Skip to content

Insights

Check-out the no-nonsense insights from a no-nonsense business.

Digitalization & New Technologies

Software Driven Automation (SDA): harnessing the power of software for automation development

I dagens dynamiska IT-miljö har automation blivit en livsnödvändig del av många företags affärsverksamhet. Företag måste balansera de senaste cybersäkerhetshoten mot sina behov av öppna system, och aktörer söker därför ständigt efter innovativa sätt att effektivisera sina processer. Det är här som mjukvarudefinierad automation (SDA, från ”Software-Defined Automation”) kommer in i bilden.

Latest insights

Compliance & Regulations

Understanding End Users’ Needs and Tailoring Technical Communication

Digitalization & New Technologies

SDA and hardware agnostics disrupt the world of industrial automation

Digitalization & New Technologies

Accelerate development with model-based design

Compliance & Regulations

Secure Product Development Lifecycle – essential tool for product development

Compliance & Regulations

Standardized occupational safety training — new PSK 6803 -standard published

Digitalization & New Technologies

Introduction to Software-Driven Automation from a DevOps Angle