Przejdź do treści

Zrównoważona sieć energetyczna z Fortum Spring

Fortum Spring to europejska firma energetyczna o międzynarodowym zasięgu. Przedsiębiorstwo prężnie działa w ponad 40 krajach. Fortum dostarcza swoim klientom stabilną energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, chłodzenie, a także inteligentne rozwiązania poprawiające efektywność wykorzystania zasobów. Fortum dąży do głębszego zaangażowania swoich klientów i całego społeczeństwa w budowę świata wolnego od zanieczyszczeń. Firma wierzy w możliwość zmiany i zachęca innych do przyłączenia się do tej idei. Jako trzeci co do wielkości producent energii elektrycznej wolnej od CO2 w Europie, Fortum czerpie pełnymi garściami z wiedzy i doświadczenia 19 000 zatrudnionych profesjonalistów. Sumaryczny wskaźnik obrotów sięga niebagatelnej wartości 69 miliardów euro.

Zmienność i rosnące koszty energii wstrząsnęły rynkiem energetycznym do głębi. Aby utrzymać stabilny prąd elektryczny, potrzebne są innowacyjne rozwiązania. Jako główny gracz na skandynawskich rynkach energii elektrycznej, Fortum nawiązało współpracę z Etteplan w celu dostarczenia rozwiązania, które pomogłoby im w interakcji z klientami, kontrolowaniu i agregowaniu małych aktywów energetycznych oraz równoważeniu sieci energetycznej. Rozwiązanie umożliwia Fortum Spring, inteligentną platformę zarządzania energią, która pomaga klientom w optymalizacji zużycia energii.

Współpraca z Etteplan rozpoczęła się od projektu POC (Proof of Concept), który przekształcił się w zaawansowane prace nad docelowym rozwiązaniem. Należało zaprojektować urządzenie agregujące czynności kontrolne nad aktywami elektrycznymi klientów. Uwaga ekspertów skupiała się na połączeniu akumulatorów, zasilaczy bezprzerwowych (UPS) i innych rezerw mocy w ramach jednej platformy. Finalizacja tych założeń pomogłaby w zrównoważeniu sieci i optymalizacji zużycia energii. Stworzyłaby również korzystne środowisko dla ekspansji biznesowej na nowe rynki.

"Firma Etteplan wyróżnia się ogromną wiedzą i zrozumieniem idei systemów wbudowanych. Mamy pozytywne doświadczenia z realizacji projektu POC. Dlatego kontynuacja współpracy z firmą Etteplan była dla nas naturalnym wyborem. Firma, która już zna nasz projekt i oczekiwania, jest w stanie poradzić sobie z bieżącymi wyzwaniami. Eksperci Etteplan z niezwykłą sprawnością  dostarczali potrzebne zasoby."

Ilari Alaperä

Szef Fortum Spring

Centralny system komunikacji do sterowania aktywami energetycznymi

Rozwiązanie Etteplan polega na budowie bramy sieciowej  (ang. gateway) zintegrowanej z chmurą, która działa niezależnie i uwalnia energię do sieci. Projekt takiego urządzenia zakłada jego automatyczną aktywację po przekroczeniu (lub obniżeniu) określonego zakresu częstotliwości. Wówczas następuje odblokowanie funkcji umożliwiającej akumulatorom przesyłanie większej ilości energii do sieci. Równolegle do przesyłu prowadzony jest ciągły monitoring zapotrzebowania.

Połączenie z chmurą warunkuje agregację danych przez urządzenie i przekazywanie ich użytkownikom. Taki centralny system komunikacji przekłada się na precyzyjne sterowanie różnymi zasobami energetycznymi.

„Proces wdrożenia systemu przebiegł bardzo sprawnie. Zaczęliśmy od POC, a następnie przeszliśmy do prac nad pełną wersją platformy. Na każdym etapie realizacji utrzymywaliśmy dobre relacje z klientem. Zbudowaliśmy wzajemne zaufanie, co przełożyło się na efektywność prowadzonych działań. Skoncentrowaliśmy wszystkie siły na fundamencie każdej relacji biznesowej — partnerskim podejściu do realizowanych zadań" — wyjaśnia Samuel Zetterlund, kierownik zespołu z Etteplan.

Walka z nadmierną zmiennością na rynku energii

Nowe rozwiązanie dostarczyło firmie Fortum niezbędnych narzędzi do integracji rezerw energii z rynkiem i rozwijania nowych biznesów. Nasza platforma przyczynia się do wymiernych oszczędności energetycznych — optymalizuje wykorzystywanie zasobów i buduje inteligentne wzorce funkcjonowania sieci. Na uwagę zasługują także liczne korzyści społeczne. Zrównoważenie rynku owocuje redukcją kosztów dostawy prądu, co jest odczuwalne w każdym gospodarstwie domowym.

„Outsourcing rozwoju bramy sieciowej uwolnił nasze zasoby czasowe, które mogliśmy przeznaczyć na działania rozwojowe na rzecz agregacji rynku. To właśnie w tym obszarze zespół Fortum Spring dysponuje specjalistyczną wiedzą” – podsumowuje Ilari.

Podobne referencje

Oprogramowania wbudowane

Etteplan wspiera optymalizację zaawansowanych rozwiązań MLD dla rybaków

Zadaj pytanie

Max Falenius

VP Service Solutions

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.