Close

Profil Lidera: Maciej Sibiński

W serii Profile Liderów przedstawiamy pracowników, którzy pracując w Etteplan postępują zgodnie z naszymi wartościami, promując tym samym kulturę wzrostu i innowacji. Osobą, która w pełni zasługuje na naszą uwagę, jest Maciej Sibiński – Vice President Embedded SW & HW Solutions we Wrocławiu.

Maciej Sibinski

Przywództwo

1. Jak postrzegasz siebie jako lidera?

„Określiłbym siebie jako lider, który przede wszystkim pomaga innym rozwijać się i odnosić sukcesy. Jednocześnie uważam, że jestem człowiekiem czynu i nadaję sprawom bieg" – mówi Maciej. Kieruje się - zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym - ideą pracy zespołowej, podejmowania dobrych, a tym samym, skutecznych działań oraz wyznaczania celów na przyszłość. Praca dla oraz w zespole była i jest dla Macieja ważna – wyniósł ją z boiska do koszykówki i piłki nożnej.

2. W jaki sposób Etteplan wspiera przywództwo i rozwój?

Etteplan jest przedsiębiorstwem, które dynamicznie się rozwija. Kiedy Maciej dołączył do nas ze swoim zespołem w efekcie przejęcia firmy, skala zatrudnienia sięgała wówczas 2300 pracowników. Natomiast obecnie liczba ta przekracza już 4000 ekspertów.

„W Etteplan dbamy o rozwój pracowników i dostarczamy im wszystko, czego potrzebują w tym procesie. Jako organizacja dysponujemy odpowiednimi narzędziami i programami, niezbędnymi do kształtowania i rozwijania swoich umiejętności menadżerskich (E-Lead, EtteCoach, Mentoring). Jednak to nie wszystko. W Etteplan przywiązuje się ogromną wagę także do budowania odpowiedniej atmosfery i warunków, które sprzyjają rozwojowi.”

Kultura organizacyjna

3. Jak opisałbyś kulturę organizacyjną w Etteplan?

„Mam zwyczaj mówić, że kultura to podstawa! Kultura organizacyjna w Etteplan jest połączeniem norm typowych dla krajów nordyckich z nastawieniem na wspieranie kreatywnego działania”. Współpraca między kierownikiem i zespołem ma fundamentalne znaczenie. W praktyce dla Macieja oznacza to wysoki poziom szacunku i przejrzystości w podejmowanych działaniach. „Rozumiemy i wspieramy kreatywność oraz różne podejścia. Pozwala nam to osiągać najlepsze wyniki w każdym projekcie, nad którym pracujemy”.

4. W jaki sposób czujesz, że masz realny wpływ na kulturę w firmie?

„Jesteśmy otwarci na dzielenie się swoimi spostrzeżeniami z innymi, ale także na wysłuchanie opinii z zewnątrz. To pozwala nam na ciągłe udoskonalanie procesów, a tym samym na rozwój nas samych”. Każdy z nas wnosi swój wkład w budowanie kultury organizacyjnej w Etteplan. „To mogą być małe rzeczy wokół nas, takie jak wspólna kawa, zainteresowania, ale i dbanie o porządek na biurku czy na swoim stanowisku pracy. Sporo uwagi zwracamy również na kulturę w szerszym aspekcie w postaci zaangażowania czy dzielenia się wiedzą, którą posiadamy”.

Wartości

5. Nasze wartości to: zorientowanie na klienta, atrakcyjność i proaktywne działanie. Co one dla Ciebie znaczą?

„Wymienione tutaj wartości i ich zależności przywodzą mi na myśl trójkąt równoboczny, w którym jeden bok stanowią pracownicy, drugi klienci, a trzeci Etteplan jako firma. Aby całość mogła funkcjonować bez zakłóceń, niezbędne jest zachowanie równowagi między każdym z tych elementów”.  Maciej jest przekonany, że zmotywowani i docenieni pracownicy są bardziej efektywni, a to przekłada się na powodzenie w realizowanych projektach dla klientów. „Natomiast  zmotywowani pracownicy i zadowoleni klienci są potwierdzeniem, że Etteplan to atrakcyjny pracodawca, jak i partner technologiczny”.

6. Jak te wartości przekładane są na praktykę?

„Etteplan równolegle wspiera ale i też stawia wyzwania sobie, a także klientom, z którymi współpracujemy”. Tworzymy rozwiązania, które skupiają się na usprawnieniu aktualnych działań, poprawie efektywności w całym cyklu życia projektu i wzmacnianiu środowiska zawodowego. „Pracując w branży hi-tech chcemy wypracować coraz lepsze rozwiązania, zostawiając status quo za sobą. Nawet podczas wspólnej kawy z koleżankami i kolegami w pracy wymieniamy się nowinkami technologicznymi i wspólnie omawiamy wyzwania, które stoją przed nami i które sami sobie stawiamy. Wszystko po to, aby dążyć do lepszej przyszłości”.

7. Gdybyś mógł udzielić jednej rady na dowolny temat, co by to było? 

„Autentyczność w relacjach z ludźmi to podstawa! Bądź po prostu sobą – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym”.

Polecamy również inne ciekawe artykuły