Close
Etteplan engineering analysis

Modelowanie inżynierskie

Etteplan jest jedną z wiodących firm w Europie Północnej zajmujących się analizą techniczną, tj. Computer Aided Engineering. Nasz zespół  modelowania inżynierskiego składa się ze światowej klasy ekspertów w dziedzinie symulacji inżynierii strukturalnej, dynamiki płynów i zjawisk elektromagnetycznych. Teoretyczna wiedza na poziomie doktorskim w połączeniu z naszym doświadczeniem w zakresie inżynierii przemysłowej oraz profesjonalnym zarządzaniem projektami tworzą solidne podstawy do wykorzystania nowoczesnych narzędzi obliczeniowych i symulacyjnych w branży podlegającej coraz szybszej cyfryzacji.

Główne korzyści
Szybkie rozwiązywanie problemów
Poprawa jakości produktu
Efektywność pod względem kosztów
Ekologiczne podejście do środowiska

Od szybkiego rozwiązywania problemów do długofalowego rozwoju produktu

Modelowanie inżynierskie jest doskonale zintegrowane z zadaniami inżynierskimi Etteplan zarówno w przypadku dużych konstrukcji stalowych, jak i zastosowań elektronicznych. Nasze projekty łączą doświadczenie obliczeniowe z różnymi dziedzinami inżynierii i metodami produkcji, takimi jak produkcja przyrostowa (druk 3D w przemyśle).


Modelowanie inżynierskie Etteplan będzie szło w parze z Twoją działalnością inżynierską przez cały czas trwania projektu: ocena fazy koncepcyjnej, przegląd szczegółów technicznych, zatwierdzenie produktu końcowego i rozwiązywanie problemów występujących w trakcie cyklu eksploatacyjnego produktu

Nasze usługi obejmują całe spektrum analiz technicznych, od szybkiego rozwiązywania problemów do długoterminowego rozwoju produktu. Jako wszechstronny usługodawca obsługujemy m.in. przemysł lotniczy i obronny, przemysł przetwórczy, przemysł wind i schodów ruchomych, przemysł urządzeń dźwigowych oraz przemysł motoryzacyjny i transportowy. Nasi eksperci mają również doświadczenie w robotyce, elektronice, górnictwie, przemyśle wydobywczym, przemyśle stoczniowym, energetycznym.

Zespół Etteplan ds. analizy inżynierskiej składa się z około 100 ekspertów ds. projektowania wspomaganego komputerowo (CAE), którzy zgromadzili szeroką wiedzę na temat produktów klientów w licznych projektach. Dlatego też nasi eksperci są doskonale przygotowani, aby służyć Tobie pomocą zarówno w mniejszych, jak i większych projektach związanych z modelowaniem inżynierskim. 

 

Nasze usługi w zakresie inżynierii strukturalnej

Oferujemy analizy konstrukcji, które są zgodne z normami branżowymi i wymagane w wielu zastosowaniach o znaczeniu krytycznym z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak urządzenia ciśnieniowe, konstrukcje stalowe i konstrukcje na obszarach aktywnych sejsmicznie.

Nasze doświadczenie w zakresie inżynierii strukturalnej przynosi korzyści projektom rozwojowym, które wymagają szybkiej i niezawodnej weryfikacji stabilności, bezpieczeństwa, zdolności produkcyjnych i optymalizacji masy urządzenia w różnych warunkach obciążenia. Typowe warunki obciążenia obejmują cykliczne obciążenia zmęczeniowe, obciążenia ciągłe wynikające z drgań, obciążenia wynikające z normalnej pracy lub obciążenia udarowe wynikające z sytuacji awaryjnych.

Nasi eksperci posiadają dogłębną wiedzę w zakresie obliczania i badania właściwości różnych materiałów oraz możliwości zastosowania i technik łączenia, aby umożliwić opracowanie właściwych rozwiązań.

 


Nasze usługi w zakresie obliczania dynamiki płynów

Etteplan posiada wiedzę specjalistyczną na światowym poziomie w zakresie obliczania dynamiki płynów (CFD), która umożliwia symulację zachowania się gazów i płynów w urządzeniach oraz procesach. Podczas symulacji inżynierskiej możemy sprawdzić, czy Twoje urządzenie spełni wymagania pod kątem takich cech jak spalanie, transfer ciepła, strata ciśnienia, zużycie energii, wydajność i mieszanie, jeszcze przed wyprodukowaniem produktu.

Nasi klienci: Modelowanie inżynierskie

Nasza siła tkwi w naszym sposobie pracy

Potencjał Etteplan opiera się na naszym sposobie pracy. Współpracujemy zarówno w ramach interdyscyplinarnego zespołu analitycznego, jak i pomiędzy zespołem analitycznym a innymi obszarami inżynierskimi. W ten sposób zapewniamy, że nasze analizy i symulacje inżynierskie oraz projekty są zawsze wysokiej jakości niezależnie od tego, czy realizujemy małe zadania czy duże projekty.

Działamy w zespole rozwoju produktu lub oferujemy ekspertyzę inżynierską dla Państwa indywidualnych potrzeb. Nasz zespół ds. analizy może również przejąć ogólną odpowiedzialność za analizę inżynierską jako część struktury organizacyjnej, w którym to przypadku analitycy Etteplan współpracują razem z Twoim z zespołem.

 

Projektowanie nakierowane na komputerowe wspomaganie

Możemy pomóc Ci w zastosowaniu symulacji inżynierskiej w Twoich projektach inżynierskich. Na przykład gdy wydajność sprzętu opiera się na optymalizacji przepływu lub konstrukcja jest zdominowana przez właściwości wytrzymałościowe, cały proces projektowania może być kontrolowany przez CAE. W takich przypadkach analitycy Etteplan mogą świadczyć usługi analizy technicznej i zarządzać rozwojem produktu wraz z inżynierami ds. projektowania.

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.