Fortsätt till innehåll

Etteplan – Fastems partner för pro­gram­va­ruut­veckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Bred kunskap om många olika tekniker

Skräddarsydda fabriksautomationssystem kräver expertis inom både modern och äldre teknik. Etteplans experter tar också hand om driftsättningen av fabriksautomationssystem världen över.

Olika mjukvaruvarutester säkerställer kvalitet

En viktig del i samarbetet är att utveckla och lyfta fram Fastems testmetoder och -processer för programvara, till exempel genom rapportering.

Flera projekt på gång samtidigt. Processerna för testautomatisering har utvecklats så att Etteplans mjukvarutestare snabbt och effektivt kan betjäna flera olika projekt samtidigt. I praktiken innebär det, till exempel, att bygga upp testautomatiseringsparametrar som enkelt kan modifieras för varje projekt. Kostnadsbesparingarna är stora eftersom hela testautomatiseringen inte behöver byggas separat för varje projekt. 

Manuell testning av mjukvara krävs också för att man ska kunna säkerställa överensstämmelse med kundspecifikationer och den interna driften av systemet i skräddarsydda fabriksautomationssystem. Etteplan utför därför även olika typer av acceptanstester och integrationstester i olika skeden av driftsättningsprojektet. Under utvecklingsarbetet genomförs acceptanstest på delsystem vid anslutning av separat implementerade hårdvaru- och mjukvarumoduler. För att avsluta driftsättningen testar man slutligen hela systemet innan projektet godkänns. Olika mjukvarutester säkerställer framgångsrika projekt, kvalitet och smidig driftsättning.

Långsiktigt samarbete har förbättrat de gemensamma kunskaperna

Under årens lopp har Etteplans team lärt sig Fastems arbetssätt och behov mycket väl. Samarbetet inleddes våren 2013 med Eatech Oy och fortsatte när företagets namn ändrades till Etteplan i början av 2019. – Lärande och erfarenhet är en viktig del av partnerskapet, säger Jouni Peltonen, Vice President of Software Supply hos Fastems. Båda sidor har varit mycket nöjda med samarbetet. – Etteplan är ett mycket kompetent företag som förstår vad som behövs i den här verksamheten, sammanfattar Peltonen. 

Det är just det här långsiktiga samarbetet som gör att ett smidigt samarbete kan garanteras. Vi har kunnat behålla samma personer i vår verksamhet under lång tid, så vi har lärt oss mycket tillsammans, tillägger han. 

Fastems Oy Ab tillhandahåller intelligenta lösningar för fabriksautomation som hjälper metalltillverkare att optimera sin produktivitet. Företaget grundades 1901 och är också känt för robotbaserade automatiseringslösningar, programvara för produktionskontroll, portal- och traverssystem och ett omfattande utbud av tjänster. Fastems har levererat mer än 4 000 installerade system till företagets huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Asien. Mer information finns på www.fastems.com

Vi har genomfört många omfattande och krävande automatiseringprojekt för mjukvara tillsammans med Etteplan. För varje projekt har vi kunnat samarbeta på ett smidigt och framgångsrikt sätt. Baserat på vår erfarenhet är Etteplans experter kompetenta, effektiva och oberoende – jag rekommenderar dem

Jani Nietula

Chefen för SW Delivery på Fastems

Relaterade referenscase

Från order till leverans

En långsiktigt partnerskap – utveckling av ett modernt ERP-system för JIS-automation