Close
Etteplan Additiv tillverkning / 3D-printing

Additiv tillverkning / 3D-printing

Etteplan kombinerar kompetens inom additiv tillverkning (dvs. industriell 3D-printing) med vår företagsövergripande kompetens inom konstruktion, simulering och mekanisk design och erbjuder våra kunder ett omfattande utbud av tjänster för additiv tillverkning (3D-printing). Genom att välja rätt experter för varje projekt kan vi ta itu även med de största utmaningarna inom teknik och tillverkning. 

Nyckelfördelar
Bättre produkt, lägre pris
Nyskapande design, ny funktionalitet och förbättrad prestanda
Snabbare tid till marknad
Garanterad tillverkningsbarhet

 

 

Ladda ner Guide

How to get started with Additive Manufacturing - 3 steps guide

Ladda ner Guide

How to get started with Additive Manufacturing - 3 steps guide

Please enter your contact information to receive the downloadable material via email. When you submit the form, we may be in touch with you by email after the material delivery. By submitting, you agree to our privacy policy.

Ladda ner Guide

How to get started with Additive Manufacturing - 3 steps guide

Oavsett om ert företag just börjar bli medvetet om möjligheterna med additiv tillverkning (AM) eller om ni har använt AM för att skapa prototyper eller slutkomponenter i flera år, så har Etteplan tjänster som hjälper er med effektiv implementering av AM: 

 • AM screening – Vi utför noggranna analyser av befintliga produkter och hopsättningar, och vi skapar business case för att stödja beslutsfattandet och se hela potentialen för AM i er produktportfölj. 

 • AM-konstruktion (anpassning eller design för AM) – Vi samarbetar med kunden för att modifiera eller designa om en befintlig produkt för additiv tillverkning. För varje projekt sätter vi ihop ett multidisciplinärt team och använder en simuleringsdriven designmetod, med hjälp av topologioptimering, FEM, CFD och simulering av utskriftsprocessen under designprocessen. 

 • Utveckling av nya produkter – Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att uppfinna nya produkter med friheten i additiv tillverkning för att få konkurrensfördelar och möta framtida slutanvändarkrav. 

 • AM-utbildning – Från grundläggande till avancerade AM-utbildningar på plats, med skräddarsydda utbildningspaket på 1-10 dagar utformade för designer, ingenjörer, chefer, strategiska inköpare osv. 
   
 • AM inköpsstöd – Vana av att arbeta med ett omfattande nätverk av servicebyråer och ett eget beräkningsverktyg för AM-kostnader gör att vi lätt kan hjälpa våra kunder med de inledande inköpen för additiv tillverkning, samtidigt som vi ser till att de får ett konkurrenskraftigt pris och slutprodukter av hög kvalitet. 
   
 • AM Miljö, Hälsa och Säkerhet - Vi hjälper dig att implementera AM (additiv tillverkning) inom ditt företag på ett säkert sätt. Våra experter erbjuder utbildning i EHS inom AM. Vi utvärderar dina befintliga metoder och system och tillsammans med Linköpings universitetssjukhus tar vi fram företagsspecifika rekommendationer för hälsokontroller och HMS-dokument; så att du kontinuerligt och systematiskt kan upprätthålla en säker arbetsmiljö och säkerställa maximalt resultat från investeringar i EHS.
   
 • AM produktionsrådgivning – Mycket erfarna experter på avancerad tillverkning hjälper er att planera eller förbättra er AM-installation för FoU, reparationer eller serieproduktion. Projektomfattningen kan variera från konceptgenerering och planering till en hel nyckelfärdig fabrik. 

 

 

Additiv tillverkning kan ge konkurrenskraftiga kostnader! 

Det är sant att metall-AM kan bli extremt dyrt, men med noggrant val av användning, design och planering är det ofta möjligt att skapa AM-komponenter som inte bara är billigare än traditionellt tillverkade motsvarigheter, utan också har förbättrade egenskaper som inte kan uppnås med andra tillverkningsalternativ. 

Simuleringsstyrd metod för optimala resultat 

Design för additiv tillverkning inom Etteplan utförs av noggrant utvalda multidisciplinära team med användning av en simuleringsdriven designmetod. Genom att välja rätt experter för varje projekt kan vi ta itu även med de mest utmanande problemen inom teknik och tillverkning. Vår erfarenhet från de här projekten har också lett till effektiva arbetsflöden som garanterar snabba resultat. 

 

Ta klivet in i 3D-printing

Är ni osäkra på var ni ska börja när det gäller additive manufacturing och 3D-printing? Etteplan finns här för att hjälpa er! Etteplan har ett antal tjänster som är framtagna för att hjälpa ert företag att lära sig att utnyttja AM, inklusive utbildning på plats hos er, produktundersökning för AM och stöd vid inledande AM-inköp. 

Mervärdet kommer från design 

Etteplan hjälper kunder att utnyttja de geometriska möjligheterna som additiv tillverkning erbjuder, samtidigt som vi förstår begränsningarna. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att skapa nya produkter som drar nytta av extra funktionalitet, minimal materialanvändning, minskade antal delar och monteringskostnader, förbättrad prestanda och utseende, och samtidigt minimera kostnaderna genom hela tillverkningsprocessen. 

 

Niklas Eriksson

Niklas Eriksson

Additive Manufacturing Expert Engineering Solutions
+46 73 052 79 76
Send e-mail

Ställ en fråga till Niklas Eriksson eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).