Close
Etteplan - Zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi

Szybki wzrost ilości danych podyktowany jest postępującym rozwojem cyfryzacji. Systemy informatyczne i platformy internetowe stały się częścią codziennego życia firm i ich klientów,  dostarczając każdego dnia ogromne ilości informacji. Oczywiście, samo gromadzenie danych nie determinuje ich jakości i nie daje gwarancji sukcesu na rynku. Dane przynoszą znaczące korzyści jedynie wówczas, gdy zostaną właściwie zinterpretowane i skutecznie wykorzystane. Tylko odpowiednie rozwiązania w zakresie analizy danych mają w sobie potencjał znaczących korzyści biznesowych i gwarantują firmie przewagę konkurencyjną. W obecnych realiach sukcesy odnoszą te przedsiębiorstwa, które potrafią przewidywać poczynania konsumentów i dostosowywać swoją działalność do zmieniającego się świata.

Główne korzyści
Większa efektywność procesu podejmowania decyzji i projektowania
Zaawansowane funkcje predykcyjne, pozwalające na oszczędności czasu i pracy
Rzetelne, przejrzyste i aktualne informacje o wysokim potencjale dla rozwoju biznesu
Możliwość stworzenia nowych modeli biznesowych, usprawniających usługi i inwestycje

Zarządzanie danymi i ich analiza jako element przewagi konkurencyjnej

Oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania cyfrowe w obszarach zarządzania danymi, analityki i Business Intelligence. Pomagamy w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań, które umożliwiają różnorodne integracje, zarządzanie, przetwarzanie i formułowanie skutecznych wniosków. Wykorzystując narzędzia analityczne, wizualizacje i raportowanie, oferujemy klientom możliwość pełnego wglądu w każdy etap produkcji, dając szansę ciągłego monitoringu i usprawniania procesów biznesowych.

Nasi klienci: Zarządzanie danymi

Odkryj wartość zarządzania danymi

Pomagamy naszym klientom osiągać realne korzyści biznesowe, dlatego projektujemy i wdrażamy rozwiązania w zakresie zarządzania danymi i analityki. Osiągamy spektakularne korzyści biznesowe poprzez konwersję danych na użyteczne informacje. Nasze rozwiązania pozwalają klientom efektywnie wykorzystywać wnioski płynące z danych na rozmaitych szczeblach działalności. Analiza danych służy przedsiębiorcom w podejmowaniu skutecznych decyzji, monitorowaniu rozwoju działalności i planowaniu przyszłych poczynań. Oferujemy sprawdzone metody projektowania i implementację rozwiązań z zakresu szeroko pojętej analityki. 

Wszechstronna wiedza i doświadczenie w zakresie projektów analizy danych i zarządzania danymi

Aby mieć jasność co do potrzeb naszych klientów, przeprowadzamy gruntowną analizę ich modelu działalności już na wstępnym etapie nawiązywania współpracy. To pozwala nam zagwarantować, że nasze rozwiązania odpowiadają wymogom biznesowym i środowisku operacyjnemu. W związku w tym oferujemy model startowy oparty na danych – Proof of Concept. Dzięki niemu tworzymy i szybko dostarczamy projekt weryfikujący przydatność proponowanych rozwiązań w zakresie zarzadzania danymi. Projekt PoC umożliwia identyfikację wyzwań o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju. Pozwala on także określić główne czynniki sukcesu, na podstawie przyjętych metod analizy danych. Posiadamy wiedzę niezbędną do projektowania i wdrażania kompleksowych platform danych.  Prowadzimy klienta przez każdy etap projektu analitycznego. Nasze usługi obejmują gromadzenie (integracje), przechowywanie i zarządzanie danymi. Sugerujemy także metody wykorzystania najlepszych praktyk (Business Intelligence, wizualizacje, uczenie maszynowe (ML) / sztuczna inteligencja (AI) ).

Etteplan Paul Pachowicz

Paul Pachowicz

Chief Customer Success Officer
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA