Przejdź do treści

Zgodność z przepisami i regulacjami

Zgodność z przepisami i regulacjami

Dostosowywanie się do nowych regulacji cyberbezpieczeństwa

Świat cyberbezpieczeństwa nieustannie ewoluuje, a przepisy prawne muszą odpowiadać napojawiające się zagrożenia. Jako eksperci w tej dziedzinie rozumiemy znaczenie zgodności z prawem dla ochrony firm i osób fizycznych przed zagrożeniami cybernetycznymi. W tym artykule zdobędziesz cenne informacje na temat wdrażania zgodności z nowymi przepisami cyberbnetycznymi, które mają wpływ na produkty i podmioty, umożliwiając skuteczne poruszanie się po zmieniającej rzeczywistości regulacyjnej.

Czytaj więcej

Zgodność z przepisami i regulacjami

Kluczowe wymagania nowego standardu PSK 6803 dla szkoleń BHP

PSK Standardisointi opublikował pierwszy na świecie standard podstawowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy, skierowanych do środowisk przemysłowych. To przełomowe osiągnięcie, które pozwoli ujednolicić kluczowe treści i organizację tych szkoleń.

Czytaj więcej

Cyfryzacja i nowe technologie

Dostosowanie komunikacji technicznej do potrzeb użytkowników

Dokumentacja techniczna jest ważnym czynnikiem, który może w dużym stopniu przyczynić się do sukcesu twojego produktu na rynku. Przede wszystkim musi odpowiadać na potrzeby użytkowników końcowych. Jak to osiągnąć?

Czytaj więcej

Zgodność z przepisami i regulacjami

Niestrudzony diagnosta o wielkiej dokładności – uczenie maszynowe rewolucją w ochronie zdrowia

Połączenie widzenia maszynowego i uczenia maszynowego oferuje ogromne możliwości dla opieki zdrowotnej. Wykorzystanie technologii opartej na danych wymaga nowych umiejętności i ich zrozumienia.

Czytaj więcej

Zgodność z przepisami i regulacjami

Urządzenia MedTech – szerokie możliwości oraz zaostrzające się przepisy

Wymagania stawiane przed producentami produktów MedTech pod kątem połączeń są coraz większe. Wynika to z przepisów, takich jak rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie urządzeń medycznych (MDR), nowa ustawa o danych osobowych oraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

Czytaj więcej

Zgodność z przepisami i regulacjami

Jak osiągnąć bezpieczeństwo w systemie urządzeń połączonych – wizualizacja procesu

Bezpieczeństwo połączonych urządzeń nigdy nie było tak ważne, jak teraz. Postęp technologiczny przynosi szereg nowych korzyści, które zwiększają wartość dodaną dla przedsiębiorstw w różnych branżach. Niestety, jeśli Twoje połączone urządzenia są łatwo dostępne dla Ciebie z dowolnego miejsca, dostęp do nich mogą uzyskać również osoby nieuprawnione. Systemy urządzeń połączonych doświadczają szczególnych zagrożeń ze strony hakerów – przestępcy internetowi chętnie wykorzystują wszelkie luki w systemie, by przeprowadzić ataki na infrastrukturę krytyczną w państwie. Unia Europejska we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi dostrzega ten problem i stara się mu przeciwdziałać za pośrednictwem regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa urządzeń podłączonych do sieci.

Czytaj więcej

Zgodność z przepisami i regulacjami

Wykorzystuj narzędzia automatyzujące proces testowania w swoich projektach programistycznych

Rozwój oprogramowania polega obecnie na wykorzystywaniu zwinnych praktyk i metod, umożliwiających uniknięcie dużych niedociągnięć oraz promujących pracę zespołową. Testowanie jest nieodłączną częścią procesu rozwoju, już od wstępnego etapu definiowania. W nowoczesnym zespole projektowym zadania zazębiają się, a informacje przepływają swobodnie. Testerjest członkiem zespołu i nie jest już postrzegany jako posłaniec złych wieści.

Czytaj więcej