Fortsätt till innehåll

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Volatilitet och stigande energikostnader har skakat om energimarknaden ordentligt. För att upprätthålla en stabil strömförsörjning krävs innovativa lösningar. Som stor aktör på den nordiska elmarknaden tog Fortum hjälp av Etteplan för att utveckla en lösning som skulle hjälpa dem att interagera med kunderna, styra och aggregera små energitillgångar och balansera energinätet. Lösningen ligger till grund för Fortum Spring, en smart energihanteringsplattform som hjälper kunderna att optimera sin energianvändning.

Samarbetet med Etteplan började med konceptframtagning och utmynnade i ett projekt för att utveckla en fullständig lösning. Fortum behövde en enhet som kunde styra kundernas eltillgångar, som batterier, avbrottsfri strömförsörjning och andra kraftreserver som kan tillföra energi till elnätet vid behov. Detta skulle inte bara bidra till att balansera elnätet utan även optimera energiförbrukningen och öppna vägar till nya marknader.

”Etteplan har stor kunskap och erfarenhet inom utveckling av inbyggda system. Dessutom hade vi goda erfarenheter från konceptframtagningen så det var naturligt för oss att fortsätta samarbetet med Etteplan eftersom de redan var insatta i projektet. Etteplan har också tillhandahållit nödvändiga utvecklingsresurser på ett mycket flexibelt sätt."

Ilari Alaperä

Chef för Fortum Spring

Ett centralt kommunikationssystem för att styra energitillgångar

Etteplans lösning är en molnansluten gateway-enhet som självständigt frigör kraft till elnätet. Dessa enheter är utformade för att aktiveras om frekvensen underskrider eller överskrider vissa gränsvärden, vilket gör det möjligt för batterier att leverera mer energi till nätet, samt att övervaka och tillhandahålla extra elkraft. Via en molnanslutning samlar enheten in data som den skickar till användarna. Lösningen är med andra ord det centrala kommunikationssystemet som möjliggör styrning av olika energitillgångar.

”Implementeringen har fungerat smidigt tillsammans med Fortum. Vi började med konceptframtagning och övergick sedan till produktframtagning med en bättre plattform. Under hela processen hade vi goda relationer med kunderna och de litade på att vi skulle förbättra plattformen, ett steg i taget. Vi fokuserade på relationen och samarbetet med starkt förtroende från kunden”, förklarar Samuel Zetterlund, teamchef på Etteplan.

Bekämpa volatiliteten på energimarknaden

Den nya lösningen gav Fortum ett nödvändigt verktyg för att ansluta energireserver till marknaden och få nya affärer att växa. Lösningen hjälper Fortums kunder genom att spara energi, optimera energiförbrukningen, sänka energikostnaderna och göra elnätet som helhet smartare. Samhällsvinsterna är också betydande. Genom att balansera energimarknaden kommer energikostnaderna att minska samtidigt som förbrukningen optimeras.

”Genom att utlokalisera utvecklingen av en inbäddad gateway har vi kunnat fokusera våra utvecklingsaktiviteter på marknadslogik/aggregering, där vi besitter stor expertis”, avslutar Ilari.

Relaterade referenscase

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forsk­nings­pro­jekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Inbäddad mjukvaruutveckling 

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Ställ en fråga till vår expert

Max Falenius

VP Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.