Close

Databeheer en analyses als een concurrentievoordeel – aan de slag

Digitalisering heeft tot een explosieve toename van de hoeveelheid data geleid. Verschillende systemen en platforms maken deel uit van het dagelijkse leven van zowel consumenten als bedrijven. Als gevolg van de ontwikkeling van e-commerce, mobiele apparaten, sociale media en door verschillende apparaten via cloud-technologie verzamelde sensordata, komen enorme hoeveelheden actieve data beschikbaar.

Het is bekend dat van deze hoeveelheid data op zich niemand gelukkig wordt. Data levert uitsluitend een aanzienlijk voordeel op als dit op een correcte en efficiënte manier kan worden toegepast.

De toepasbaarheid van voor databeheer gebruikte methoden en oplossingen alsook de methoden voor het gebruik van analyses in het aanbieden en verspreiden van informatie kunnen als de hoeksteen van het gebruik van data worden beschouwd.
Een bedrijf dat data en analyses in de werkzaamheden integreert, kan een belangrijk concurrentievoordeel creëren door gebruik te maken van in een begrijpelijke vorm omgezette informatie. Tegelijkertijd ontstaan hierdoor werkelijke voordelen die de bedrijfsontwikkeling ondersteunen. De sleutel tot succes is gebouwd op het transformeren van data in informatie en het ontwikkelen van informatie tot begrip.

 

data-analytics-image-1.png
Source: Underwood

 

Analyses en databeheer steeds belangrijker

Gartner, een toonaangevend ICT-onderzoeks- en adviesbureau, voorspelt dat in de komende jaren in meer dan 90% van de bedrijfsstrategieën data als een cruciale asset voor de onderneming en analyses als een essentiële competentie zal worden gedefinieerd.
(bron: https://www.gartner.com/en/conferences/emea/data-analytics-germany/featured-topics/data-analytics-strategy).

In de praktijk betekent dit dat de traditionele thema's op basis waarvan het concurrentievermogen eerder werd gemeten, zullen worden aangevuld met een indicator die de mogelijkheden van de analyses van een bedrijf of een operator en hoe efficiënt de uit de data verkregen informatie wordt ingezet voor het begeleiden en ontwikkelen van de activiteiten beoordeelt.
 

Middelen voor het behalen van werkelijke zakelijke voordelen

Met data- en analyse-oplossingen kunnen data ter begeleiding van activiteiten uit verschillende informatiebronnen worden verzameld (systemen, apparatuursensoren, open data, enz.) en in een bruikbaar format naar voor verschillende doeleinden geoptimaliseerde opslag- en gebruiksoplossingen worden gestuurd. Transactiedata, bijvoorbeeld, wordt standaard opgeslagen in een datawarehouse (DW) of streaming-services worden voor realtime bewaking toegepast.

De verzamelde data kan worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming door processen en mensen te analyseren. Het stroomlijnen van bedrijfsprocessen (verkoop, inkoop, productie, garantie, enz.) die gebruikmaken van 'traditionele' bedrijfsrapportage en bedrijfsinformatietools vormt een uitstekend gebied voor het ontwikkelen van analyses, omdat hierbij vaak snel concrete resultaten kunnen worden verkregen. Het digitaliseren en stroomlijnen van geoptimaliseerde klantenservice, kwaliteitscontrole en voorspellende werkzaamheden met gebruikmaking van analyses zijn bewezen middelen voor het versterken van de toepassing van bedrijfsmiddelen, het verbeteren van de service-ervaring van de eindklant en het terugdringen van tijdsverlies of kosten.

Effectief op inzicht gebaseerd management en data-analysebeheer maken innovatie, ontwikkeling en constante verbetering van nieuwe inkomsten en service-modellen mogelijk. Geautomatiseerde analyseprocessen – d.w.z. automatisch leren en gebruik van kunstmatige intelligentie – maken het bepalen en opzetten van nieuwe bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van zelfbediening, levenscyclusbeheer en functies op afstand, mogelijk. Bijvoorbeeld, met een goed uitgedachte analyse-oplossing worden het opnieuw bekijken en digitaliseren van het order/leveringsketenbeheer, onderhoud en reserveonderdelen en verschillende aan de eindklant aangepaste diensten aanzienlijk effectiever.
 

Hoe te beginnen of de ontwikkeling te versnellen?

Ontwikkeling vereist investeringen in de vorm van tijd en kapitaal. Voor wat betreft het ontwikkelen van de analyses is het praktisch om te beginnen met een gekozen situatie of gebied dat relevant is voor de activiteiten maar ook flexibel genoeg om te implementeren. Bij ontwikkelingswerkzaamheden gaat het altijd om hoge verwachtingen van concrete resultaten. Door meteen vanaf het begin een grens te trekken, wordt het mogelijk zichtbare resultaten te behalen en geloofwaardigheid binnen de organisatie en vertrouwen in het nut van de ontwikkeling te bewerkstelligen.

De architectuur, de tools en het ontwikkelingsproces moeten vanaf het allereerste begin op andere activiteiten worden afgestemd. Bijvoorbeeld, een voorstudie helpt om eenvoudig inzicht in het totaalbeeld te krijgen. Technologie, processen en mensen vormen de kern van de ontwikkeling van management op basis van inzicht – het is belangrijk dat hier vanaf het begin rekening mee wordt gehouden en de opbouw van het proces begint met het beste algemene werkmodel, dat bovendien kan worden gekopieerd of opgeschaald naarmate de ontwikkeling vordert en het bedrijf moet groeien en overzichtelijker moet worden.

Technologieën en oplossingen maken toepassing van data in de vorm van informatie mogelijk. De uiteindelijke doorbraak komt, bijvoorbeeld, met het creëren van een concurrentievoordeel, omdat het bedrijf zijn eigen inzichten aan de informatie kan toevoegen. Communicatie, veranderingsmanagement, training – identificatie van mogelijkheden en beperkingen van data en integratie van analyses als een onderdeel van de processen vereist veranderingsmanagement en strategische planning.

data-analytics-image-2.png
Photo: Integrating data management and analytics as part of strategic and day-to-day operations, taking into account and optimizing the business benefits.
(Source: Bastone)

 

Als u meer wilt horen en geïnteresseerd bent in een gesprek over de ontwikkeling van management op basis van inzicht binnen uw organisatie, vertellen we u met alle plezier hoe Etteplan u kan helpen. Neem contact met ons op!

Kari Jussila Ettplan MORE

Kari Jussila

Director, Service Solutions
+358 50 366 7179
Stuur e-mail

Heeft u een vraag of wens? Contact Kari Jussila:

Na het versturen van dit formulier, zal een van onze collega’s telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Wanneer u het formulier verzendt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Meer artikelen die u misschien interesseren