Close
Etteplan project management

Zarządzanie projektami

Doświadczenie firmy Etteplan w zarządzaniu projektami pozwoli Ci spełnić najsurowsze wymagania jakościowe i wydajnościowe. Dzięki naszym sprawdzonym metodom zarządzania projektami będziesz miał cały czas pod kontrolą ryzyko z nimi związane, a wszelkie prace przeprowadzisz zgodnie z harmonogramem i w ramach ustalonego budżetu. Grupa Sterująca – w której skład wchodzą zarówno osoby z ekipy klienta, jak i z firmy Etteplan – kontroluje postępy projektu w oparciu o raporty szefa projektu i wspólnie uzgodnione wskaźniki.

Główne korzyści
Kontrola budżetu i harmonogramu prac
Wysoka jakość i zgodność z wymaganiami
Przejrzystość i skuteczność komunikacji w ramach projektu
Szybkie wyniki dzięki zastosowaniu metodyki zwinnej (ang. agile methodology )
Aktywne zarządzanie zmianami

Przejrzystość i współpraca jako kluczowe czynniki sukcesu

Planowanie i realizacja projektów jest jedną z kluczowych usług świadczonych przez Etteplan. Nadrzędnym celem planowania i realizacji projektu jest umożliwienie klientowi zarządzanie jego zadaniami oraz ich realizację w uzgodnionym zakresie zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu.

Najważniejsze czynniki sukcesu zarządzania projektami przez firmę Ettplan i cechy charakterystyczne usługi:

  • Zapewniamy sprawny i przejrzysty przebieg współpracy: Dobrze zorganizowany sposób działania Grupy Sterującej Projektem zapewnia dobrą komunikację i klarowność procesu decyzyjnego. Grupa Sterująca odpowiada za podejmowanie wszelkich decyzji odnośnie zakresu, budżetu i harmonogramu projektu. Zastosowanie modelu Grupy Sterującej sprawia, że projekt przebiega w sposób przejrzysty dla klienta, który ma na niego ciągły w pływ.
  • Podstawowe założenia projektu ustalane są wspólnie z klientem. Założenia projektu są zawsze konsultowane, niezależnie od stopnia jego skomplikowania. W celu upewnienia się, że zakres projektu jest prawidłowy, Etteplan może przeprowadzić wstępne badanie, będące małym studium wykonalności lub analizą wymagań. Wstępne badanie może służyć do ograniczenia ryzyka związanego z projektem i przygotowania procesu decyzyjnego dla rzeczywistego projektu. Standardowym rezultatem takiej usługi jest sprawozdanie, specyfikacja techniczna i/lub propozycja planu projektu.
  • Stosujemy procedury komunikacyjne i procedury zarządzania zmianami, dzięki którym możesz cały czas śledzić i kontrolować podstawowe założenia projektu.. Etteplan posiada szczegółowy model kryteriów akceptacji, które są podzielone na działania zgodnie z etapami realizacji projektu.

 

Efektywne modele projektów zapewniające szybkie rezultaty i wysoką jakość

Model zarządzania projektami firmy Etteplan może być stosowany dla różnych typów projektów. Aby ułatwić podejmowanie decyzji, zwiększyć jakość projektu i przyspieszyć postęp prac, Etteplan wykorzystuje model etap-bramka (ang. stage gate), w którym każdy etap stanowi punkt kontrolny dla Grupy Sterującej i szefów projektu.

Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym

Jednym z kluczowych czynników sukcesu w projekcie jest podział ról i obowiązków. Zadaniem firmy Etteplan w procesie zarządzania projektem jest zapewnienie pracy zespołowej i motywacji do osiągania wyznaczonych celów. Nasi eksperci posiadają specjalistyczne kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i wiodących metod inżynierskich, co gwarantuje ujednolicony sposób działania i efektywność projektu.

Jeżeli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym, to Etteplan dostarcza wszystkie niezbędne systemy i narzędzia w zakresie inżynierii, komunikacji, raportowania, zarządzania dokumentami, jak również przeprowadza integrację własnych systemów informatycznych z systemami klienta.

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA