Fortsätt till innehåll

Paptic fick ökad förståelse för miljöpåverkan från sina produkter

Paptic Ltd är ett snabbt växande företag grundat 2015 med huvudkontor i Esbo, Finland. Företaget har framgångsrikt utvecklat ett hållbart förpackningsmaterial av förnybara träfibrer som ersätter plast i förpackningar. Detta material har varit tillgängligt i industriell skala sedan 2018 och har redan levererats till över 40 länder. Med sitt innovativa förpackningsmaterial har Paptic blivit en pionjär i kampen mot plastföroreningar.

Livscykelanalys (LCA) levererar omfattande och pålitlig information om olika miljöpåverkningskategorier under hela livscykeln för Paptic® förpackningsmaterial

Paptic® representerar ett hållbart förpackningsmaterial tillverkat av förnybara träfibrer, och det erbjuder en effektiv lösning för att ersätta tunn plast i flexibla förpackningar. Företagets verksamhet styrs av principer om hållbarhet och låga koldioxidutsläpp. För att få verifierad information om miljöpåverkan av Paptics förpackningsmaterial, särskilt i jämförelse med plastalternativ, beslutade företaget att genomföra en livscykelanalys (LCA). Samtidigt strävade Paptic efter att öka sin förståelse för koldioxidavtrycket och andra miljöpåverkningar av sitt förpackningsmaterial för att stödja sina kontinuerliga utvecklingsinsatser.

"Vi ville genomföra projektet med högsta möjliga kvalitet för att tillhandahålla tillförlitlig information till våra kunder och andra intressenter. Etteplans erfarenhet och expertis inom PEF-beräkningar var övertygande, vilket ledde till att de valdes att genomföra studien."

Hanna Kalliomäki

Chief Sustainability Officer på Paptic

Livscykelanalysen beaktade olika miljökonsekvenskategorier noggrant

Analusen genomfördes för Paptics förpackningsmaterial Sterna, som är designat för att användas i hållbara tygpåsar, presentpåsar, online shopping-kuvert samt som basmaterial för etiketter och klistermärken. Studien följde de etablerade LCA-standarderna ISO 14040 och ISO 14044, tillsammans med koldioxidavtrycksstandarden ISO 14067. Beräkningarna baserades på en Cradle-to-gate-systemgräns och inkluderade även uttjänt fas i systemgränsen. I beräkningarna beaktades även utsläppskrediter.

De miljöpåverkanskategorier som bedömdes i studien omfattade klimatförändringar, övergödning, försurning, partiklar samt resursanvändning (fossil och vatten). Dessa specifika effektkategorier valdes för att möjliggöra en jämförelse av de mest betydande miljöpåverkningarna mellan Paptics fiberbaserade förpackningsmaterial och konkurrerande plastmaterial.

Att använda resultat för produkt- och teknikutveckling för att öka den positiva påverkan

Som ett resultat av livscykelanalysen fick Paptic tillförlitlig och omfattande information om de miljöpåverkningar som förpackningsmaterialet Sterna har under hela sin livscykel. Projektet stärkte Paptics förståelse för de nuvarande miljöpåverkningarna av deras materialproduktion och de fördelar som redan uppnåtts genom att ersätta plast med Paptic-material.

Hanna berömmer Etteplans projektteam för deras kompromisslösa och sömlösa arbete.

"Teamets expertis var tydligt framträdande, och vi fick mycket information under projektet. Samtidigt stärktes vår förståelse och kompetens i form av siffror om hur viktigt och resurseffektivt det är att återvinna, det vill säga att hålla råmaterialen i materialets kretslopp – i enlighet med huvudprinciperna för den cirkulära ekonomin," säger Hanna.

Paptic använder den förvärvade informationen i kommunikation med intressenter samt i produkt- och teknikutveckling för att ytterligare öka sin positiva påverkan.

Ställ en fråga till vår expert

Emma Salminen

Project Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.