Fortsätt till innehåll

En långsiktigt partnerskap – utveckling av ett modernt ERP-system för JIS-automation

JIS-Automation Oy är ett automations- och elföretag som grundades 2001 och som idag har en stark marknadsposition i Finland. Företaget levererar el- och automationscentraler samt rökutsugssystem för byggnader och fabriker. Genom stor projektexpertis ser företaget till att uppfylla kundernas behov med hjälp av de senaste tekniklösningarna. JIS-Automation erbjuder lösningar som sträcker sig från utrustningsdesign till tillverkning, driftsättning samt service och underhåll. Omfattande systemkunskap och tillförlitliga leveranser har gjort JIS-Automation till en av de ledande aktörerna inom branschen. Företaget har ett ansvarsfullt synsätt på kvalitetsarbete, som alltid utförs med kundens bästa i åtanke.

JIS-Automation sökte ett ERP-system som skulle stödja och effektivisera deras produktionsprocess och vara anpassningsbart för framtiden. Nyckelfärdiga lösningar från stora leverantörer var inte tillräckligt anpassningsbara och erbjöd inte företaget den uppmärk-samhet och service de behövde. Etteplan, å andra sidan, kunde tillhandahålla både flexibla utvecklingstjänster och ett tillförlitligt partnerskap.

Utöver de nödvändiga kompetenserna för att leverera ett ERP-system kunde Etteplan även tillhandahålla expertis inom UX-design. JIS-Automation valde därför Etteplan som leverantör och framtida utvecklingspartner för sitt ERP-system.

Modernt ERP-system med anpassningsbara funktioner och rapporteringsmöjligheter

I nära samarbete med JIS-Automation utvecklade Etteplan ett ERP-system som implementerades som en SPA-applikation i Microsoft Azures molntjänst. Systemet omfattar bland annat resurshantering, tidspårning, anbuds- och projekthantering samt rapportgenerering. I lösningarna ingår även en mobilapp för JIS-Automations anställda så att de bekvämt kan rapportera sina timmar i systemet.

"ERP-systemet styr alla avdelningar inom JIS-Automation, från offert till utförande och fakturering. JIS-Automations verksamhet omfattar tillverkning av el- och automatiseringspaneler, installation, kabeldragning, design- och programmeringsprojekt samt försäljning av utrustning."

Mikko Laitila

Business Director på JIS Automation

Nyligen lade Etteplan till nya funktioner i ERP-systemet. Den viktigaste funktionen är en lagerhanteringsmodul som tillhandahåller information om hyllplacering, kundlistor, komponentleverantörer och inköpsorder. Den nya modulen byggdes med hjälp av React.

"Vårt samarbete pågår kontinuerligt via veckomöten. Vi kan lägga till nya funktioner med kort varsel och hjälpa JIS Automation att växa med hjälp av sitt ERP-system", förklarar Mika Voutilainen, projektledare på Etteplan, som har arbetat med projektet för JIS Automation under det senaste året.

En anpassningsbar lösning som lämpar sig för verksamhetens behov

ERP-systemet gör det lättare för JIS Automation att ta emot ordrar, tillhandahålla resurser, överföra ordrar till produktion och fakturera. Lösningen passar JIS-Automations rutiner och processer och har hjälpt företaget att uppnå operativ effektivitet genom bättre kontroll och insikt i sin verksamhet. Systemet är anpassat efter företagets behov och fortsätter att utvecklas för att företagets tillväxt ska kunna stödjas och föränderliga affärsbehov ska kunna uppfyllas. Dessutom har företaget fått en långsiktig utvecklingspartner.

"JIS-Automation har erhållit ett mycket omfattande, effektivt och lättanvänt resursplaneringssystem från Etteplan. Systemet har genom åren utvecklats tillsammans med Etteplan och fortsätter att utvecklas till en större enhet."

Relaterade referenscase

Applikations- och mobilutveckling 

Effektiv trans­portför­valt­ning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Applikations- och mobilutveckling 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Applikations- och mobilutveckling 

Den finska ben­sins­ta­tions­ked­jan SEO tar ett stort steg i sin digitalisering med Etteplan

Applikations- och mobilutveckling 

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av två mobilappar och förbättring av kundupplevelsen för ABAX

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av en SaaS-par­ke­rings­lös­ning tillsammans med Hi Tech Mobility

Ställ en fråga till vår expert

Roope Nuutinen

Sales Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.