Close
Etteplan plant engineering

Inżynieria produkcji

Usługi inżynierskie świadczone przez firmę Etteplan obejmują technologię, rozmieszczenie, rurociągi, konstrukcje stalowe, elektryczne, automatyzację, klimatyzację i BHP. Współpracujemy z przedsiębiorstwami przemysłowymi zarówno przy realizacji nowych inwestycji, jak i przy projektach przebudowy i modernizacji istniejących zakładów. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie pracy z różnymi klientami przyczyniło się do rozwoju kompetencji naszych ekspertów między innymi w zakresie przemysłu celulozowo-papierniczego, wydobywczego, energetycznego, metalurgicznego i technologii budowlanych.

Główne korzyści
Wszystkie usługi w jednym miejscu
Pewność bezpieczeństwa własnej fabryki
Wydajność kosztowa konserwacji
Możliwość skupienia się na swoich kluczowych obszarach działania
Przejrzystość kosztów inżynierskich

Etteplan oferuje swoim klientom różnorodne usługi inżynierskie dla nowych, ważnych inwestycji oraz dla projektów modernizacji istniejących zakładów i placówek. Często przejmujemy zarządzanie projektami naszych klientów. Ponad 400 naszych ekspertów w dziedzinie inżynierii przemysłowej z Finlandii, Szwecji, Niemczech i Chin realizuje projekty dla klientów z całego świata.

Zakres działań firmy Etteplan obejmuje wszystkie obszary inżynierii. Świadczymy również usługi w zakresie definiowania stopnia cyfryzacji i automatyzacji zakładu oraz ich wdrażania. Nasze doświadczenie w obliczeniach wytrzymałościowych, dynamiki płynów (CFD) i modelowaniu jest na światowym poziomie, dlatego jesteśmy w stanie zoptymalizować technologię klienta pod względem wyboru materiałów, zastosowania i bezpieczeństwa.

 

Usługi konserwacyjne

W ramach stałej obsługi naszych klientów świadczymy usługi w zakresie utrzymania ruchu oraz planowania konserwacji zapobiegawczej. Zapewniamy przejrzystość kosztów serwisowania i planowania utrzymania ruchu oraz pomagamy zoptymalizować ogólne koszty utrzymania zakładu. Oferowane przez nas usługi pozwalają naszym klientom skoncentrować się na rozwoju ich podstawowej działalności. Ponadto współpracujemy z klientami w zakresie rozwiązywania problemów oraz przeprowadzamy analizy energetyczne i materiałowe.


Usługi w zakresie zarządzania informacjami dotyczącymi cyklu życia zakładu

Etteplan posiada dogłębną wiedzę na temat dokumentacji zakładu i zarządzania informacjami technicznymi oraz wpływu, jaki informacje dotyczące cyklu życia zakładu mają na jego wydajność i koszty utrzymania. Pomagamy naszym klientom w utrzymaniu i rozwijaniu procesów związanych z informacjami technicznymi w celu zminimalizowania nieplanowanego przestoju zakładu i opóźnień na poszczególnych etapach pracy spowodowanych błędnymi informacjami.

 

Usługi w zakresie bezpieczeństwa zakładu

Punktem wyjścia dla wszystkich naszych projektów jest bezpieczeństwo zakładu. Dzięki naszym specjalistycznym kwalifikacjom nasi klienci mogą opracować i przeprowadzić audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz dostosować swoją technologię, maszyny i bezpieczeństwo pracy do obowiązujących przepisów i norm. Etteplan%20Safety%20%20in%20plant%20engineering.png

Przy planowaniu nowego zakładu lub przy zmianie istniejących procesów ważne jest uwzględnienie poziomu bezpieczeństwa procesu. Jeśli dochodzi do zakłóceń w produkcji przemysłowej, działające procesy muszą zostać bezpiecznie i prawidłowo zamknięte. Poziom bezpieczeństwa operacyjnego procesu technologicznego można ustalić na podstawie analizy ryzyka oraz na przykład analizy LOPA. Analizy te dostarczają danych źródłowych, między innymi dla elektrotechniki i automatyki.

Inwestując w nową bazę sprzętową, należy koniecznie uwzględnić bezpieczeństwo maszyn. Przy zakupie nowych maszyn i ich zespołów trzeba upewnić się, że są zgodne z przepisami. Na rynkach wewnątrzwspólnotowych nasze działania opierają się na dyrektywach UE i wynikającym z nich ustawodawstwie krajowym. Modernizacja istniejącej bazy sprzętowej stwarza konieczność zbadania zagrożeń związanych z wprowadzanymi zmianami zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa maszyn, jak i zasad BHP. Etteplan służy pomocą w obu przypadkach i dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą z klientami planującymi zakup nowych urządzeń lub modernizację starych.

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA