Fortsätt till innehåll

Grön omställning

Livscykelbedömning

Paptic fick ökad förståelse för miljöpåverkan från sina produkter

Paptic Ltd är ett snabbt växande företag grundat 2015 med huvudkontor i Esbo, Finland. Företaget har framgångsrikt utvecklat ett hållbart förpackningsmaterial av förnybara träfibrer som ersätter plast i förpackningar. Detta material har varit tillgängligt i industriell skala sedan 2018 och har redan levererats till över 40 länder. Med sitt innovativa förpackningsmaterial har Paptic blivit en pionjär i kampen mot plastföroreningar.

Läs hela storyn

Beräkning av koldioxidavtryck 

Klimatfärdplan stödjer Molok Oy:s ansvarsarbete och förmåga att uppnå klimatmålen

Molok Oy är en pionjär inom avfallshantering, som designar och bygger ansvarsfulla Molok® avfallshanteringslösningar för miljontals människor runt om i världen. Molok har under sina 30 år i branschen vuxit till ett internationellt företag vars produkter är kända över hela världen. Systemet, som innbär miljö-, kostnad- och tidsbesparingar, används dagligen av miljontals människor. Produkterna används i många olika kulturer med totalt över 190 000 enheter. Idag säljs Molok®-produkter i mer än 40 länder.

Läs hela storyn

Beräkning av koldioxidavtryck 

Beräkning av koldioxidavtrycket – ett led i Stormossens strategi att bli koldioxidneutralt

Stormossen ägs av sex kommuner i Österbotten och har till uppgift att ta hand om ägarkommunernas avfall. Ägarkommunerna är Vasa, Korsholm, Storkyro, Korsnäs, Malax och Vörå. De sex kommunerna har sammanlagt cirka 105 000 invånare. Centrum för verksamheten är avfallsanläggningen i Kvevlax i Korsholms kommun. Stormossens första påfyllningsstation för biogasdrivna fordon öppnades i februari 2017.

Läs hela storyn