Close
Etteplan Asset Information Management

Zarządzanie zasobami informacyjnymi

W firmach wymagających dużych nakładów finansowych, przestoje stają się coraz droższe z powodu utraty mocy przerobowych. Dlatego konieczne jest maksymalizowanie cyklu życia zasobów firmy przez zoptymalizowany harmonogram konserwacji i efektywne zarządzanie informacjami. Ponadto, kwestie bezpieczeństwa i przepisy mają coraz większy wpływ na sposób obsługi i konserwacji zasobów.

Główne korzyści
Zwiększenie bezpieczeństwa
Efektywne wykorzystanie zasobów
Poprawiony czas pracy

Usługi Etteplan w zakresie zarządzania informacjami o zasobach (Asset Information Management - AIM) są ukierunkowane na zapewnienie prawidłowej dokumentacji technicznej w projektach inwestycyjnych, zmniejszenie kosztów zarządzania informacjami, a także przyspieszenie czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe lub związane z konserwacją. Celem jest wydłużenie sprawności zasobów.

Zarządzanie informacjami

Możemy przejąć pełną odpowiedzialność za zarządzanie informacjami o Twoich zasobach, abyś mógł skoncentrować się na swojej głównej działalności. Usługi zarządzania informacjami o zasobach powierzają Etteplan takie firmy jak Fortum, Finavia, Outokumpu i E.ON.

 

 

Zapraszamy do kontaktu, jeśli Twoja firma stoi przed następującymi wyzwaniami:

  • zaczynasz projekt inwestycyjny, ale wydaje się, że informacje o zasobach są nieaktualne i nie ma pewności co do lokalizacji danych podstawowych
  • nieodpowiednie wymagania dotyczące dokumentacji lub ich brak
  • projekty cierpią z powodu długiego czasu ich realizacji
  • brak jasno określonych ról i obowiązków w zarządzaniu informacjami o zasobach
  • informacje o zasobach są tylko częściowo digitalizowane
  • inżynierowie utrzymania ruchu spędzają zbyt dużo czasu na korygowaniu błędnych informacji o zasobach
  • chcesz się upewnić, że informacje o Twoich zasobach spełniają odpowiednie przepisy bezpieczeństwa i zwiększają bezpieczeństwo pracy poprzez ograniczenie wypadków przy pracy do minimum

Sprawne wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych zależy od dokładnych i aktualnych informacji

Według badań, inżynier utrzymania ruchu spędza 30 procent swojego czasu na poszukiwaniu odpowiednich informacji o zasobach, takich jak rysunki powykonawcze, instrukcje pracy, zapisy i harmonogram konserwacji oraz napraw. Z tego powodu kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywne wykorzystanie i utrzymanie zasobów jest szybki i łatwy dostęp do informacji, czyli sprawne zarządzanie informacjami. 
 

Korzyści z wysokiej jakości informacji o zasobach jako usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji:

- oszczędność czasu dzięki dokładnym i aktualnym informacjom przekazywanym inżynierom
- zwiększone bezpieczeństwo pracy
- podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne i prawidłowe informacje zmniejszające ryzyko
- zmniejszona zależność od kompetencji i wiedzy jednostki

 

Zarządzanie informacjami - wysokiej jakości informacje o zasobach zmniejszają koszty projektu inwestycyjnego

W projektach inwestycyjnych i modernizacyjnych inżynierowie potrzebują wiarygodnych i aktualnych danych bazowych dla wielu projektów prowadzonych jednocześnie, co daje sprawne zarządzanie informacjami. Błędne informacje o zasobach mogą mieć ogromny wpływ na całkowite koszty inwestycji i na harmonogramy. Dlatego ważne jest zapewnienie szybkiego dostępu do istotnych informacji o zasobach już przed rozpoczęciem projektu inwestycyjnego.
 

Korzyści z wysokiej jakości informacji o zasobach jako usługi dla projektów inwestycyjnych:

- krótszy czas realizacji, ponieważ informacje o zasobach są prawidłowe od początku projektu i można je łatwo znaleźć
- zmniejszenie kosztów, ponieważ nie ma potrzeby wprowadzania poprawek do danych w trakcie realizacji projektu
- inżynierowie mogą polegać na poprawności danych
- personel może zostać przydzielony do działań zwiększających wartość dodaną projektu, zamiast aktualizować błędne informacje

Piotr Garbela

Piotr Garbela

Sales Manager Technical Communication Solutions
+48797853515
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA