Close

Specjalizacje

Zyskaj przewagę.

Poczuj różnicę dzięki firmie Etteplan.

Odkryj jak możemy razem coś zmienić

Czy też zauważyłeś to, że współcześnie inżynieria wymaga innego podejścia?

 

Sprowadza się to do bardziej umiejętnej pracy, utrzymywania koncentracji, stosowania inteligentnych rozwiązań w produktach i maszynach, gromadzenia użytecznych danych i korzystania z tzw. przemysłowego Internetu do zwiększania produktywności i przychodów. Firma Etteplan służy wsparciem w trzech obszarach: projektowanie produktów i zakładów przemysłowych, systemy wbudowane i Internet rzeczy oraz dokumentacja techniczna. Niemniej działamy inaczej. Zamiast nabywania czasu przeznaczanego na konsultacje, kupujesz rzeczywiste wyniki. Stosujemy naszą zróżnicowaną techniczną wiedzę fachową w całym cyklu życia produktu, od jego tworzenia, aż po obsługę i konserwację.

        Nazywamy to Engineering with a difference.

Usugi inżynieryjne

Nasi wykwalifikowani inżynierowie służą wsparciem w postaci innowacyjnych rozwiązań, obsługi technicznej czy obliczeń dla maszyn i urządzeń w ramach całego procesu: od tworzenia produktu po realizację zamówień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dokumentacja techniczna

 

Pomożemy Ci w stworzeniu cyfrowych wersji podręczników użytkownika, instrukcji instalacji czy katalogów części zamiennych, w zarządzaniu treściami powiązanymi, a nawet w dystrybucji dokumentów w formie drukowanej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Systemy wbudowane i IoT

 

Zwiększ produktywność i zyskaj nowe źródła przychodów, wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę w zakresie przemysłowego Internetu do połączenia i kontroli maszyn i produkcji, a także gromadzenia użytecznych danych do celów konserwacji i planowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

„Firma Etteplan to kompetentny i godny zaufania partner, dysponujący bogatą wiedzą na temat naszych urządzeń i metod pracy. Rozszerzenie współpracy o nowy wymiar wpasowuje się w naszą wspólną strategię”.

 

 

 

Tommi Juntunen, dyrektor ds. usług inżynieryjnych dla obiektów przemysłowych, Outotec Finland Oy

Dowiedź się więcej

„Pracownicy firmy Etteplan podjęli się zrozumienia naszej działalności i systemu, jaki chcieliśmy stworzyć”

 

Rami Hakala, Dyrektor zarządzający, SKS Automaatio

 

Dowiedź się więcej

„Zespół Etteplan jest bardzo zaangażowany i proaktywny. Przystąpił do działania z dużą śmiałością i zapałem. Od samego początku współpraca przebiega gładko i w duchu otwartości”

 

Kari Luhtanen, Zarządca nieruchomości, Finavia

 

Dowiedź się więcej

Przedstawiamy naszą wiedzę specjalistyczną

Usługi inżynieryjne

Niezależnie od tego, czy projektujesz produkty przemysłowe, czy fabryki, nasi eksperci zapewniają kompleksowy zakres usług, od obliczeń naprężeń po rozwój innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii w całym cyklu życia produktu.

Automatyzacja

Usługi firmy Etteplan związane z techniką automatyzacji obejmują automatyzację maszyn, procesów i fabryk, a także pojazdów i systemów transportu, kontroli natężenia ruchu i tuneli. Stworzyliśmy dla naszych klientów światowej klasy rozwiązania służące np. do wirtualnego odbioru maszyn, linii produkcyjnych i procesów, automatyzacji procesów symulacji i konserwacji prewencyjnej. Ponadto nasi klienci polegają na kompetencjach firmy Etteplan w zakresie wysokowydajnych zdalnych systemów automatyki. Automatyzacja procesów produkcyjnych wiąże się z wprowadzeniem rozwiązań, pozwalających na zwiększenie udziału maszyn i dedykowanych systemów w procesach produkcyjnych, przy jednoczesnej redukcji czynnika ludzkiego. Wdrożenie odpowiednich metodologii ma ogromny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej, optymalizację kosztów oraz bezpieczeństwo pracy. Dlatego należy wybrać ofertę profesjonalnego partnera, który ma doświadczenie w danym sektorze i potrafi zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług.  Technologie dostarczane przez firmę Etteplan to wyspecjalizowane systemy, dzięki którym automatyzacja procesów produkcyjnych przebiega w sposób kompleksowy i pozwala na zwiększenie efektywności oraz wydajności wszystkich wykonywanych działań. Oprócz wymienionych wcześniej zalet, robotyzacja i automatyzacja niosą za sobą szereg korzyści, widocznych bezpośrednio po wdrożeniu oraz w długofalowej eksploatacji, są to m.in.: - możliwość integracji konkretnych urządzeń i stanowisk pracowniczych, - eliminacje pomyłek wynikających z błędów personelu, - możliwość pracy w trudnych warunkach, - powtarzalność wykonywanych zadań. Dowiedz się więcej

Akumulatory

Firma Etteplan wspiera klientów poszukujących bezpiecznych, niezawodnych i oszczędnych akumulatorów zapewniających optymalną pracę. Nasze usługi obejmują przenośne źródła energii (np. na potrzeby elektroniki użytkowej, zastosowań medycznych i elektronarzędzi), akumulatory trakcyjne (np. w elektrycznych i hybrydowych samochodach i ciężarówkach) i akumulatory stacjonarne wykorzystywane w zasilaczach awaryjnych i systemach magazynowania energii. Dowiedz się więcej

Technologie klimatyczne

Firma Etteplan ma ponad 25 lat doświadczenia w testowaniu warunków środowiskowych i opracowywaniu aparatury badawczej. Laboratorium badań klimatycznych i urządzenia firmy Etteplan wykorzystywane są w produkcji pojazdów, urządzeń wyciągowych i dźwigowych oraz żurawi, a także w branży transportowej. Ponadto projektujemy i tworzymy środowiska testowe dostosowane do wymagań klientów. Dowiedz się więcej

Usługi elektrotechniczne

Nasze usługi elektrotechniczne obejmują szeroki zakres projektów realizowanych na potrzeby elektrowni (jądrowych, wodnych i wiatrowych), zakładów dystrybucji energii, podłączania do sieci budynków i procesów, magazynowania energii i obszarów zagrożonych wybuchem wg ATEX. Ponadto świadczymy usługi instalacji, nadzoru, badań i odbioru. Dowiedz się więcej

Analizy i symulacje

Firma Etteplan wspiera klientów, oferując obliczenia, analizy i symulacje wykonywane na niewielką skalę, a także realizację szeroko zakrojonych projektów rozwojowych wymagających wiedzy z wielu dziedzin techniki i zaawansowanych metod projektowania. Nasi eksperci dysponują światowej klasy kompetencjami w badaniu, analizowaniu i symulacjach awarii, właściwości statycznych i dynamicznych systemów, odporności konstrukcji na zniszczenie i nie tylko. Wysoką jakość i precyzję analiz umożliwia także wykorzystywanie najbardziej zaawansowanego oprogramowania analitycznego. Dowiedz się więcej

Inżynieria & zarządzanie projektami

Wartość firmy Etteplan jako partnera oferującego usługi inżynierii i zarządzania projektami opiera się na umiejętności stosowania wiedzy z rozmaitych dziedzin. Nasi eksperci – jako prekursorzy tworzenia metod inżynieryjnych – pracują w ramach „sieci wiedzy”, aktywnie opracowując najlepsze praktyki i rozwiązania zwiększające wartość produktów i procesów klientów. Dowiedz się więcej

Inżynieria mechaniczna

Jako partner oferujący usługi inżynierii mechanicznej, firma Etteplan bazuje na ponad 30 latach doświadczenia w projektowaniu i tworzeniu skomplikowanych maszyn i urządzeń. Oferujemy naszą wiedzę specjalistyczną na potrzeby projektów tworzenia produktów, a także ograniczania kosztów istniejących artykułów. Nasi wykwalifikowani eksperci w pełni rozumieją szczególne wymagania branży maszyn i sprzętu. Dowiedz się więcej

Zakłady przemysłowe

Usługi inżynieryjne dla obiektów przemysłowych oferowane przez firmę Etteplan obejmują: proces, rozplanowanie, instalację przewodów rurowych, wykonanie konstrukcji stalowych, oprzewodowanie elektryczne, automatyzację, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ochronę przeciwpożarową oraz zarządzanie projektami. Oferujemy szeroki wachlarz usług: od studium wykonalności, aż po usługi inżynieryjne na potrzeby nowych, złożonych projektów inwestycyjnych i przebudowy istniejących obiektów. Ponadto oferujemy usługi utrzymania i usuwania usterek, analizy energetyczne i materiałowe. Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo produktów

Pomagamy klientom w rozwiązywaniu problemów z bezpieczeństwem eksploatacyjnym i problemów projektowych wpływających na bezpieczeństwo. Ponadto wspieramy ich w projektowaniu sprzętu i oprogramowania, planowaniu bezpieczeństwa pracy, montażu i instalacji. W zakres naszych kompetencji wchodzą wszystkie fazy cyklu życia produktów, maszyn czy systemów: specyfikacja, projekt, produkcja, instalacja, funkcjonowanie, utrzymanie, modernizacja i usuwanie. Dowiedz się więcej

Inżynieria systemów

Firma Etteplan ma bogate doświadczenie w tworzeniu złożonych projektów inżynieryjnych oraz zarządzaniu nimi w całym cyklu życia. Nasi eksperci dysponują obszerną wiedzą dotyczącą wymagań związanych z tworzeniem systemów. Obejmuje ona wiele branż, np. lotniczą i obronności, motoryzacyjną i transportową, górnictwa i technologii medycznych. Nasze usługi spełniają najwyższe wymagania pod względem oszczędności, jakości i wytwarzalności. Dowiedz się więcej

Obliczenia wytrzymałości i CFD

Firma Etteplan słynie ze swoich kompetencji w zakresie obliczeń wytrzymałości na potrzeby projektów, które oprócz efektywności kosztowej wymagają bezpieczeństwa i trwałości. Eksperci Etteplan często stanowią nieodzowny element procesów inżynieryjnych klientów, odpowiadając za obliczenia wytrzymałości w ramach wymagających projektów opracowywania produktów. Dowiedz się więcej

Systemy wbudowane i IoT

Potrzebujesz inteligentnych sposobów łączenia maszyn lub urządzeń przemysłowych oraz dostępu do rzetelnego źródła użytecznych danych? Potrzebujesz „inteligentnych” środków pomiarowych, które można szybko wdrożyć?

Product development old

We collaborate with major global industrial companies as well as smaller startups, who want to create an entirely new product or improve on an existing product to make it more competitive. Examples of our innovative product development include several products for KONE and ABB and the Icare tonometer and Orion Diagnostica’s blood analysis device. Dowiedz się więcej

Testy R & D i walidacja

Automatyczne testy wykonywane podczas opracowywania produktu przyspieszają proces i zapewniają lepszą jakość. Ponadto sprawiają, że artykuł jest lepiej przygotowany do produkcji. Dowiedz się więcej

Badania laboratoryjne

Wada urządzenia elektronicznego może być spowodowana wieloma czynnikami: wadliwy układ elektroniczny lub konstrukcja mechaniczna, błąd lub niepoprawny montaż, pogorszenie jakości lub użycie niskiej jakości podzespołu. Podczas dobierania elementów należy pamiętać o najważniejszych czynnikach wpływających na niezawodność. Dowiedz się więcej

Testy produkcyjne

Wysokiej jakości testy produkcyjne zwracają się w postaci niższych kosztów produkcji i większej rentowności. Dowiedz się więcej

Cyfryzacja i IoT - Soikea

Soikea, spółka zależna Etteplan, specjalizuje się w projektowaniu i realizowaniu cyfrowych rozwiązań wspomagających działalność biznesową. Dowiedz się więcej

Dokumentacja techniczna

Czy szukasz sposobów na wydłużenie czasu sprawności urządzeń, zmniejszenie wydatków na części zamienne czy poprawę zadowolenia klientów?
Czy wiesz, że dokumentacja techniczna może istotnie wpływać na realizację tych celów?

Rozwój produktu

Dowiedz się więcej

Obsługa posprzedażowa

Firma Etteplan oferuje szereg rozwiązań obejmujących części zamienne. Dbamy o skuteczne rozwiązywanie problemów dzięki możliwości łatwego wyszukiwania i zamawiania części. Dowiedz się więcej

Zarządzanie informacjami

Skutecznie zarządzamy informacjami o zasobach naszych klientów, zwiększając czas sprawności środowiska produkcyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i umożliwieniu efektywnego planowania konserwacji, napraw i przeglądów. Dowiedz się więcej

Rozwiązania programistyczne do dokumentacji technicznej

Firma Etteplan oferuje najbardziej zaawansowane narzędzia i technologie do skutecznego tworzenia, nadzorowania i publikowania informacji, a także dostarczania konkretnym użytkownikom końcowym odpowiednich treści we właściwym czasie. Dowiedz się więcej