Close

Verhoging van de veiligheid in een fabriek is een waardevolle investering

Naast winstgevende zakelijke activiteiten is de veiligheid van mensen en de omgeving van essentieel belang voor iedere industriële productielocatie. Beter veiligheidsmanagement leidt ook tot meer winst. Toch krijgt bij een verbazingwekkend aantal bedrijven veiligheid niet de verdiende aandacht.

Als het onderwerp veiligheid in een productielocatie ter sprake komt, denken veel mensen aan veiligheid tijdens het werk. Maar ongeacht of een fabriek nieuw is of al in bedrijf, veiligheid gaat over veel meer, zoals veiligheid van machines, processen en chemische middelen.

Binnen de EU bestaan voor de verschillende aspecten van fabrieksveiligheid afzonderlijke wetten en normen. Als aan de eisen wordt voldaan, is een minimumniveau voor veiligheid in de productielocatie bereikt en dus is gebruik van de fabriek en de hierbij behorende productiemachines toegestaan. De toezichthoudende instanties verzekeren op gezette tijden dat de juiste zorg aan deze zaken wordt besteed, zelfs na het verlenen van de vergunningen.

 

Het oerwoud van eisen is te veel voor één persoon

Momenteel krijgen veel productielocaties het groene licht met betrekking tot veiligheid tijdens het werk. Eén hardnekkig fundamenteel probleem blijft echter bestaan: een voor de veiligheid in de fabriek verantwoordelijke persoon kan goed thuis zijn in veiligheid tijdens het werk, maar als vanuit een breder perspectief naar de omgeving van de fabriek wordt gekeken, vormt het meten, waarnemen en ontwikkelen van veiligheid een veel grotere uitdaging.

De EU stuurt de beleidsregels van zijn lidstaten via richtlijnen aan. Sommige richtlijnen hebben direct invloed op de activiteiten van de fabriek, terwijl andere richtlijnen een indirect effect hebben. Het bewaken en beheersen van richtlijnen, nationale wetgeving en bindende normen is vooral bij grote bedrijven veeleisend werk. Eén specialist is niet altijd voldoende.

Een specifiek probleem met betrekking tot leiderschap is dat in een fabriek verantwoordelijkheden zijn verdeeld over verschillende besluitvormers, die deze taken naast hun normale werkzaamheden uitvoeren. Zoals u waarschijnlijk al vermoedt, is het niet eenvoudig voor een persoon om zich zowel op het leiden van de productie als volledig op het brede scala aan veiligheidskwesties te concentreren.

 

Tekortkomingen op het gebied van veiligheid leiden tot een groot aantal risico's

Problemen met betrekking tot fabrieksveiligheid hoeven niet alleen uit onvoldoende deskundigheid voort te komen, maar kunnen ook ontstaan uit het onvermogen om veiligheid en de onderliggende oorzaken van problemen onder de aandacht te brengen. De voordelen zijn moeilijk waar te nemen, zelfs ondanks het feit dat investeringen in veiligheid uiteindelijk altijd in de resultaten van een bedrijf zichtbaar worden. Omdat het zo lastig is de voordelen op de korte termijn te beoordelen, is het belangrijk om eerst naar de mogelijke consequenties van een tekort aan aandacht voor veiligheidskwesties te kijken. De ernstigste negatieve effecten liggen uiteraard op het vlak van persoonlijke veiligheid: een ongeval in de fabriek dat leidt tot het overlijden van of blijvend letsel bij een werknemer.

Een ander belangrijk direct negatief effect bestaat uit milieurisico's. Deze zijn op zichzelf al serieus, maar zij brengen bovendien ook verschillende soorten indirecte risico's met zich mee. Financieel risico ontstaat, bijvoorbeeld, als een bedrijf het milieu verontreinigt en het de schade die het heeft veroorzaakt moet vergoeden. Daarnaast kan het gevolg van reputatieschade aanzienlijk zijn en zeer pijnlijk uitpakken, vooral als de milieuschade door de media wordt opgepakt.

 

Investeringen verlagen de risico's en verbeteren de efficiëntie

Aan de andere kant leiden inspanningen ter verhoging van de veiligheid tot positieve effecten. In veilige productielocaties komen minder ongevallen en letsel voor en dit leidt weer tot minder ziekteverzuim. Bovendien verhogen investeringen in veiligheid ook de efficiëntie van productielocaties – een punt dat vaker zou moeten worden genoemd. Als een oude productielocatie na jaren of zelfs tientallen jaren gebruik wordt gemoderniseerd, bieden ontwikkelingen in technologie, metingen en bescherming mogelijkheden voor verbeteringen en optimalisatie op verschillende gebieden. Bij modernisering kunnen mogelijk bepaalde werkfasen uit het proces worden verwijderd, wat de effectiviteit van individuele werknemers of teams verhoogt.

Er bestaan veel horrorverhalen over bedrijven die pas begonnen met het verhogen van de veiligheid na een ongeval of nadat een ander veiligheidsrisico werkelijkheid was geworden. Met het oog hierop moet de boodschap duidelijk zijn: verhoging van de veiligheid is een winstgevende investering die liever vandaag dan morgen moet worden gedaan.

Leo Adank

Leo Adank

Manager, Service Solutions Technical Documentation Solutions
+31 6 5372 6555
Stuur e-mail

Heeft u een vraag of wens? Contact Leo Adank:

Na het versturen van dit formulier, zal een van onze collega’s telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Wanneer u het formulier verzendt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Meer artikelen die u misschien interesseren