Fortsätt till innehåll

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forsk­nings­pro­jekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Som marknadsledare kan Kalmar forma branschens framtid. Genom öppenhet och samarbete samt med innovativa, digitala och ekologiska lösningar driver företaget på omvandlingen inom gods- och materialhantering. Som ett led i denna strategi vill Kalmar ta fram lösningar som stöder autonom drift och exakt positionering av deras godshanteringsmaskiner.

Mer specifikt ville Kalmar utveckla ett positioneringssystem för sina tunga maskiner, som manuella grensletruckar, för att verifiera containrarnas position och skapa geostaket i hamnar – två av utmaningarna inom branschen.

Utveckling av positionering med hög precision med Etteplan Rugged Evaluation Platform

Det behövdes en referensdesign som kunde erbjuda uppkoppling och positionering med hög precision och göra det möjligt för Kalmar att utveckla sina lösningar kostnadseffektivt. En separat avancerad GNSS-mottagare är till exempel för dyr för dessa lösningar.

Etteplan erbjöd sin Rugged Evaluation Platform som kunde installeras ovanpå maskinerna för att generera positionsdata och hjälpa Kalmar att utveckla en prototyp för positioneringslösningen.

Etteplans Rugged Evaluation Platform
”Vi hade redan en god uppfattning om Etteplans kompentens tack vare tidigare samarbeten med företaget. Etteplan kunde erbjuda konkurrenskraftiga priser, lämplig teknik och en maskinvaruplattform som vi kan fortsätta att utveckla i framtiden.”

Pekka Yli-Paunu

Chef för automationsforskning på Kalmar

Driftklara referenskonstruktioner levererade till Kalmar

Totalt levererade Etteplan fem utvärderingsplattformar utrustade med exakt positionering och uppkoppling. Kalmar använde plattformarna för att testa positioneringsfunktioner på sina maskiner. Etteplan stödde också Kalmar i testningen genom att tillhandahålla molntjänster och åtgärda eventuella fel på prototyperna.

”Projektet uppfyllde våra förväntningar. Den maskinvara och de funktioner som krävdes var integrerade i plattformen och vi lyckades genomföra de tester som var planerade”, förklarar Pekka. ”Sammantaget uppnåddes funktionskraven och målen för detta projekt.”

Resultatet blev ett snabbare genomförande av Kalmars forskningsprojekt

Med hjälp av Etteplan och utvärderingsplattformarna kunde Kalmar påskynda testningen av sitt koncept, spara värdefulla resurser inom FoU och fokusera på sina kärnkompetenser.

”Hittills har vi testat lösningen i våra egna maskiner, men vår avsikt är att erbjuda den till våra kunder i framtiden och att fortsätta med ytterligare tester. Den service och de referenskonstruktioner som Etteplan erbjöd påskyndade definitivt forskningsprojektet och hjälpte oss att nå våra mål”, avslutar Pekka.

Relaterade referenscase

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Inbäddad mjukvaruutveckling 

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Ställ en fråga till vår expert

Eero Kaappa

Service Solutions Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.