Fortsätt till innehåll

Automatiserad testlinje säkerställer säkrare och högre kva­li­tets­test­ning för Sulzer

Sulzer är en global ledare inom vätsketeknik, med 200 års erfarenhet av att utveckla innovativa produkter och tjänster som driver hållbara framsteg. Sulzers kunder drar nytta av företagets engagemang för innovation och kvalitet, och från den kompetens som finns på Sulzers 180 tillverkningsanläggningar och servicecenter över hela världen. Sulzers verksamhet är uppdelad i tre divisioner: Flow Equipment, Services och Chemtech.

Sulzer, en av världens ledande pumptillverkare, tillhandahåller ett brett utbud av pumpar som används i olika industrier. Pumparnas vikt varierar mellan 40 och 1500 kg och var och en av dem testas noggrant innan de lämnar fabriken i Kotka, Finland. Sulzer gav Etteplan i uppdrag att implementera en automatiserad testlinje av pumpar som en del av ett moderniseringsprojekt i sin fabrik.

"Vi har samarbetat med Etteplan under lång tid och de kunde tillföra all specialkompetens som behövdes för projektet."

Tommi Ratia

Sulzer’s Product Development Manager

Målet med projektet var att skapa en helautomatiserad FAT-station (Factory Acceptance Test) för Sulzers pumpar och automatisera leverans och utskick av pumparna med automatiserade fordon (AGV).

”Den gamla teststationen hade blivit en flaskhals, vilket hindrade produktionsvolymen från att öka. Vi ville bygga en helt ny cell för att ersätta den gamla och få automatiseringsgraden så hög som möjligt eftersom installationen av pumparna i provbädden med den gamla stationen var långsam, fysiskt tung och betungande”, berättar Tommi.

Att arbeta i en virtuell miljö möjliggjorde kostnadsbesparingar

Projektet startade med att vi skapade simuleringsmodeller av den befintliga produktlinjen. Etteplan tog fram simuleringsmodellerna genom Visual Components. Med hjälp av simuleringarna var det sedan möjligt att studera flaskhalsarna under olika förhållanden och identifiera de förändringar som behövdes för uppnå högre testningseffektivitet.

Nästa fas av projektet inkluderade detaljerad maskinteknik tillsammans med PLC och robot offline-programmering. När hårdvaran specificerats importerades CAD-modellerna till simuleringsmodeller för att skapa en korrekt virtuell representation av den föreslagna FAT-stationen.

"När projektet fortskred uppdaterades simuleringsmodellerna kontinuerligt och virtuell driftsättning utfördes vid varje steg och iteration. Virtuell driftsättning resulterade i betydande kostnadsbesparingar och den tid som spenderades på den fysiska platsen minimerades", säger Iiro Aalto, Etteplans Vice President för Engineering Solutions.

Ökad produktivitet och säkrare prestanda

Automatiseringen av testprocesserna kommer att ta Sulzers produktivitet till en ny nivå, vilket minskar produktionstiden med 93 %. Läs mer.

"En betydande förändring som uppnåtts genom projektet är att nu, när testning utförs av robotarna, är det mycket snabbare och enklare. Sammantaget tillför den automatiska testlinjen säkerhet, ergonomi, kvalitet och effektivitet till testning," avslutar Tommi.