Fortsätt till innehåll

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

Rayo 3D-ToothFill Ltd introducerar en dentalrobot som revolutionerar framtagning av restaurerande tandfyllningar genom digitala bilder och 3D-printade formar. Målet är att ta den dagliga restaurerande tandvården vidare in i den digitala eran och se till att lagningarna håller livet ut.

Arbetsprincipen för roboten är fascinerande: tandläkaren skannar hålet och utformar 3D-lagningen med hjälp av skannerns CAD-programvara på datorskärmen. När utformningen är klar importeras den från skannerns programvara till programvaran för Rayo 3DToothFill för tillverkning av både formen och lagningen. Processen börjar med att formen printas. Den överförs sedan till Rayo-roboten som tillverkar lagningen genom att gjuta lager av fyllnadsmaterial i formen. Hela processen slutförs under ett enda besök.

"Etteplan är ett stort företag, men samtidigt extremt flexibelt tack vare sina team. Vi kunde lägga till resurser och få extra stöd för produktutveckling när vi behövde det."

Kenneth Tarvonen

VD, Rayo 3D-Toothfill Ltd

Så snart Rayo 3D-Toothfill Ltd introducerade sin innovation började Etteplan skapa produkten och har sedan systematiskt vidareutvecklat konceptet. Projektet sträckte sig från maskin- och programvarudesign till utveckling av en prototyp som skulle vara lämplig för klinisk testning. Ett kritiskt inslag i produktutvecklingen var formens designprogramvara Rayo 3DToothFill SW: delen som ska gjutas ser olika ut varje gång, vilket innebar utmaningar när 3D-modelleringsalgoritmerna skulle skapas. Under hela projektets gång såg Etteplan till att alla förordningar respekterades. Kravdefinitionerna ställdes dessutom upp av Etteplan.

– I grund och botten fungerade det så att vi hade en omsorgsfullt genomtänkt idé och en inskickad patentansökan, medan Etteplan satt inne med den kunskap som krävdes för att omvandla idén till en fungerande apparat. Vi behövde en partner som både kunde hantera robot- och programvarudesign, och som dessutom hade erfarenhet av utformning av medicinsk utrustning. Etteplan var en av de få aktörer som levde upp till alla villkoren, förklarar Kenneth Tarvonen, Vd.

– Idag har vi en fungerande prototyp, ytterligare en inskickad patentansökan och vi håller på att genomföra klinisk testning. Det här har varit ett extremt tätt samarbete och partnerskap. Utan Etteplans stöd skulle vi inte inte ha kommit så här långt.

Utöver Etteplans designexpertis får det smidiga genomförandet av projektet beröm.

– Projektet hanterades mycket väl och allt framskred på ett disciplinerat sätt. Vi var mycket imponerade över Etteplans expertis, kontinuerliga utveckling, tydliga rapportering och ansvar, säger Tarvonen.

Relaterade referenscase

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forsk­nings­pro­jekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Inbäddad mjukvaruutveckling 

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Ställ en fråga till vår expert

Antti Tolvanen

Sales Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.