Close
Learning services

Nauka

Wszystkie organizacje mają ciągłą potrzebę edukacji i pracy nad sobą, której realizacja daje możliwość rozwoju, zdobywania nowych kompetencji i zwiększania zasięgu, a czasami jest niezbędna do utrzymania się na rynku.

Firma Etteplan maksymalizuje wykorzystywanie doświadczenia i różnorodnych kompetencji, dzięki czemu edukacja jest nie tylko inkluzywna i dostosowana do potrzeb każdej osoby uczącej się, ale i pozwala zabezpieczyć na przyszłość kapitał ludzki organizacji.

Główne korzyści
Działania na rzecz rozwoju i zmian
Sprawdzalny rozwój i mierzalne korzyści
Ponowne wykorzystywanie istniejącej wiedzy
Dostosowane do potrzeb procesy i systemy
Zorientowanie na przyszłość

Etteplan - zespół ds. nauki

Firma Etteplan obsługuje organizacje klientów na różnych etapach cyklu życia. Nauka generuje zmiany, które należy wspierać strukturą i współpracą w celu identyfikacji odpowiednich ścieżek edukacyjnych.

Dostosowujemy się do różnych grup docelowych, aby tworzyć spersonalizowane oferty poprzez badania wstępne, ścieżki edukacyjne, ugruntowanie i produkcję zawartości edukacyjnej. Pomagamy zmieniać zachowanie i podejście lub zwiększać wiedzę grup docelowych. Firma Etteplan wspiera klientów przez cały proces, od pierwszych pomysłów aż do mety.

Tworzymy narzędzia zaspokajającą potrzeby edukacyjne organizacji.

 • e-learning
 • Pomoce naukowe
 • Wideo
 • Podcasty
 • Warsztaty
 • Nagrania graficzne
 • Rzeczywistość wirtualna
 • Środowisko 360

Pomagamy w opracowaniu spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych.

 • Ścieżki edukacyjne
 • Projekt edukacji
 • Grywalizacja

Pomagamy opracować kulturę edukacyjną.

 • Projekt edukacji
 • Strategia edukacyjna

Pomagamy klientom stawać się organizacjami zaangażowanymi w naukę.

 • Wspieranie procesów
 • Strategia edukacyjna
 • Zarządzanie zmianami

Korzystamy głównie z dwóch modeli: przed, podczas i po oraz wiedza-myśli-uczucia-działania.

Model przed, podczas oraz po 

Zaczynamy od systematycznej zmiany, nowego produktu, nowego rynku lub nowych kompetencji, ewentualnie pomagamy znaleźć nowy kierunek. Firma Etteplan pomoże Ci osiągnąć cele edukacyjne, bez względu na to, jakie masz potrzeby.

Przed

Przed zmianą musisz wiedzieć, co jest Twoim celem i jak ma wyglądać sukces. Dzięki temu można opracować środki do weryfikacji rozwoju i kierowania nim. Przed zmianą wszyscy uczestnicy muszą być aktywni, aby utrzymywać jednolitą wizję.

Podczas

Podczas zmian uczestnicy muszą dać z siebie wszystko. Gdy organizacja się zmienia, jej członkowie muszą czuć się zaangażowani w proces. Dane powinny być przekazywane i dostępne dla każdego.

Po

Ten krok polega na utrzymywaniu tempa po zmianie. Nowe informacje łatwo wypadają z głowy, dlatego kluczem jest utrwalanie. Wyniki powinny być mierzone, analizowane i porównywane z ustalonymi celami. Wszyscy uczestnicy muszą mieć możliwość powtarzania, wdrażania i utrwalania nowo poznanych umiejętności.

Model Wiedza-Myśli-Uczucia-Działania

Zmiana organizacyjna ma miejsce dzięki dzieleniu się wiedzą, zaangażowaniu i uczestnictwu wszystkich członków. Nasz drugi główny model „wiedza-myśli-uczucia-działania” pomaga organizacjom zrozumieć, co muszą mierzyć, aby mogły wprowadzić pożądane zmiany.

Wiedza — zapewniamy odpowiedzi w formie przejrzystych, mierzalnych celów.

Myśli i uczucia — zapewniamy kompleksowe zrozumienie niezbędnych zmian oraz ustrukturyzowany plan do wykonania.

Działania — zapewniamy wymagany poziom inwestycji. Zapewniamy oddziaływanie i wartość, która powstanie dzięki zmianom.

Firma Etteplan zapewnia odpowiedzi w formie przejrzystych, mierzalnych celów i kompleksowego zrozumienia niezbędnych zmian, a także ustrukturyzowanego planu wykonania. Dodatkowo zapewniamy wymagany poziom inwestycji, oddziaływanie i wartość, która powstanie dzięki zmianom.

Image: Hanna Makowska

Hanna Makowska

Area Manager, Polska
+48 664 901 258
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA