Przejdź do treści

Firma Paptic bada wpływ swoich produktów na środowisko

Paptic Ltd, założona w 2015 roku, jest dynamicznie rozwijającą się firmą z siedzibą w Espoo, Finlandia. Ich zespół opracował zrównoważone opakowania wykonane z odnawialnych włókien drzewnych, które mają zastępować powszechnie stosowane tworzywa sztuczne. Od 2018 roku ten nowy materiał jest dostępny na skalę przemysłową i został wprowadzony do ponad 40 krajów. Dzięki innowacyjnym technologiom opakowaniowym, Paptic jest liderem w walce z zanieczyszczeniem środowiska przez plastik.

Badanie LCA - wiarygodne i szczegółowe informacje o opakowaniowych Paptic

Paptic® to materiał opakowaniowy wykonany z odnawialnych włókien drzewnych, będący ekologiczną alternatywą dla cienkiego plastiku, który wciąż dominuje przy produkcji większości wyrobów. Zrównoważony rozwój i niska emisja dwutlenku węgla to priorytety, które wyznaczają kierunek działalności firmy. W celu uzyskania zweryfikowanych informacji na temat wpływu materiałów opakowaniowych na ekosystem przyrodniczy członkowie zarządu Paptic podjęli decyzję o przeprowadzeniu restrykcyjnej weryfikacji cyklu życia swoich produktów (LCA). Dyrektorzy postawili sobie za cel lepsze zrozumienie śladu węglowego. Szukali odpowiedzi na pytanie, jaka jest skuteczność przyjętej technologii wytwórczej w odniesieniu do ochrony środowiska. 

„Chcieliśmy zrealizować projekt, który zagwarantuje jak najwyższą jakość i dostarczy dokładnych informacji. Dążymy do zapewnienia rzetelnych danych wszystkim zainteresowanym stronom. Doświadczenie i wiedza firmy Etteplan w zakresie obliczeń PEF były niezwykle przekonujące. Dlatego to właśnie tej firmie powierzyliśmy zadanie realizacji procedur testowych.”

Hanna Kalliomäki

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Paptic

Ocena cyklu życia, a jego wpływ na środowisko

Analiza środowiskowa została przeprowadzona dla materiału opakowaniowego Sterna marki Paptic. Jest on wykorzystywany do produkcji ekologicznych toreb materiałowych, opakowań na prezenty i zakupy online, a także jako materiał bazowy do wytwarzania etykiet i naklejek. W badaniu zastosowano normy LCA ISO 14040 i ISO 14044. Wzięto również pod uwagę normę ISO 14067, która odnosi się do kwestii śladu węglowego produktu. 

W obliczeniach wykorzystano ramy systemowe zgodnie z koncepcją Cradle-to-Gate (od wydobycia surowców po dostarczenia go do kontrahenta). W badaniu uwzględniono również fazę wycofania towaru z eksploatacji. W obliczeniach bazowano na jednostkach z systemu rejestracji emisji dwutlenku węgla. Kategorie wpływu na środowisko, ocenione w badaniu, obejmowały zmianę klimatu, eutrofizację, zakwaszenie, cząstki stałe i wykorzystanie zasobów naturalnych (zużycie/deprywacja paliw kopalnych i wody). Powstałe w ten sposób wskaźniki przydały się do porównania śladu węglowego konkurencyjnych materiałów na bazie włókien i tworzyw sztucznych. 

Wyniki potwierdzające korzyści z zastąpienia plastiku materiałem Paptic

Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) wykonana przez firmę Paptic zaowocowała uzyskaniem wiarygodnych i kompleksowych informacji na temat materiałów opakowaniowych Sterna i ich wpływu na środowisko naturalne. Zrealizowany projekt badawczy przyczynił się do budowania jeszcze większej świadomości ekologicznej. Ponadto, dostarczył twardych danych o korzyściach wynikających z zastąpienia plastiku materiałem Paptic. 

Hanna Kalliomäki niezwykle ceni sobie współpracę z zespołem projektowym Etteplan. W swoich opiniach podkreśla uznanie dla efektywnej komunikacji i ukierunkowania na realizację wyznaczonego celu. „Profesjonalizm całego zespołu jest na bardzo wysokim poziomie. Ekspertyza pozwoliła nam uzyskać wiele cennych informacji. Zyskaliśmy empiryczne dowody potwierdzające opłacalność recyklingu i jego wpływ na oszczędność przy korzystaniu z zasobów”, dodała Kalliomäki. 

Firma Paptic posługuje się zdobytymi informacjami w codziennej komunikacji z kontrahentami, a także w procesie rozwoju produktów i technologii zgodnych z postulatami ekologów. 

Podobne referencje

Ocena cyklu życia

Obliczenia śladu węglowego i mapa drogowa pomagają VEO osiągnąć cele klimatyczne.

Zadaj pytanie

Emma Salminen

Project Manager

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.