och är en bensinstationskedja som till 100 procent ägs av oberoende handlare med 236 stationer runt om i Finland. Kedjan driver även cirka 60 obemannade bensinstationer.

”SEO värnar om entreprenörernas frihet och vi har ingen strikt styrning av kedjan. Ingen av de handlarstyrda stationerna är den andra lik”, säger Johanna Silén, som leder SEO:s affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation.

Kedjan förser handlare med relevanta IT-tjänster, kundbetalningslösningar och applikationer. Den ansvarar även för försäljningen av eldningsolja och SEO:s kreditkort för företagskunder.

I början av 2022 insåg SEO att företagskortets befintliga IT-miljö hade nått slutet av sin livscykel. För att komma igång med uppgraderingen inledde kooperativet ett samarbete med Etteplan som hade byggt de befintliga systemen och imponerat i de senaste projekten. Först genomförde Etteplan en strategisk granskning av den befintliga IT-arkitekturen. Därefter tog de fram en långsiktig plan för den framtida arkitekturen med en lista över konkreta projekt som behövde genomföras.

”Det mest brådskande var att förnya vårt kreditkortssystem och förbättra vår mobilapp. Vi kommer nu att införa onlineverifiering av kreditkortet, vilket minimerar risken för kreditförluster. Systemet kontrollerar automatiskt att kunden har tillräckligt med pengar för att tanka”, säger Johanna Silén. Hon har varit projektledare från SEO:s sida.

Det fanns redan en mobilapplikation som tagits fram tillsammans med Etteplan. Den har fått nya funktioner och utökade möjligheter, som till exempel ett virtuellt kreditkort för företagskunder. Tidigare var funktionen endast tillgänglig för konsumenter för betalning av bränsle via mobilen. Det virtuella kortet genererar digitala kvitton som en företagskund kan vidarebefordra direkt till sin revisor, vilket eliminerar krånglet med utskrivna kvitton.

”Appen ger oss bättre verktyg för att interagera med befintliga kunder och vinna nya kunder. Kedjan kan skapa specialrabatter och kampanjer och enskilda handlare kan göra detsamma lokalt via systemet. Applikationen och det användarvänliga systemet skapar intern flexibilitet, frigör resurser för andra uppgifter och gör vardagen enklare för kedjan, handlarna och kunderna.”

Johanna Silén

Leder SEO:s affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation

Dessutom innebär mobilappens nya virtuella företagskort en förbättring av SEO:s samhällsansvar.

”Varje plastkort som inte behöver tryckas är en framgång för miljön. Det är fantastiskt att kunna erbjuda en mer ekologisk och samtidigt bekvämare lösning som inte medför något ytterligare kort i plånboken för kunden. Självklart tillhandahåller vi också fysiska kort till de som föredrar det”, säger Johanna Silén.

Tillgången till de nya lösningarna på bensinstationerna kommer gradvis att utökas, i takt med att bränslepumparna uppdateras av tillverkarna. SEO beräknar att allt kommer att vara infört i slutet av 2023.

Utlokaliseringen av tekniska tjänster till Etteplan har för SEO inneburit en bekräftelse på att företaget är på rätt spår med sina digitala ambitioner.

”Vi är en relativt liten operatör som funnits länge, medan Etteplan är en ledande aktör inom IT-lösningar för bränslemarknaden. De gör det möjligt för oss att hänga med i utvecklingen och erbjuda nödvändiga tjänster för både handlare och kunder. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Etteplan och de har tillfört värdefull expertis till våra projekt. Deras experter har snabbt besvarat alla våra frågor."

Johanna Silén

Leder SEO:s affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation

Relaterade referenscase

Applikations- och mobilutveckling 

Effektiv trans­portför­valt­ning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Applikations- och mobilutveckling 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Applikations- och mobilutveckling 

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av två mobilappar och förbättring av kundupplevelsen för ABAX

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av en SaaS-par­ke­rings­lös­ning tillsammans med Hi Tech Mobility

Ställ en fråga till vår expert

Antti Tolvanen

Sales Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.