Close
Inżynieria bezpieczeństwa w Etteplan

Inżynieria bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest integralną częścią usług Etteplan. Zapewniamy fachowe wsparcie we wszystkich kwestiach bezpieczeństwa związanych z nowym zakładem, maszynami, urządzeniami elektrycznymi, a także projektowaniem i poprawą ogólnego bezpieczeństwa urządzeń roboczych, maszyn i procesów eksploatacji zakładu produkcyjnego.

Główne korzyści
Unikanie kosztownych czynności związanych z wycofaniem lub nieprawidłowościami produktu
Poprawa bezpieczeństwa
Przestrzeganie najnowszych norm i przepisów prawnych
Możliwość skupienia się na swojej głównej działalności

Ocena potencjalnego ryzyka i zagrożeń dla bezpieczeństwa wymaga dogłębnej znajomości technologii i procedur działania. Praktyczne wdrażanie i interpretacja przepisów, dyrektyw i norm UE może być trudnym zadaniem, w związku z czym pomoc eksperta może wnieść cenne wsparcie.

Inżynierowie Etteplan ds. bezpieczeństwa mają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu norm na poziomie europejskim, krajowym lub lokalnym.

W celu wyeliminowania zagrożeń i zminimalizowania ryzyka ważne jest wczesne rozważenie kwestii bezpieczeństwa w projekcie rozwoju produktu i procesu. Eksperci Etteplan ds. bezpieczeństwa posiadają rozległą wiedzę specjalistyczną, aby pomóc klientom uniknąć kosztownych czynności związanych z wycofaniem lub nieprawidłowościami produktu.

Możemy prowadzić i rozwijać procesy zarządzania bezpieczeństwem w Twojej firmie oraz dostarczać kompletne projekty „pod klucz”, jak również usługi z zakresu zarządzania, gdzie bierzemy pełną odpowiedzialność za kwestie bezpieczeństwa jako ciągłą usługę w całym zakładzie, projekcie lub cyklu życia produktu. Świadczymy również usługi doradcze i szkoleniowe.

Usługi zarządzania bezpieczeństwem, które świadczymy naszym klientom, obejmują:

  • Audyty systemów zarządzania
  • Analiza stanu bieżącego
  • Planowanie komunikacji i współpracy
  • Plany inwestycyjne w zakresie BHPiOŚ
  • Monitorowanie rozporządzeń i dyrektyw

 

 

Nasi klienci: Inżynieria bezpieczeństwa

Zapewniamy, że Twój produkt lub fabryka jest bezpieczna

Inżynierowie ds. bezpieczeństwa Etteplan wspierają Cię w osiąganiu bezpiecznych środowisk pracy, maszyn, procesów i spełnianiu wymogów prawnych, abyś mógł skoncentrować się na swojej głównej działalności. Nasze usługi obejmują, na przykład:

Bezpieczeństwo maszyn i produktów - ocena ryzyka i badania oznakowania CE dla nowych maszyn, urządzeń (np. elektrycznych, medycznych lub ciśnieniowych) lub elementów o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa. Laboratorium testowe Etteplan oferuje akredytowane usługi testowania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Bezpieczeństwo procesu – ocena ryzyka, taka jak Hazscan i Hazop dla nowych i działających zakładów. Projektowanie i zarządzanie systemami związanymi z bezpieczeństwem (SRS).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy - kontrola bezpieczeństwa i ocena ryzyka w miejscach pracy, maszynach i urządzeniach. Wspieranie polityki klienta w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i jakości (HSEQ).

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (ATEX) - dokumenty dotyczące ochrony przeciwwybuchowej, badania bezpieczeństwa urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Bezpieczeństwo środowiska - Badania środowiskowe, pozwolenia, audyty i badania oraz sprawozdawczość w zakresie chemikaliów, wody, wody deszczowej, ścieków.

Cyberbezpieczeństwo – Warsztaty modelowania zagrożeń i szkolenia, testy bezpieczeństwa, np. testy negatywne i skanowanie podatności podłączonych urządzeń i systemów.

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa - Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa dla menedżerów. „Spacery bezpieczeństwa”, warsztaty bezpieczeństwa, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, wsparcie w projektach inwestycyjnych klienta i specyfikacje RFQ z punktu widzenia bezpieczeństwa, badania legislacyjne.

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA