Close
Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne to systemowe podejście do rozwoju produktu, w celu wyeliminowania wad  jego konstrukcji, które mogą się pojawić, a mają istotny wpływ bezpośredni lub pośredni na bezpieczeństwo osób użytkujących go lub znajdujących się w jego otoczeniu. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest nierozerwalnie związane z produktami programowalnymi. Etteplan ma doświadczenie w prowadzeniu projektów z uwzględnieniem bezpieczeństwa funkcjonalnego. Stworzony przez nas zespół wspierał lub prowadził projekty uwzględniające spełnienie norm bezpieczeństwa.

Główne korzyści
Kompleksowa analiza hardware'u i software'u
Wiedza i doświadczenie w projektowaniu zgodnie z normami bezpieczeństwa
Produkty bezpieczne dla użytkowników
Zespół wykwalifikowanych inżynierów
Szkolenia

Bezpieczeństwo funkcjonalne (z ang. functional safety) w projekcie

Bezpieczeństwo funkcjonalne - Etteplan
Bezpieczeństwo funkcjonalne w przemyśle motoryzacyjnym

Projekt uwzględniający bezpieczeństwo funkcjonalne charakteryzuje się następującymi fazami:

 • koncepcyjną
 • rozwoju produktu z poziomu systemu
 • rozwoju hardware
 • rozwoju software
 • planowania produkcji

Ważnym elementem projektu jest także dokumentacja techniczna, która musi spełniać wszystkie normy jakościowe.

Koncepcja 

Celem fazy koncepcyjnej jest zapewnienie, że wszystkie wymagania nałożone na produkt zostaną wzięte pod uwagę w procesie a w wyniku analizy ryzyka zostaną zdefiniowane warunki bezpieczeństwa wraz z wymaganiami, które te warunki muszą spełniać. W fazie tej powstaje koncept produktu.

Rozwój produktu z poziomu systemu

Jest to etap, na którym projekt produktu zaczyna się krystalizować, a od wymagań bezpieczeństwa i warunków funkcjonalnych przechodzimy do warunków technicznych i mechanizmów bezpieczeństwa. W swojej analizie ciągle dbamy o to, aby warunki bezpieczeństwa były spełnione.

Rozwój hardware'u i software'u

Z konceptu produktu, warunków technicznych i mechanizmów bezpieczeństwa klaruje nam się obraz schematu produktu, który należy przeanalizować za pomocą takich narzędzi jak FTA ( Failure Tree Analysis), czy FMEA ( Failure Mode and Effects Analysis). Wybór narzędzia może być zależny od poziomu ryzyka bezpieczeństwa funkcjonalnego zdefiniowanego na początku projektu. Po określeniu schematów i layoutu produktu, podobna analiza przeprowadzana jest dla oprogramowania.

Planowanie produkcji

Równie istotnym etapem w procesie tworzenia produktu jest faza planowania produkcji. Krok ten zakłada ostateczne sprawdzenie czy dany produkt faktycznie można wytworzyć w procesie produkcyjnym. Na tym etapie, co również istotne, planuje się także proces produkcyjny z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju testów, nie tylko na etapie certyfikacji, ale również w samym procesie produkcji, jeśli wcześniejsza analiza tego wymagała.

Bezpieczeństwo funkcjonalne - doświadczenie projektowe

Nasz multidyscyplinarny zespół pomoże Ci przeanalizować projekt z punktu widzenia bezpieczeństwa oprogramowania, sprzętu i bezpieczeństwa funkcjonalnego (z ang. functional safety). Przekażemy Ci niezbędną informację zwrotną, zawierającą przegląd sprzętu (schematy, PCB) i analizę oprogramowania, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonalne. Dokładne zabezpieczenie funkcjonalne to kolejny krok.

Możemy pracować w obszarach podzespołów samochodów, AGD oraz bezpieczeństwa maszyn.  Zespół ma doświadczenie w pracy z następującymi normami:

 • ISO26262
 • ISO13849
 • IEC61508
 • IEC60730
 • UL2157
 • IEC60335

Zespół posiada umiejętności analizy sprzętu pod względem bezpieczeństwa funkcjonalnego, czyli niezawodności produktu,z wykorzystaniem następujących narzędzi:

 • FMEDA
 • FTA
 • FMEA
 • DFMEA

Wspieramy również rozwój projektu od pomysłu podstawowego, poprzez analizę bezpieczeństwa funkcjonalnego, w tym sprzętu i oprogramowania, aż po ostateczne wydanie produktu - pełna ścieżka redukcji kosztów i czasu wprowadzenia na rynek.

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA