Fortsätt till innehåll

Mil­jö­va­ru­dekla­ra­tion (EPD) åt Molok

Vi har upprättat miljövarudeklarationer (EPD) för två avfallskärl producerade av Molok: Molok®Domino 5 m³ och Molok®Classic 5 m³. Molok kommer att använda dokumenten i kommunikation med sina kunder för att transparent, omfattande och tillförlitligt informera om produkternas miljöprestanda. Miljövarudeklarationerna bygger på de koldioxidberäkningar som tidigare utförts för samma produkter. Dessa dokument har upprättats enligt den

Vi har upprättat miljövarudeklarationer (EPD) för två avfallskärl producerade av Molok: Molok®Domino 5 m³ och Molok®Classic 5 m³. Molok kommer att använda dokumenten i kommunikation med sina kunder för att transparent, omfattande och tillförlitligt informera om produkternas miljöprestanda. Miljövarudeklarationerna bygger på de koldioxidberäkningar som tidigare utförts för samma produkter.

Dessa dokument har upprättats enligt den senaste standarden EN 15804+A2 för byggprodukter. Dessutom följdes reglerna för produktkategorier enligt The International EPD® System. Vidare har dokumenten verifierats av tredje part och kommer att publiceras på The International EPD® Systems egen plattform.

Utöver koldioxidavtrycket innehåller dokumenten även information om produktens andra miljöeffekter som till exempel användning av förnybara och icke-förnybara energikällor och material.

Vi har tidigare även beräknat det organisatoriska koldioxidavtrycket för Molok. EPD-dokument och koldioxidavtrycksstudier är en del av deras strategi för att avsevärt minska sitt koldioxidavtryck och blir mer hållbara.